Straf voor incestplegers

Ds. D. van der Wal / 4 reacties

01-12-2020, 16:09

Vraag

Welke straf heeft God ingesteld voor mensen die incest plegen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je stelt een korte, duidelijke vraag waar een hele wereld van pijn en verdriet achter kan schuilgaan. Ik ken je niet maar ik neem aan dat je deze vraag niet zonder aanleiding stelt? Ik hoop en bid dat je mensen in jouw omgeving in vertrouwen kunt nemen (of hebt genomen) die jou en/of de ander verder kan helpen.
 
Nu het antwoord op jouw vraag. Kort gezegd lezen we nergens in Gods Woord een soort van onderverdeling van straffen die afhankelijk is van wat voor soort zonde je hebt gedaan. We hebben in de Bijbel geen lijst zoals op de website van het Openbaar Ministerie waar je aan de hand van de begaande misstap de hoogte van boete kunt terugvinden. 
 
Wel lezen we in de Bijbel over straf en oordeel. Onze zondige handel en wandel gaat niet vrijuit. En we zien dat daar bepaalde gradaties en trappen in zijn. Maar dat is altijd gekoppeld aan de kennis die men heeft van Gods openbaring en hoe men daar mee om is gegaan. Dat kun je terugzien in een aantal Schriftplaatsen die ik hieronder citeer, maar waar ik verder niet op in zal gaan.  
 
“Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u”, Mattheüs 11:21-22
 
“Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u”, Mattheüs 23:13-15.
 
“Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden,  dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen”, Lukas 12:45-48.
 
God zal als een rechtvaardige Rechter in Zijn oordeel rekening houden met wat mensen van Hem weten en hoe ze met die kennis zijn omgegaan. God openbaart Zichzelf, maar hoe reageren wij daarop? God ziet en weet oneindig veel meer dan wij. Hij heeft ons immers gemaakt. En daarom mogen wij, en moeten wij, het eindoordeel over ieder mensenleven aan de Heere overlaten. Ik hoop dat je rust mag vinden bij onze Hemelse Vader en je geborgen mag weten door het bloed van Zijn Zoon. Want niet alleen de ander maar ook wijzelf moeten eenmaal voor Gods rechterstoel verschijnen. En dan komt het erop aan: Zijn wij het eigendom van Christus Jezus of niet.  

Met vriendelijke groet,
Ds. D. van der Wal

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

 • Geboortedatum:
  06-05-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksueel misbruik
4 reacties
CorsdeKort
02-12-2020 / 00:46
Voor daders én slachtoffers geldt: "in het licht daarmee". Immers ALLES komt tzt openbaar. Als je berouw hebt en je zonde belijdt dan kan Jezus ook deze zonde vergeven. Als je in de knoop zit door wat je is aangedaan dan kan je probleem in het licht brengen en deze zaak overgeven aan Hem (die rechtvaardig oordeelt) je problemen oplossen.

In alle gevallen geldt: zonder strijdt geen overwinning.
Christie
02-12-2020 / 09:15
We zijn geen Israelieten en leven niet onder de wet van Mozes. Maar toch zegt de wet wel hoe God de zonde ziet. In Leviticus 18 zie je dat God incest verafschuwd (vers 6 is een heel duidelijk verbod). Het worden gruweldaden genoemd die de heidenvolken doen. In vers 29 staat dat iemand die dit doet uit het volk uitgeroeid moest worden.
Uit de rest van de Bijbel blijkt dat ook de grootste zondaar vergeving kan ontvangen als hij/zij oprecht berouw toont en de toevlucht neemt tot de Heere Jezus.
Als iemand die incest pleegt/heeft gepleegd zich niet bekeerd, zal God op een dag rechtvaardig oordelen over deze persoon.

Vraagsteller: ik heb geen idee wat het verhaal achter je vraag is, maar moge de Heere je zegenen met Zijn vrede en genade.
Christie
02-12-2020 / 09:30
Nog een aanvulling op wat ik zei: Leviticus 18 is in de Herziene Statenvertaling wat beter te volgen. In vers 6 staat daar : tot welke bloedverwant dan ook. De Statenvertaling heeft: nabestaande. NBV heeft ook vertaald met bloedverwant en de King James Version met near of kin (naaste verwanten).
Jess
05-12-2020 / 15:55
CorsdeKort,
ik ben niet de vraagsteller maar zou het kunnen zijn. Het is erg makkelijk en kort door de bocht gezegd: in het licht ermee. Ik kan het na meer dan 30 jaar nog niet uit mijn mond krijgen. Ik ga bijna overgeven als ik er aan denk. Waarom? omdat ik het wel tegen een paar mensen heb gezegd maar daar zoveel spijt van heb. Ze reageerden liefdevol zeker waar, maar aan hun tips had ik niets. Het gaat gewoon niet om te zeggen, ik voel me schuldig omdat ik het niet tegengehouden heb.

Ik weet, dat God wel weet wat Hij er mee moet doen. Zolang de dader het niet benoemd heeft hij geen berouw, als God in zijn leven werkt dan kan het toch niet anders of je wilt schoon schip maken? Het troost mij dat God er van af weet. Hij weet ook dat ik niet kan benoemen.

Terug in de tijd

Mijn geloof is momenteel een naald in zo'n grote hooiberg, dat ik er bijna bang voor begin te worden om deze terug te ga...
4 reacties
30-11-2016
Mijn vriend, die reeds eerder tweemaal gescheiden is van twee verschillende vrouwen en nu met een derde vrouw -die in ve...
1 reactie
30-11-2013
Dit jaar hoop ik op zondag jarig te zijn. Wij zijn het gewend om op deze dag de verjaardag niet te vieren. Daarom doen w...
geen reacties
30-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering