Bekommerde zielen

Ds. A. Simons / 1 reactie

17-11-2020, 15:26

Vraag

In “De getrouwe getuige” van Robert Murray McCheyne staat op bladzijde 14 een stukje over bekommerde zielen. Er staat dat bekommerde zielen God niet loven en eren met hun hart. Er staat wel dat ze vrees en schrik hebben over gedachten van God en zij weten dat er een hel is waar ze verlost van moeten worden. Ze zeggen hun zonden vaarwel en durven niet terug te gaan naar hun zonden, maar toch leven zij geen heilig, dankbaar en opgewekt leven. En zo gaat het nog even door. Ik vind dat heel moeilijk om te begrijpen. Er staat dan ook een stukje verderop: rust niet voor dat je wel God kunt loven.

Ik herken mezelf er een beetje in. Ik kan wel onder de kast kruipen als ik aan mijn zonden denkt. Ik zou wel hard willen wegrennen, maar het heeft allemaal geen zin. Ik wil die zonden niet meer doen en ik weet dat ik verlost moet worden. Ik lees in de Bijbel en ik bid, maar ik voel me zo verloren. Ik weet niet wat te doen! En straks leef ik zo door en ga ik alsnog verloren. Want hoe moet je God dan aannemen? God kan toch alleen dat echt ware geloof in je hart schenken? Wat doen die bekommerde zielen of ik dan nog zo verkeerd?

Antwoord

In de eerste plaats dank voor je openhartige brief. We gaan proberen je vraag bijbels te beantwoorden. In de tweede plaats; dit boek van McCheyne heb ik niet, dus ik wil voorzichtig met zijn woorden om gaan omdat ik de hele preek niet heb gelezen. In de derde plaats vind ik het woord bekommerd niet zo passen bij de man of vrouw in deze tekst, zeker niet in onze dagen. In de dagen van McCheyne speelde dat misschien niet zo.

Vandaag wordt dit woord vaak onbijbels uitgelegd. Het gevaar is dat er drie soorten mensen zijn. Onbekeerd, bekommerden en kinderen van God. Dat misverstand wil ik eerst wegnemen. Het woord bekommerd komt voor in de Heilige Schrift in geestelijke zin in Psalm 38:18, waar een kind van God bekommerd is over zijn zonden. Gods kinderen kunnen bekommerd zijn, volgens Gods Woord, over hun zonden. Daarom gebruik ik liever voor het onderstaande stukje de term; mensen die overtuigd worden van hun zonden (Rom. 7:9). Mensen die vrees en schrik hebben over gedachten van God en ze weten dat er een hel is om van verlost te worden volgens McCheyne.

Je schrijft dat je jezelf herkent in dit stukje wat hij schrijft. Ik proef in dit stukje dat je worstelt met een bepaalde zonde. Je wilt die zonde niet meer doen en je weet dat je ervan verlost moet worden, maar het lukt niet. Nee, dat lukt ook niet. Je maakt het alleen nog maar erger. Hoe meer je vecht tegen deze zonde, hoe meer ze zich in je vermenigvuldigen. Je leest in de Bijbel en je bidt elke dag, maar niets helpt. Nee, jouw vrome werken helpen je niet (Spreuken 11:4). De Wet verblikt of verbloost niet van jou vrome werken en woorden mijn vriend of vriendin. Hoe meer je belooft aan de Wet, hoe heftiger het kwaad in je woekert. Het knijpt je keel dicht.

Je schrijft: ik voel me verloren. Luister eens: je ligt verloren. Je gaat niet verloren omdat je deze zonde doet, maar omdat je zonde bent. Hou op met vechten, je stikt straks in je eigen zonden. Houdt in gedachte dat de Wet alleen je zonde laat zien, maar je geen weg aan wijst om er van verlost te worden (Rom. 7:7). De Wet heeft nog nooit iemand levend gemaakt. De Wet, zegt Paulus, heeft mij gedood (Rom. 7:9b/Gal. 2:19). Weet je wie jou levend maakt? Christus alleen en anders geen! Het Evangelie alleen redt van de dood (Rom. 10:8). Dit Evangelie wordt je gepredikt, sterker nog: aangeboden, bij je gebracht (2 Kor. 5:20).

Verloren zondaar of zondares, je handen kleven van het smeer van de zonde, je lippen hangen aan de zonden. Tot u komt het Evangelie. De boodschap van het heil in Christus Gods’ lieve Zoon: laat je met God verzoenen. God bidt het je toe! Dit evangelie moet geloofd worden, of anders gezegd, omhelst met de armen van het geloof. Dit heil mijn vriend/vriendin mag en moet gekust worden (Psalm 2:12). Geëigend, omhelst, aan het hart gedrukt. Nee, niet als een vrome jongen of meisje, maar als een goddeloze.

Je vraagt: hoe kom ik aan dat geloof om het te kunnen omhelzen? Gelukkig ook dat werkt God zelf, anders was het verloren. Hoe dan? Door het gepredikte Woord en door de Heilige Geest. Zo werkt Hij het geloof in je hart, door het gehoor van het gepredikte woord (Rom. 10:17). Het zijn handen voeten, en een mond die de aangeboden gerechtigheid omhelzen. (Rom. 1:16/17). Hoor, Hij vergeeft niet alleen en Hij bedekt niet alleen de zonde door Zijn bloed maar je krijgt ook een knak in je leven. Je wordt met Hem gekruisigd (Gal. 2:20).  Je krijgt een doodsteek zodat de zonde niet meer in je heersen (Rom. 6:6). Christus komt in je wonen, in de tabernakel van je leven. Dierbare Heere Jezus! Snap je nu dat Gods kind alleen roemt in Christus alleen. God zegene je.

Groet ds. A. Simons,
Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
1 reactie
Catherine
18-11-2020 / 14:08
Wat een liefdevol, pastoraal bewogen antwoord van ds Simons. Het is goed je erin te herkennen, dat betekent dat de Heilige Geest met jou bezig is. Anders liet het je wel koud en onverschillig. Houd moed, grijp aan!

Terug in de tijd

In de Dordtse Leerregels (DLR) hoofdstuk 1 artikel 17 staat dat “...de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van natu...
2 reacties
18-11-2015
Wat is de reden voor de minimale tot vrijwel geen versiering van protestantse, en dan met name reformatorische, kerken? ...
1 reactie
18-11-2017
Aan een hervormd predikant die niet verzekerd is. Ik heb verkering met een meisje die van huis uit niet verzekerd is. Zi...
48 reacties
17-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering