Bergen verzetten door geloof

ds. D.M. Elsman / Geen reacties

17-11-2023, 16:38

Vraag

Geloof als een mosterdzaad en daardoor bergen verzetten. Moet je “bergen” letterlijk nemen? Bedoelt de Heere écht hoge bergen?

ADVERTORIAL

Naar betere gezondheid en sterkere relaties

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Naar betere gezondheid en sterkere relaties

Antwoord

Wat een mooie vraag! Een tegenvraag: kan ooit het geloof te veel verwachten? “Als u een geloof had als een mosterdzaadje”, zegt de Heere tegen de apostelen (Lukas 17: 6). Het gaat niet om de grootheid van ons geloof, maar om de grootheid van de God in Wie wij geloven. Het (ware) geloof is gave van Hem (Efeze 2:8). Laat het een speldeknop groot zijn, het komt van Hem van Wie de heerlijkheid is en de kracht. Daarbij zullen -evenals het geloof zelf- ook de tekenen gericht zijn op het Koninkrijk van God en de bevestiging van Zijn Woord (Zie Markus 16: 16-20). Treffend zijn in dit verband ook de beloften die de HEERE geeft met betrekking tot (het verplaatsen van) bergen (o.a. Jesaja 40:4; 49:11, ook Jesaja 54:10).

Dus: moet je ‘bergen’ letterlijk nemen? Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn? (Genesis 18:14; Jeremia 32:27).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Geen reacties

Terug in de tijd

Wat bidt de dominee voor hij de preekstoel op gaat? Is dat hetzelfde gebed als de kerkenraad en de gemeente?
1 reactie
17-11-2011
Nog een paar weekjes en dan is het weer Kerst. Al een paar jaar loop ik met de vraag of Advent wel Bijbels is? Hiermee bedoel ik ook het gebruik van Adventskaarsen of -kalenders. In de Bijbel lees ik ...
Geen reacties
17-11-2016
Tot wie moet iemand die nog onbekeerd is bidden? Tot God de Vader of God de Zoon of God de Heilige Geest? Om tot God de Vader te bidden heb je Jezus nodig want buiten Hem is God een verterend vuur, ma...
2 reacties
17-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering