Geen beeld maken van God

Ds. D.H.J. Folkers / 2 reacties

30-11-2020, 10:35

Vraag

Ik heb een vraag n.a.v. zondag 35 over dat wij geen beeld mogen maken van God, ook niet in onze gedachten omdat God een Geest is. Nu vroeg ik mij het volgende af. In de Bijbel hebben meerdere mensen God gezien, zoals Mozes en de 70 oudsten, beschreven in Exodus. Hier wordt een beschrijving gemaakt van hoe ze God zagen. Ook staat er elders dat men de achterste delen van God gezien heeft. Als je deze geschiedenissen leest, met de beschrijving van God, dan vorm je in je hoofd automatisch er een beeld van. Maar dat mag dus niet. Hoe moet ik dit gebod, met daarbij de beschrijvingen van God in de Bijbel, zien? Het is een vraag die in mij opkwam en waar ik zelf geen antwoord op weet.

Daarbij komt ook het beeld van de Heere Jezus naar voren. Hij is ook God. Maar op de aarde was Hij mens, een man. Daar maak je dan toch ook een beeld van? Kunt u hier wat meer duidelijkheid over geven?


Antwoord

Beste vragensteller,

Hartelijk dank voor je vraag. Je hebt inderdaad goed begrepen dat de Bijbel elke vorm van afgodendienst en beeldendienst verbiedt. Ik denk dat het je kan helpen als we gaan nadenken over de vraag: waarom verbiedt God om een beeld van Hem te maken (en dat te aanbidden)?

Het antwoord geeft de Heere Jezus in Johannes 4:24, waar staat: “God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid.”
 
God is Geest. Dat wil zeggen: Hij heeft geen lichaam zoals wij. Als wij een voorstelling van het 'uiterlijk' van God maken, dan is dat altijd de voorstelling van een schepsel. Denk maar aan de geschiedenis van het gouden kalf. Als Israël zich God gaat voorstellen, dan wordt dat de voorstelling van een schepsel. Maar God is geen schepsel. Vandaar dat het twee gebod ook verbiedt om God af te beelden als enig schepsel. Zo is Hij niet, je kunt Hem niet afbeelden. 

Laten we met dat in het achterhoofd nog eens teruggaan naar Johannes 4:24. God wil niet aanbeden worden in een (afgods)beeld, maar in geest en in waarheid. In waarheid, dat wil zeggen: God maakt Zichzelf in Zijn Woord bekend. Hij zegt niet hoe Hij eruit ziet, maar hoe Hij is: “barmhartig, genadig, rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vader vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht” (Ex. 34:6-7). Hij wil aanbeden worden om Wie Hij is. Hoe is Hij? Dat maakt Hij zelf bekend. In Zijn Woord. Dat is aanbidden in waarheid. De Heere Jezus zegt ook dat we God moeten aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen dat onze geest, gaat antwoorden, gaat meespreken met de waarheid: “Ja Heere, zo bent U! U bent de genadige God die de zonden vergeeft, ook mijn zonden. En daarom aanbid ik U met heel mijn hart en wil ik U dienen met heel mijn leven.”

Dus: God wil aanbeden worden, niet op de wijze zoals wij Hem voorstellen. Hij wil aanbeden worden in hoe Hij zich openbaart. Als wij Zijn openbaring geloven en ons leven daarnaar richten, dan aanbidden wij Hem in geest en in waarheid. 

Tenslotte: Je geeft een paar voorbeelden van mensen die God ‘gezien’ hebben. Maar wat hebben ze gezien? God Zelf? Nee: Johannes 1:18 zegt dat niemand God gezien heeft. Dus ook Mozes niet. Mozes heeft een stukje van Gods heerlijkheid gezien. Johannes 1:18 geeft ook antwoord op je vraag over Jezus als mens op de aarde. Velen hebben Hem gezien. Maar nergens geven de apostelen een beschrijving hoe Hij eruit zag. Dat was voor hen niet belangrijk. Het ging hen er niet om hoe Hij eruit zag, maar om Wie Hij is. “De Zoon van God, die in de schoot van de Vader was, Hij heeft ons de Vader verklaard.” In Hem (als mens) was de volheid van God geopenbaard: genade op genade (vgl. Johannes 1:16).

Ik wil het nog verder doortrekken. Zelfs Adam en Eva hebben God niet gezien. Zij zagen Hem niet, maar hoorden de Heere God in de wind van de namiddag (Genesis 3:8). God aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, dat gebeurt pas op de nieuwe aarde, als God Zelf onder de mensen woont, en wij verheerlijkte lichamen hebben die God kúnnen zien, en tegelijk blijven leven. 

Ik hoop dat je met deze dingen verder kunt in je bezinning over het tweede gebod en zondag 35. 

Bedankt voor de mooie vraag en een hartelijke groet uit Abbenbroek,
Ds. D. H. J. Folkers

Ds. D.H.J. Folkers

Ds. D.H.J. Folkers

 • Geboortedatum:
  28-01-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Godsbeeldtien geboden
2 reacties
Gtn
30-11-2020 / 13:00
Misschien ook eens goed om na te gaan of het theologische 'beeld' wat wij hebben van God hebben gemaakt, wel Bijbels is.
John61
30-11-2020 / 16:16
Een hond begrijpt niets van zijn baas, een mens. Een hond vertaalt alles wat hij waarneemt van een mens, naar zijn eigen kleine hondendenkraampje. Zo is het ook met de mensen naar God. God kwam in de gedaante van een mens naar ons toe, zodat we ìèts van Hem kunnen begrijpen.

Terug in de tijd

De laatste tijd maak ik geregeld mee dat kaarten, mail en sms'jes niet aankomen. Nu hebben deze kaarten, mailtjes en sms...
1 reactie
30-11-2010
In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 103 gaat het over het vierde gebod: "Wat gebiedt God in het vierde g...
1 reactie
30-11-2021
Hoe wordt je een nuttig mens voor God? Ik heb geen baan (zit in WIA), geen man en geen kinderen. Bij het laatste vrijwil...
5 reacties
30-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering