Vruchten van waar geloof maken tot grond van geloof

Ds. C. Harinck / geen reacties

03-12-2020, 10:16

Vraag

Aan dominee Harinck. Ik ben uw boek “De zekerheid van de zaligheid” aan het lezen. Dankuwel voor het schrijven hiervan. Ik ben nu iets over de helft gekomen. Nu las ik van de week een artikel in de Gezinsgids (22 mei 2020) over Winslows waarschuwing (Octavius Winslow). Ik citeer hier enkele regels uit:

“Er is een gevaar waartegen men niet genoeg waken kan. Dat is het gevaar dat men het werk van de Geest in de plaats stelt van het werk van Christus. Dat is de vergissing die zovelen van Gods kinderen ertoe brengt om in zichzelf te zien in plaats van buiten zichzelf om het blijk en het kenmerk van hun roeping en aanneming te vinden. (...) Als het werk van de Geest in plaats gesteld wordt van het werk van Christus, als er een onbehoorlijk en onbevoegd steunen is op het werk binnen, in plaats van op het werk buiten de gelovige, dan is er aan Christus oneer aangedaan en bijgevolg heeft men dan ook de Heilige Geest bedroefd.”

En:

“Als ik op overtuiging van zonde in mijn binnenste, op enige beweging van de inwonende Geest of op enig deel van Zijn werk zie als op de wettige bron van genezing of van troost, dan keer ik mij af van Christus.” En: “Wie de zekerheid van de zaligheid zoekt in het werk van de Heilige Geest in het hart, is als iemand die het anker van een schip in de lading gooit. Maar dat geeft een schip nooit houvast. Het schip ligt alleen vast als het anker naar buiten geworpen wordt.”

Het artikel eindigt met:

Winslow roept Gods Kerk op om niet op het werk van de Heilige Geest in hen te zien, maar op het werk van de Heere Jezus buiten hen.” (...)

Toen ik dit artikel las, moest ik denken aan uw boek. U schrijft in uw boek bijvoorbeeld over de merktekenen en dat de Heilige Geest verzekert door de merktekenen. En dat het getuigenis van de Heilige Geest onmisbaar is voor de zekerheid. Hoe verhoudt zich dit dan tot wat Octavius Winslow zegt? 

Hartelijke groet, een jongere.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het is goed dat u dit verschil opmerkt, want er is ook een verschil. Niet tussen mij en Winslow, maar tussen de grond van de zaligheid  en merktekenen van de echtheid van het geloof.

Wanneer het gaat over waarop het geloof steunt is het antwoord: de belofte van God en het volbrachte werk van Christus waarvan in die beloften wordt gesproken. Op de vraag of ik wel met een waar geloof op Christus steun, dat weet je aan de merktekenen die een waar  geloof vergezellen. Nu zijn wij geneigd, zoals Winslow beschrijft, om de kenmerken van wedergeboorte, van  oprecht berouw en van het ware geloof tot de grond van onze zaligheid te maken. Dan maak je de vruchten van een waar geloof tot de grond van het geloof.  Dan stellen we inderdaad het werk van de Geest in ons, in de plaats van het werk van Christus voor ons. Het leidt tot een eerst zoeken naar het echte geloof, de echte verbrokenheid en de echte boetvaardigheid en dan pas tot een komen tot Christus en een zien op Gods belofte. Maar in ons komen tot Christus wordt het verslagen hart niet ondersteund door de zekerheid dat zijn zondekennis, zijn boetvaardigheid en zijn geloof echt is, maar bezit de zondaar maar één zekerheid, namelijk dat  Gods belofte waar is, dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft  niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. 

De zondaar komt op de roepende stem van Jezus en niet steunend op de echtheid van zijn geloof. Hij kan zeggen: Ik ben gekomen omdat U mij riep. Tot bemoediging heeft de Heere dan wel merktekenen bij die roeping gevoegd, zoals: hongerigen, dorstigen, vermoeiden en belasten. Maar die zijn niet de grond van het komen en het geloven. Ze zijn om te bemoedigen.
 
Het fundament van de zaligheid en van het geloof is Christus. De manier waarop je daar op steunt is het geloof. En de waarheid van dit geloof blijkt uit de merktekenen.

Je moet  verder ook onderscheiden tussen: hoe kan ik zeker zijn van mijn zaligheid en hoe kan ik zeker zijn van mijn  geloof? Dus of mijn geloof echt is. 

Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.

Ds. C. Harinck

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofsvertrouwengeloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben introvert en altijd al wel het buitenbeentje geweest. Mensen vonden/vinden mij vreemd en lelijk. Mijn gevoelens k...
6 reacties
02-12-2013
Ik heb genetisch gezien wat minder leuke uiterlijkheden en niet nader te benoemen kwaaltjes. Er valt inmiddels voor mij ...
1 reactie
02-12-2013
In het boek Genesis staat duidelijk te lezen dat we de vrouw Mannin moeten noemen. Die naam heeft ze van de Heere zelf g...
1 reactie
02-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering