Emotioneel overspel van man

Ds. W. F. 't Hart / geen reacties

08-09-2020, 13:21

Vraag

Helaas ben ik na ruim 20 jaar huwelijk gescheiden. Ik wil graag van u weten of ik ooit nog een nieuw huwelijk aan mag gaan vanuit Gods Wood bezien. Mijn (ex) heeft in mijn optiek emotioneel overspel gepleegd door jarenlang een andere gelovige (inmiddels gescheiden) zuster te steunen in haar noden en zorgen, maar meer nog een ziele(emotionele)band met haar opgebouwd. Hij wilde deze vriendschap onder geen beding opgeven. Mijn eis en smeekbede was dat ik geen tweede vrouw in het huwelijk wilde hebben, ook niet iemand met wie hij GEEN seksuele relatie heeft. Zijn voorwaarde was dat deze vriendschap nooit door hem opgegeven zou worden, maar hij zou mij wel een scheidbrief geven waardoor ik ooit nog met een andere man in een nieuw huwelijk verder zou kunnen gaan. Deze scheidbrief heb ik nooit gekregen.

Voor mij is emotioneel overspel (dus verbinding via een zieleband) net zoveel overspel als een seksuele relatie, dus voel ik me bijbels gezien nu toch weer een vrije vrouw, ook al is de ex niet overleden. Tevens was de scheiding geheel tegen mijn wil. Een seksuele misstap had ik hem graag willen vergeven, maar het niet opgeven van een derde in het huwelijk was onhoudbaar en ondoenlijk voor mij om mee te leven.

Hoe ziet u voor mij een eventueel tweede huwelijk met dit verhaal als achtergrond in bijbels perspectief en mag ik mijn ex zien als een overspelige man in dezen?

Antwoord

Beste mevrouw,

Bedankt voor uw vraag. Erachter gaat veel pijn, verdriet en moeite schuil. Tevens is het een vraag die allesbepalend kan zijn voor de rest van uw leven. Dat besef ik goed, vandaar dat ik ook lang over een antwoord nagedacht heb. In uw vraag zit een bepaalde redeneertrant. Die zal ik hieronder neerschrijven en vervolgens uw vraag beantwoorden. Uw vraag is: mag ik op basis van emotioneel overspel, na gescheiden te zijn, nogmaals trouwen?

-De Bijbel geeft aan: scheiden en hertrouwen mag alleen als er sprake is van overspel, fysiek
-Maar ik heb emotioneel overspel ervaren, mag hertrouwen dan wel?
-De reden daarvoor is: emotioneel overspel is hetzelfde als overspel in een fysieke relatie.
-Dus, wat mij betreft, is de scheiding er een op basis van het zevende gebod, ook al is het emotioneel, en dan mag ik hertrouwen.
-Toch is er nog wel een probleem, want het was makkelijker als mijn ex-man een scheidsbrief zou hebben gegeven.

Laat ik allereerst zeggen dat op zo’n vraag een schriftelijk antwoord geven een haast onmogelijke zaak is. We kennen elkaar niet. Ook de verdere achtergronden zijn beperkt. Bovendien is het zo helemaal onmogelijk om hoor en wederhoor toe te passen. Wat ik proef in deze vraagstelling, in de manier hoe het overkomt, is: is er op deze manier een draai te geven aan wat de Bijbel over echtscheiding zegt? Los van het feit dat elke scheiding een groot drama is. Wat ik verder ook bijzonder vind, is het feit dat u een seksuele zonde van uw man wel zou kunnen en willen vergeven, maar een emotionele band met een andere vrouw niet. Dat wringt op de een of andere manier. 

Goed, hoe spreekt de Bijbel over echtscheiding? Mattheüs 19:4: “En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, 5. en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6. zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees?” Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Jezus’ woorden zijn zonneklaar: geen scheiding.

Maar waarom gebeurde het dan wel? Mattheüs 19:8: “Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. 9. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.” Dus alleen als er sprake is van overspel, van hoererij, is het toegestaan om te scheiden, maar het hoeft niet. Het is geen wet.

Later schrijft de apostel Paulus in een zendingssituatie als een man of vrouw christen werd en de partner niet en die partner wilde scheiden mocht dat. Dat is in deze situatie niet van toepassing. Jezus’ woorden zijn duidelijk: scheiden kan alleen na overspel. Er staat niets bij over een emotioneel overspel. Want wat is dat precies? Waar ligt de grens? Over hertrouwen na een scheiding is de Bijbel ook duidelijk. In principe niet, want dan kan het nooit meer goed komen als de man of vrouw berouw toont. De enige grond voor hertrouwen ligt maximaal bij daadwerkelijk overspel. En ook dan is het geen wet van Meden en Perzen dat je moet hertrouwen. 

Dit geschreven hebbend, realiseer ik me heel goed dat niet alles met een schaartje te knippen valt. Daarom vind ik deze manier van communiceren ook geen fijne; liever is er een persoonlijk gesprek waar e.e.a. besproken kan worden.

Tot slot. Ik kan op grond van dit verhaal niet duiden of er sprake is van daadwerkelijk overspel. De vraag naar een tweede huwelijk is daarmee een brug te ver.

Met hartelijke groet,
Ds. W. F. ’t Hart, Tholen

Ds. W. F. 't Hart

Ds. W. F. 't Hart

 • Geboortedatum:
  16-08-1990
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Tholen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwen
geen reacties

Terug in de tijd

Aan Ds. Molenaar (uit Lunteren). Ik ben een jongeman van tegen de 30 en worstel heel erg met zonden. Ik ben erg scherp e...
1 reactie
09-09-2015
Hoe moeten wij deze tekst verstaan? “En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en ...
2 reacties
08-09-2014
Wat als je: angst hebt voor (bekende) mensen; mensen niet vertrouwt; mensen je vreemd vinden; het idee hebt dat mensen j...
geen reacties
08-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering