Bang voor straf door onvolkomen gebed

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

20-10-2020, 16:33

Vraag

Ik ben ten einde raad en hoop dat jullie mij inzicht kunnen geven. Zo ontzettend bang ben ik dat ik niet goed genoeg bid en mijn dankbaarheid niet goed genoeg toon. Ik ben bang dat ik hierdoor onheil uitroep over degenen van wie ik houd. Bang dat God mij zal straffen door mensen om mij heen ziek te maken of dood te laten gaan. Bang dat God mijn geliefden zal straffen omdat ik niet goed genoeg ben. Het gaat niet meer uit mijn hoofd. Kan het zo zijn dat ik mensen verlies of dat mensen leed doormaken omdat ik niet goed genoeg ben voor God?

Antwoord

1. Bij de steller van de vraag ligt de oorzaak van de angst geliefden te laten lijden of te verliezen in het gevoel dat er niet genoeg gebed is. Wanneer iemand niet genoeg of goed genoeg bidt, is hij of zij in goed gezelschap of in slecht gezelschap. Dat lijkt een vreemde tegenstelling of keus. Laat me het uitleggen.

2. Er zijn veel mensen die niet goed genoeg bidden. En wat is dan een goed gebed? Christus heeft ons geleerd dat we om zes dingen behoren te bidden. Lees Mattheüs 6: 9-13. Hij leerde ons te bidden om de heiliging van Gods Naam, om de komst van het Koninkrijk, om de onderwerping aan Gods wil, om ons dagelijkse voedsel, om de vergeving van onze schuld en om de verlossing van de boze verleider. Bij velen komt helaas het gebed niet verder dan de vierde bede, meestal zeer egoïstisch en ruim genomen. We willen niet alleen elke dag (liefst lekker) voedsel, maar ook kleding, een huis, een vaste bron van inkomsten, uitzicht op een goed pensioen, gezondheid, een prettig leven, etc. Vergeten wordt dat God geëerd en gehoorzaamd en dat ons leven totaal veranderd moet worden. Dat is het slechte gezelschap van een bidder die voelt tekort te schieten.

3. Maar er is ook goed gezelschap. Geen enkele gelovige zal belijden dat hij of zij voldoende en genoegzaam bidt. Zelfs de allerheiligsten zullen ervaren en erkennen dat zij nog maar voor een klein deeltje voldoen aan wat God vraagt. Onze Catechismus verwoordt dat treffend in Zondag 44, lees het maar na. In ons huidige aardse leven bereiken we de volmaaktheid niet. Dat is allerminst een verontschuldiging, wel een aansporing en een verlangen naar de nieuwe toekomst. Wanneer onze vraagsteller dat begeert en zoekt is hij met heel zijn gebrekkige bidden in goed gezelschap.

4. Wij worden niet door God gerechtvaardigd wanneer en omdat wij zulke goede bidders zijn. Onze zaligheid hangt niet van ons werken of bidden af. We worden uit genade zalig door de liefde van God voor zondaren, door Jezus Christus getoond aan het kruis en in de opstanding. Daarvan wil de Heilige Geest ons overtuigen en daardoor wil Hij ons ook veranderen.
 
5. En nu de inhoud van de angst, het beschadigen en verliezen van geliefden. Wanneer de Heere vanwege ons gebrekkig gebed anderen om ons heen zou willen treffen was niemand daarvan vrij. Want niemand is volmaakt in het gebed. Ja, er lijden mensen, geliefden sterven, maar het is verkeerd om de oorzaak daarvan in ons tekortkomen te zoeken. De Heere heeft in zijn wijsheid zijn eigen redenen, die wij niet kennen en kunnen doorgronden. Ieder mens staat of valt voor zichzelf. Anderen worden niet gestraft voor mijn zonde of schuld. De misdaden van de vaderen worden bezocht, dat is toegerekend, aan volgende geslachten wanneer ook zij God haten.

6. Dat de gedachte dat anderen lijden vanwege mijn onvolkomen gebed onjuist is blijkt ook wanneer we de redenering omkeren. Wanneer ik lijdt of dodelijk ziek wordt, moet ik de schuld of oorzaak daarvan toch niet zoeken bij anderen die onvoldoende of onjuist gebeden hebben?

7. Mogelijk heb ik vraagsteller niet overtuigd. Luister dan naar de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen. Lees eens 8:26 en volgende. De Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp. Hij bidt voor ons op een onnaspeurlijke wijze, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij pleit voor de heiligen op de juiste wijze, namelijk naar de wil van God. Kan het mooier?

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

angstbidden
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de werking van mijn blaas. Ik ben een vrouw van 19. In het verleden, ik was toen een jaar of 6, is...
2 reacties
20-10-2010
Hoe komt het eigenlijk dat de Joden Gods volk waren en nu niet meer? Dat de Joden nu heel anders zijn dan wij, christene...
2 reacties
20-10-2009
Misschien niet een heel makkelijke vraag, maar het houdt me de laatste tijd wel bezig. Als je je niet laat vaccineren (b...
geen reacties
21-10-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering