Vragen over de vrije wil

Ds. G. van de Groep / 4 reacties

30-11-2011, 15:50

Vraag

Ik krijg wel eens een vraag gesteld van mensen over de "vrije wil" waar ik geen antwoord op weet. Er zijn mensen die nooit geboren hadden willen worden en hoe zit het dan met de vrije wil van de mens om geboren te worden? Soms hoor ik weleens zeggen dat de mens er zelf voor gekozen heeft om geboren te worden, maar dan moet je dit toch weten? Als de mens straks geoordeeld wordt dan weet die toch ook wat hij verkeerd heeft gedaan? De mens heeft de vrije wil om te doen in dit leven wat hij wil en ook de vrije wil om te kiezen voor de Heere Jezus, maar wat als het de mens niet lukt om onder bijvoorbeeld marteling te blijven kiezen voor Jezus? Ik heb dit wel eens gehoord van echte christenen die dat niet konden volhouden en het moesten opgeven. Dat betekent dus dat deze mensen naar de hel gaan, want ze hebben het opgegeven? Graag zou ik hierover meer willen weten.

Antwoord

Je stelt enkele vragen met betrekking tot de vrije wil van een mens. Allereerst vraag je je af of een mens er zelf voor kan kiezen om geboren te worden. Het antwoord op deze vraag ligt eigenlijk wel voor de hand: dat is onmogelijk. Ieder mens wórdt geboren uit een ouderpaar. Daar heeft niemand zelf de hand in. Je kunt wel zeggen: achter onze geboorte zit de scheppende hand van God. Nu zal niemand dit erkennen die niet in God gelooft. Alleen door het geloof gaan we dat beamen en zullen we gaan verstaan dat we niet zomaar in de wereld geworpen zijn, maar dat God ons gewild heeft met als doel dat we Hem leren dienen en eren. Prachtig vind je dat beschreven in Psalm 139:13-16. Daar lees je: "Want U hebt mijn nieren geschapen, mijn in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van bestond."

Wat betreft het oordeel straks, na ons sterven en in het grote eindgericht bij de wederkomst van Christus, zeker, dan moeten we allemaal rekenschap afleggen voor wat we gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad (zie 2 Korinthe 5:10). Dat betekent nog niet dat we een vrije wil hebben om het goede te doen. Want wat is goed? Goed is alleen maar wat voor God goed is. Wat beantwoord aan zijn maatstaven. Natuurlijk wordt er door heel veel mensen in deze wereld veel gedaan wat wij goed noemen. Er zijn mensen die heel vriendelijk en beleefd zijn. Mensen die anderen behulpzaam zijn en die eerlijk zijn in hun doen en laten. Maar… en daar gaat het om: Is wat zij doen en denken, willen en verlangen gericht op de eer van God? Is het uit hartelijke liefde tot Hem? Is het in overeenstemming met Zijn geboden? Of staat ten diepste de mens in het middelpunt. Dat laatste bij de ieder mens van huis uit het geval.

Nee echt, wij hebben vanuit onszelf geen vrije wil om het goede te doen. En daarom ook geen vrije wil om voor de Heere Jezus te kiezen. Lees wat dat betreft Romeinen 3:9-20 maar eens. Daar lees je bijvoorbeeld: "Er is niemand die God zoekt." En: "Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één." En Paulus schrijft in Efeze 2:1 en 5 dat wij van onszelf dood zijn door de overtredingen (van Gods wil, van Zijn wet) en de zonden. Maar hoe gaan we dan toch willen, wat God wil? Hoe gaan we echt van harte voor Jezus kiezen? Doordat de Heilige Geest, de Geest van de Heere Jezus, ons hart verandert, vernieuwt. Doordat Hij ons levend maakt. Door het werk van de Heilige Geest (Johannes 3:6) wordt onze verkeerde wil ombogen, zodat we gaan willen wat de Heere van ons wil. De Heilige Geest brengt de liefde van God in de Heere Jezus Christus in ons hart en Hij werkt het geloof, waarmee we de Heere Jezus gaan aannemen als onze Zaligmaker. Die Heilige Geest wil God ons geven. Daar mogen we om bidden. Jezus zegt in Lukas 11:13: "Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?"

Als ik dus in de Heere Jezus leer geloven en mijn heil bij Hem zoek, dan is dat het werk van God in mijn leven. Paulus vat dat kernachtig samen in Filippenzen 2:12b en 13. Daar schrijft hij: "Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen." God werkt dus het willen.

Tot slot zeg je dat je wel eens gehoord hebt van echte christenen die onder martelingen niet voor Jezus bleven kiezen. Ik zou maar niet een oordeel vellen over mensen over wie je iets hebt horen zeggen. Wij kunnen een ander niet in het hart kijken.  God kent het hart en weet of daar een echt of een onecht geloof in zit. Ons komt het oordeel niet toe over anderen. Voor ons geldt wat Jezus antwoordde aan mensen die Hem uit nieuwsgierigheid vroegen of het weinigen zijn die zalig worden: "Strijd (zelf) om binnen te gaan door de enge poort" (Lukas 13:23 en 24).

Ik hoop dat ik je met dit antwoord wat richting gegeven heb op jouw vragen.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

vrije wil
4 reacties
1a2b3c
30-11-2011 / 16:51
Beste vraagsteller, iedereen weet toch zeker zelf het beste wat hij/zij wil?
Eén ding is zeker, God houdt een mens nooit tegen om het goede te kiezen maar probeert ons te overreden: 2 Kor.5:20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
Deut.30:19 .... Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
Opb.22:17 ... en die wil die kome en neme het water des levens om niet.

En je hoeft ook niet te wachten tot je in je hart een goede wil vind, je mag ook met een onwillig hart komen.
Rom.3: Er is niemand die verstandig is die God zoekt ... dus als je Hem met je verstand zoekt komt dat al van Hem.
Lees Jes. 55, daar worden mensen genodigd die hongeren en dorsten naar de wereld.
Hen wordt geraden om tot Hem te komen om het goede te eten zodat de ziel zal leven. (vers 3)
plderoos
30-11-2011 / 18:56
De dominee zegt het precies goed. Strijd om in te gaan, dat doe jij dus, en, Het is God die de wil daartoe in je werkt dus vervolgens zeg je dank U wel dat u mij heeft laten strijden.
43843
01-12-2011 / 08:31
Wat een heerlijk evenwichtig antwoord. Lees ook eens wat D.L. H 3 en 4 art. 11 hierover zegt.
adriano313
01-12-2011 / 12:52
Beste vragensteller, ter overdenking
Bij vragen als deze denk ik ook aan het motief van de vragensteller, want:
In onze (westerse)maatschappij is het handelen vanuit je eigen prestaties bijna een rotsvast begrip. Vervelend genoeg als je <u>niet</u> via deze denkbeeldige route(s) kunt presteren of als het door persoonlijke omstandigheden gewoon niet gaat. Vaak wordt dit als vervelend beschouwd (ik doe niet meer mee) waardoor we zwakke en sterkeren overhouden. En vervolgens hebben we met elkaar gesteld dat we voor deze zwakkere opkomen en dat we ze helpen. Dit klink in eerste instantie triest en vervolgens ontzettend humaan, maar als je uitgerangeerd bent heb je maar 1 wens; Een een liefde- en zinvol bestaan! Leven om lief te hebben en om van betekenis te zijn

Door al deze denkpatronen heen ontwikkelen we (in vervolg) ook weer nieuwe denkpatronen Ik wil deze prestatiemaatschappij niet, ik weet wat ik wil, ik bepaal mijn eigen route en ‘shop’ op mijn eigen manier waarbij ik alleen nog maar normen en waarden respecteer. Maar ook hier zijn weer ontelbare mensen die slaaf of slachtoffer worden van deze heersende omstandigheden, sterker hierin verdrinken…
We zien het allemaal dagelijks rondom ons heen gebeuren soms negeren we het maar iets appelleert in ons om het toch op te nemen voor de ‘slaven en drenkelingen’.

Het is dan ook niet vreemd dat er geluiden klinken waarom ben ik geboren of ik wil zo graag dood. De zin van ons bestaan is zo onduidelijk dat het een filosofisch of wettenschappelijk vraagstuk is geworden, tenminste dat is wat wij met elkaar van hebben gemaakt en hoe we het oplossend benaderen. Zelfs in beleid of dagelijkse besluitvorming.

Maar, waar bent u in dit hele stuk Jezus tegengekomen?

Precies, nergens! Het is helemaal weg(gepoetst)Immanuel is gewoon een leuke jongensnaam, en verlossing zegt meer iets emancipatie of empowerment, de kracht(en) in en uit jezelf…

Misschien denk je, wat heeft dit nu met het onderwerp “wil” te maken… Nu in zoverre dat dit verhaal je helemaal weghaalt van psalm 139. Je zal je leven op een plezierige manier zelf vorm moeten geven en de zin van het leven moet ook weer door je eigen bewustwording gestalte krijgen. En God?

Veel mensen krijgen dan een verwrongen of onduidelijk beeld over God. Ja wat is dat eigenlijk? “God is liefde” klinkt zelfs voor sommigen bijna als een soort oneliner uit het flowerpower tijdperk. Maar toch is God God. De Ik Ben die Ik Ben, ook vandaag in het digitale tijdperk. Dus God heeft Jou gemaakt met een bestemming en een plan, en Hij heeft al Zijn Liefde in jou gelegd nog voor je geboren werd.. sta daar maar eens bij stil.
Al voor de aarde werd geformeerd (!) was jij met jou bestemming al bij Hem bekend! (efeze 2) en door Zijn Zoon Jezus Christus zijn we bestemd om daar te komen. Door geloof en Jezus aan te nemen als Heer van je dagelijkse leven.

Kan je dit als (naam)christen wel volhouden… NEE!
Niemand kan dit volhouden, het is een geestelijk proces en wij zijn natuurlijk, daarom zal je opnieuw geboren moeten worden! Zodat Gods Geest jou geest aansteekt, zodat je vernieuwd kan worden en tot de Vader kunt komen. Je kan dit vergelijken met een lamp die aangestoken wordt of zoals het brandofferaltaar in het OT door vuur van God wordt aangestoken! En door de (kracht!) Heilige Geest kan je dan op het paadje blijven lopen! Dit lopen gaat gepaard met onderwijzing, richting, afsterven van ‘vlees’opbouw etc.
Waarom

Het mooie is dat iedereen eigenlijk op zoek is naar zijn bestemming (b.v carrière maken) en hierbij je wil niet weten hoe veel mensen dan toch kampen met burn-out, loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling, outplacement, carrière-switch, etc. Alsof we niet functioneel kunnen zijn…

Maar God zou God niet zijn als Hij hier al lang in heeft voorzien, en niet alleen t.a.v. een carriere. Hij zegt niet voor niets, zoek eerst het Koninkrijk van God…en de rest zal je toegeworpen worden. Lees Rom. 12 <a href="http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen%2012:4-8&version=HTB">(klik HB)</a> <a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+12%3A4-8&id42=1&id18=1&id16=1&id36=1&l=nl&set=10">(klik NBG/SV)</a> maar eens en laat het in je doorwerken. Vertaal dat eens in een soort wegwijzer van je toekomst. Als God dit zegt waarom zou jij zeggen “ik wil niet?”
Waarom zou jij tegen je hand of voet zeggen ik wil je niet? begrijp je mij?

Tot slot vrucht dragen
We zijn door God geschapen om te heersen over de aarde en om vrucht te dragen. Dat is geen welvaartsevenagelie maar een route die aangeeft wat verstandig is om te doen. Niet voor jezelf maar in lijn met Gods Plan en daarom ook tot Zijn eer. Hoeveel ?
De bijbel spreekt over 30, 60 en 100 voudig vrucht dragen. Mag ik daarvan maken 30, 60 en 100 %(procent) Hoe diper je met God komt, hoe meer vrucht je zal gaan dragen. Is dat dan niet een prachtig en liefdevol vooruitzicht?

Bekeer je van je zondige levenswandel, aanvaard Jezus Christus in je leven door jou hart aan Hem te geven. Dat is wat Hij wil en niet dat jij je best gaat doen…

Een gezegende overdenking

Terug in de tijd

Ds. C. Harinck. U heeft het boek Personen uit de Christenreis en de Christinnenreis geschreven, maar dit is helaas nerge...
geen reacties
30-11-2001
Ik heb een vraag over de kinderdoop. Ik heb gezien dat hier al enkele keren een vraag over gesteld is, maar toch is me n...
geen reacties
30-11-2001
Mijn geloof is momenteel een naald in zo'n grote hooiberg, dat ik er bijna bang voor begin te worden om deze terug te ga...
4 reacties
30-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering