Sterker tegen Halloween

drs. W.H. Hoorn / 1 reactie

22-10-2020, 13:33

Vraag

Is het als christen ook mogelijk om sterker stelling te nemen tegen Halloween in plaats van alleen niet mee doen met de doodscultus die het halloweenfeest zo’n beetje is? Op het terrein van de evangelische Pinksterconferentie Opwekking heb ik wel eens gezien dat daar altijd een groot kruis staat. Zijn er misschien flyers of goede teksten uit de Bijbel die hierbij passend zijn om mee te geven of tijdens gesprekken te gebruiken?

Antwoord

Beste vragenstel(st)ler,

Ik ben het met je eens dat Halloween een verschijnsel is waar een christen zich ver van moet houden. Niet alleen vanwege de talloze verwijzingen naar het occulte en de geestenwereld, die met Halloween verbonden zijn, maar ook omdat dit feest historisch gezien heidense wortels heeft. Omdat Halloween afkomstig is uit de Engelstalige en Anglo-Amerikaanse wereld is het in cultuur-historische zin terug te voeren op het oude Keltische en heidense zogenaamde Samhain feest. Hierin herdacht men de dood van het vruchtbare groeiseizoen en het wijken van het zonlicht uit de wereld met de intrede van de winter. Men meende, dat de scheidslijn tussen de geestenwereld en de wereld van de levenden bij het sterven van de vruchtbaarheid vervaagde. En dat er daarom offers moesten worden gebracht om zowel de geesten als de goden tevreden te stellen.

Het Rooms Katholicisme heeft dit oude heidense seizoensfeest later in de christelijke kalender geïncorporeerd en van de 1e november Allerheiligen gemaakt. Op deze dag worden per traditie alle Rooms Katholieke heiligen en martelaren herdacht. Op de 2e november, de dag daarna, viert men dan Allerzielen. En op die dag worden dan de gestorvenen herdacht.

In de protestantse traditie herdenken wij dat Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel op de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde en daarmee de Reformatie inluidde. Dit herdenken van de Reformatie is m.i. een goed alternatief voor Halloween en al het heidendom en occultisme wat daarmee verbonden is. 

Je vroeg ook om een aantal Bijbelteksten, die je kunt aanhalen om het schadelijke en onchristelijke karakter van Halloween te belichten. Bij deze: 1 Kor. 10:20-21, Efeze 5:11-15, Efeze 4:22-27, Rom. 12:1-2, 1 Petr. 5:8, Deut.18:10-13. 

Hartelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

Halloween
1 reactie
jaarmaro
22-10-2020 / 18:38
Bij ons komen ze altijd op zaterdagavond langs de deur. Ik heb al een aantal jaar materiaal besteld bij de Schuilplaats in Alblasserdam speciaal voor halloween. Eeen foldertje of een doosje...Dit deelde ik samen met een snoepje uit aan de kinderen die langs kwamen

Terug in de tijd

Ik ben een meisje en kom uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zondag hebben wij Jeugdvereniging gehad en het onderwerp...
geen reacties
21-10-2006
In de SV worden bepaalde woorden allemaal met “hel” vertaald. In de NBG vertaalt men deze woorden met “dodenrijk”. Zou h...
geen reacties
21-10-2006
Ik lees in Lev. 15 dat als je onreine vloeiingen hebt er allerlei voorschriften zijn. Je moet je kleren en jezelf wassen...
1 reactie
21-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering