Zeer angstig over de eindtijd

Ds. B. de Romph / 11 reacties

20-10-2015, 12:53

Vraag

Waarom is er een eindtijd. Waarom kan Jezus niet nu gewoon terugkomen? Waarom heeft iedereen het erover dat we nu in de eindtijd leven, zelfs predikanten? Ik ben een boze, gefrustreerde moeder van een aantal hooggevoelige, angstige kinderen. Mijn kinderen die bang worden van het nieuws en die daardoor niet kunnen slapen, die het liefst hollend de kerk uit willen als de preek gaat over Openbaring. Die zeer angstig worden van mensen die beweren dat we in de eindtijd leven. Deze kinderen kunnen de berichten niet wat relativeren, maar gaan er volledig in op en nemen de hele wereld op hun schouders met alle gevolgen van dien. Waarom houdt God geen rekening met deze extreem angstige mensen en laat Hij zoiets als een eindtijd toe. En waarom denken predikanten niet aan deze groep mensen voordat ze in de preek allerlei onthoofdingen etc. laten passeren?

Ikzelf zit ook met kromme tenen en dik zweet in mijn handen over het effect van de preek. Kom niet aan met bidden of therapie, dat doen ze allemaal. Maar het is ook een deel van hun persoonlijkheid waar ze mee te dealen hebben. Weet God van deze mensen en waarom het besluit dat er eerst allerlei vreselijke dingen gaat gebeuren voordat Hij terugkomt? Onze kinderen zijn niet dom, ze studeren aan de universiteit. Maar voor hun angsten en op hun vragen heb ik ook geen antwoord. Ik voel alleen maar boosheid en zeer veel frustratie over deze situatie.

Antwoord

Beste mevrouw,
 
U legt mij wel een heel moeilijke situatie voor. U beschrijft in uw vraag uw boosheid en uw frustratie. Uw kinderen zijn overgevoelig voor allerlei sombere vooruitzichten en negatieve toekomstverwachtingen. Ze zijn helemaal ontdaan als zij van de spanningen in deze wereld horen. Er gebeuren ook gruwelijke dingen en dat wordt ons uitgebreid in de media vertoond. We leven in een tijd waarin de gruwelijkheden openlijk genoemd en vertoond worden. We komen een zee van ellende tegen in het nieuws, in de kranten en via de tv en dat grijpt uw kinderen overmatig aan. U hebt daar geregeld mee te maken en u staat naast uw kinderen. De onrust die zij bij het zien en horen van al deze dingen ervaren, raakt ook u.

Ik kan begrijpen, dat u zich afvraagt: moet dit nu allemaal zo open en bloot getoond worden. Mijn  kinderen kunnen het niet aan. U vraagt zich zelfs af, waarom wordt dit alles door de dominees in de preek naar voren gebracht. Moet dat nu allemaal zo uitgebreid in de Bijbel staan? Er zullen toch wel meer mensen zijn, jongeren en ouderen, die het niet meer ‘hebben’ als over deze dingen gesproken wordt.
 
Inderdaad is dit de droeve situatie waarin wij mensen verkeren. Zo is het niet altijd geweest. Eens was de aarde met alles wat daarop een bloeiende hof. Er werd geen wanklank gehoord. De mens leefde in vrede met zijn God, zijn Schepper, en met elkaar. Heel de wereld was een groot paradijs. Was dat nog maar zo. Dan was het een lust om te leven en dan was het een vreugde om te werken. Toen hoorde men niet van zulke verschrikkingen die we vandaag aan de dag te zien en te horen krijgen. Maar helaas, zo is het niet meer. We weten de oorzaak. De zonde is in de wereld gekomen en heeft zijn verwoestende werking gedaan. Tot vandaag aan de dag gaat de hele mensheid gebukt onder de gevolgen van de zonde. Daar is het hele leven vol van. We leven in een gebroken wereld en we moeten daar allen de gevolgen van ondergaan.
 
Als de Bijbel nu spreekt over de eindtijd en alles wat daarmee samenhangt, doet zij dat niet om ons bang te maken. Het is een eerlijke beschrijving van wat er in deze wereld aan de orde is. Het hangt met het leven samen. Als uw kinderen naar de universiteit gaan kan hen een ongeluk overkomen. We kunnen ziek worden in het ziekenhuis terecht komen. De gevaren omringen ons van alle kanten. Dat is de werkelijkheid. Maar stop daar nu niet! Zet achter al die berichten geen punt, alsof er niets meer op volgt. Hoor dan de stem van de Heere: “Vrees niet!” Hoe vaak staat dat niet in de Bijbel. “Vrees niet!” Er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze wereld, maar de Heere ziet dat niet meedogenloos aan. Hij is er om te helpen, te redden, te ondersteunen en te troosten. Hij heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden om te herstellen wat de mens door zijn zonde kapot gemaakt heeft. Wat een verbazingwekkende liefde. Hij laat het er niet bij zitten. Terwijl God er part noch deel aan heeft, heeft Hij er Zijn Zoon voor over gehad. Wie zou het doen? Het liefste wat Hij had. heeft Hij ervoor over gegeven.
 
Ik weet wel, daarmee zijn de verschrikkingen nog niet weg en het leed duurt nog voort, maar God is bezig om alles nieuw te maken. De Heere Jezus Christus heeft gezegd: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw!” Zo mogen we tegen elkaar zeggen: “Wij verwachten naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.” Daar zal niemand meer zeggen: ik ben ziek. Daar zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. Daar geeft Hij sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. “En de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden” (Jes. 35:10). Het blijft niet zo. Het wordt eens anders. Het is voor degenen die God vrezen. Wat een toekomst. Zult u er met uw kinderen ook in delen?
 
Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

Tags in dit artikel:

angsteindtijd
11 reacties
hans0166
20-10-2015 / 18:54
we leven al sinds de Hemelvaart van de Heer in de eindtijd, sinds die dag kijken we al zo'n 2000 jaar uit naar Zijn wederkomst.
De eindtijd is vandaag, gisteren en morgen...of over 1000 jaar, we wéten het niet.

Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
(Jes 41;10)
markusa
20-10-2015 / 19:03
Waarom is er een eindtijd? naar mijn mening kortweg gezegd: om de ongelovigen te waarschuwen en op te roepen tot geloof en bekering en om de gelovigen te bemoedigen.
HansvandenHoorn
20-10-2015 / 20:49
Als christen moet je er helaas rekening mee houden dat je vervolgd kunt worden. Jezus waarschuwde daar al voor in Mat. 10:34-39. Het is verstandig om kinderen daarop te wijzen. Miljoenen christenen worden vervolgd. Nergens belooft Jezus christenen een zorgeloos leven hier op aarde.

De zware verdrukking die in het boek Openbaring wordt beschreven, wordt christenen bespaard. Vanaf Opb. 4 lezen we niet meer dat er christenen op de aarde zijn. Wel treffen we ze dan in de hemel aan. Ze komen pas in Opb. 19 weer naar de aarde (samen met Jezus) nadat de aarde gestraft is en het Rijk van Jezus aanbreekt.

Ook bij andere grote oordelen in de Bijbel spaart God de gelovigen.
- Denk aan de zondvloed (Noach en zeven anderen werden gespaard). De rechtvaardige Henoch werd al voor de vloed kwam weggenomen (Gen.5:24).
- Voordat God Sodom en Gomorra strafte, werd Lot door engelen uit de stad gehaald (Gen.19).
- De hoer Rachab en haar familie bleven gespaard bij de verwoesting van Jericho (Jozua 6). Ze werd met haar familie uit de stad gehaald, voordat die platgebrand werd.

Al God nog steeds Dezelfde is, mogen we ervan uitgaan dat gelovigen niet gestraft worden, wanneer God de ongelovigen straft.

Wie, voordat de zware verdrukking begint, christen is, zal deze tijd niet op aarde meemaken. De joden moeten wel door deze tijd heen. Jeremia 30:7 noemt het dan ook "een tijd van benauwdheid voor Jakob". We lezen dat in deze periode legers oprukken naar Jeruzalem. Op het moment dat de stad dreigt te vallen, roepen de joden Jezus aan en verslaat Hij de vijanden, waarna Hij het duizendjarig rijk sticht.

Christenen moeten dus wel rekening houden met vervolging, maar hen zal de grote verdrukking bespaard blijven.
AHHK76
20-10-2015 / 23:42
Beste Moeder,
Wat moeilijk allemaal... Ik kan me voorstellen dat deze situatie veel met u doet...
Zelf ben ik een tijdlang ook bang geweest voor dergelijke dingen en ik ben er nog niet helemaal vrij van. Na het kijken van een video met een lezing over de eindtijd, kreeg ik mijn eerste paniekaanval. Later toen iemand weer over dat onderwerp begon, kreeg ik meer/weer paniekaanvallen. Nu sluit ik mij bewust voor bepaalde dingen af. Ik lees niet alles over christenvervolging en eindtijd! Ik denk niet te diep na over bepaalde dingen, waar ik niet uitkom. Ik probeer bij de dag te leven. Wat mij verder hielp/helpt was therapie, medicijnen tegen angst/depressie en bidden en zingen. Maar dat laatste wilde u misschien liever niet horen ;-)?!
Als u een eigen predikant hebt, kunt u hem vragen om rekening te houden met deze gevoeligheid bij uw kinderen?!
God weet van de worsteling van u en uw kinderen. Zoek de vele teksten in de Bijbel eens op, waar staat: Vrees(t) niet! Het zijn er zoveel, die zijn ook voor u en uw kinderen.
Breng al uw boosheid en vragen maar bij Hem.
Tenslotte dit: Voordat Jezus naar de hemel ging zei Hij dat Hij alle macht heeft en beloofde Hij dat Hij bij ons zou blijven tot het einde van de wereld!
Houd daaraan vast!
Ik wens u en uw kinderen, wijsheid, sterkte en rust en vertrouwen...
Spatie
21-10-2015 / 10:12
Beste moeder,
Ik denk dat er zeer veel mensen zijn met angst voor de eindtijd en wederkomst. Ook ik had daar veel last van. Droomde er vaak over. Op een gegeven moment ben ik (bijna) alles gaan mijden wat over de eindtijd ging.
Ik denk dat de angst ook komt doordat er weinig tot geen "hoop of uitkomst" gepreekt wordt. Angst-preken.
Wij zijn mede daarom van kerk veranderd. Kinderen die angstig werden omdat het op catechisatie bijna iedere keer over de eindtijd ging. Gelukkig horen wij nu dat God veel barmhartiger is, dan ik ooit geweten heb. Dat het niet een enkeling is die zalig wordt.

Angst is een slechte raadgever.
Trust
21-10-2015 / 13:16
In 1 Petrus 5 vers 8 staat:

'Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.'

Wees nuchter. Je hoeft niet wanhopig te zijn, want er ís hoop. Als je in Christus bent, zal Hij je kracht geven om je kruis (vervolging bijv.) te dragen. In Hem ben je meer dan overwinnaar, want Jezus heeft de satan verslagen. De satan heeft nu last van stuiptrekkingen, zeg maar.

Wees waakzaam, wees alert. De Bijbel waarschuwt voor de tekenen van de eindtijd. Als God dit niet liet schrijven in de Bijbel, dan zou niemand zich raad weten met de hedendaagse situatie. In dat opzicht mogen we dus dankbaar zijn dát God ons op de hoogte stelt van wat er komen gaat.

Nu weten wij dat dit alles moet gebeuren, maar daarnaast weten wij ook dat de geestelijke wapenrusting ons staande zal houden tegen de listige verleidingen van de duivel (Efeze 6).
QM
21-10-2015 / 14:01
Er wordt al eeuwenlang geroepen dat het de eindtijd is. "Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen dat het de laatste ure is." Dat zei Johannes nota bene 2000 jaar geleden. Op basis van de tekenen die in de Bijbel genoemd worden kun je altijd wel zeggen dat het de eindtijd is.
Samanthi
22-10-2015 / 10:53
Lieve moeder
Ik herken het en begrijp je.
Als kind altijd bang gemaakt, er komt vervolging, de russe komme, ik lag te rillen in mijn bed. Mijn moeder zei vaak wat zullen mijn kinderen nog meemaken.
Ik dacht dat ik nooit zou trouwen, niet oud zou worden en zie ik ben nu 53 jaar gehuwd en heb kinderen en kleinkinderen.

Ja en nu? Ik zie de tekenen, ik hoor ahw de voetstappen van de Heere Jezus, maar de angst heb ik niet meer, al die jaren als hoog gevoelig kind voor niets zo bang geweest, ik heb de Heere leren kennen en ik heb geleerd dat als ik vandaag overlijd het eeuwigheid is.
Wijs je lieve gevoelige kinderen op de mogelijkheid tot zalig worden, Hij wil het geven, Hij heeft geen lust in de dood van jou en je kinderen, Hij wil ze tot Zijn kinderen hebben Ezech. 33:11.
Zoek Hem Hij zal het maken.
mortlach
22-10-2015 / 15:16
Kinderen die studeren? Volwassenen dus? En die kunnen niet relativeren? Dan lijkt me dat er wel wat meer aan de hand is, maar goed.

Ik begrijp niet zo goed waarom ze zich eraan blijven blootstellen. Als een predikant paniekaanvallen veroorzaakt, dan ga je toch gewoon niet meer naar die predikant toe? Of is dat nou te simpel gedacht van me? Er zijn vast wel stromingen binnen het christendom te vinden die zich niet zo richten op de eindtijd, maar op naastenliefde of iets dergelijks.
Lecram
24-10-2015 / 16:08
Angst wordt veroorzaakt door onbekende factoren. Je bent altijd bang voor iets dat mogelijk komen gaat, niet voor iets wat er is. Daarom is angst een nutteloze bezigheid. Dat klinkt erg simpel, zeker als je door psychische aandoeningen angst hebt. Het is echter wel de realiteit en erg belangrijk dat je leert relativeren.
Want ook al komt er verdrukking, dan nog weet je niet wat dat met je doet. De bijbel is er echter duidelijk in. Sterker: Gods Woord staat er vol van dat Hij zal beschermen en nabij zal zijn. Dát is iets waar een predikant de nadruk op moet leggen, niet op de verdrukkingen. Rotsvast geloof is dus niet alleen belangrijk voor het nu, ook als er verdrukkingen komn zal je God enorm dankbaar zijn dat je in je goede jaren je leven hebt besteed aan groeien in het geloof.
Kapoentje92
11-12-2015 / 19:31
Beste vraagsteller, hoewel een wat ouder onderwerp wil ik toch graag nog reageren op uw vraag. Ik begrijp uw angst helemaal, zelf ben ik ook erg bang voor het eindoordeel. Wat ik in ben gaan zien, is dat het mij een soort aangepraat is om daar bang voor te zijn. Ik heb zelden een preek gehoord die positief is over de wederkomst. Maar door contact met andere christenen (in het buitenland) ben ik gaan inzien dat het juist iets is om naar uit te kijken. Dat wil niet zeggen dat ik er meteen om sta te springen en eerlijk gezegd sla ik het zinnetje 'Uw Koninkrijk kome' liefst over. Heel gek misschien, maar ik lag 's nachts wakker, helemaal gespannen, om te luisteren of ik misschien de bazuin hoorde die het oordeel aan zal kondigen. Met mijn verstand weet ik dat dat onzin is en ik probeer het nu buiten te sluiten uit mijn gedachten door bewust aan iets anders te denken. Door vooral te kijken naar de positieve aspecten, zoals een nieuwe hemel en aarde, nooit meer pijn en verdriet. En als ware gelovige hoef je dat hele oordeel ook niet mee te maken, je wordt opgenomen in de hemel en gaat Jezus tegemoet op de wolken. Ik moet daarbij ook denken aan een kinderliedje: Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer.

Terug in de tijd

Hoe komt het eigenlijk dat de Joden Gods volk waren en nu niet meer? Dat de Joden nu heel anders zijn dan wij, christene...
2 reacties
20-10-2009
Belijdenis. Ik, 20-jarige, worstel met het volgende. In april heb ik in een mooie en bijzondere dienst openbare geloofsb...
1 reactie
20-10-2014
Als iemand in onze kerk zegt dat hij stemmen hoort, wordt er door anderen al heel snel beweerd dat hij dan te maken heef...
1 reactie
20-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering