Heilig Avondmaal in coronatijd

Redactie Refoweb / 25 reacties

03-09-2020, 07:59

Vraag

Kan er in coronatijd Heilig Avondmaal gevierd worden?

Antwoord

Ja, mits de protocollen daarbij in acht worden genomen, zoals anderhalve meter afstand bewaren en niet uit één beker drinken. 

Lees ook: 'De viering en het virus' op RD.nl.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

coronavirus
25 reacties
Droppie
03-09-2020 / 12:10
Avondmaal vieren dat kan. Het moet zelfs.
Maar volgens protocollen nee.
Gewoon volgens het formulier uit 1 beker.
Als je de HEERE waarlijk kent is Hij een beschermende Engel voor degene die aan het HA deelnemen.
aleph
03-09-2020 / 23:11
Ik snap dat het in de periode maart - zomervakantie veelal gecancelled is. Maar het is goed om nu na te denken HOE we het Heilig Avondmaal wel kunnen vieren.

In het RD schreef Steef Post hier een mooie colum over. Hij noemt een aantal opties in het artikel.

Het laatste deel van de column citeer ik:
"Ik begrijp dat deze opties weerstand kunnen oproepen. We zijn dat niet gewend en juist bij iets plechtigs als het avondmaal roept dat een sfeer van vervreemding op. Ook bij mij. Toch zouden we op dat eerste gevoel niet moeten koersen. Wereldwijd wordt het avondmaal in de gemeenten van Jezus Christus gevierd volgens verschillende tradities. Vaak worden het brood en de wijn doorgegeven. Meestal wordt er geen formulier gelezen. In de tijd van Willem Teellinck gingen tijdens een avondmaalsdienst in een Middelburgse kerk soms duizend mensen aan. Daar kon de predikant ook niet iedereen het brood aanreiken. Het zou wel erg arrogant zijn om te denken dat de essentie van het avondmaal mede zit in de vormen die wij als westerse kerk waarderen.

Misschien zijn dit wel de vragen waarover we moeten nadenken. Welke tradities mogen belangrijker zijn dan het verlangen van Gods kinderen om de dood des Heeren te gedenken? Willen we het medicijn dat de Koning van de Kerk ons bevolen heeft om ons geloof te verlevendigen, laten liggen als de verpakking behoorlijk afwijkt? En zo ja, wat zijn dan de gevolgen? Weegt de symbolische betekenis die we aan aspecten van de avondmaalsviering hechten op tegen het sterke verlangen van de Heere Jezus om dit avondmaal met Zijn discipelen te vieren? "
Lekkerbek
04-09-2020 / 05:23
Droppie wat een raar antwoord! We moeten ons aan de regels houden, de overheid gehoorzaam zijn! Dat is Bijbels!
Er zijn ook kinderen van God overleden aan corona!
Zoals jij het schrijft hoeven zij zich aan geen maatregel te houden want zij worden toch wel bewaard. Waar je het vandaan haalt weet ik niet.
Ik ben blij dat kerkenraden hierin voorzichtig zijn, al moet er wel gekeken worden hoe dit wél door kan gaan!
Het formulier is trouwens niet de Bijbel, hoewel het wel in onze Bijbel staat.
Het brood wordt ook in stukjes verdeeld, dat wordt ook niet in één stuk doorgegeven en ieder hapt er iets van af.
Droppie
04-09-2020 / 06:43
@lekkerbek, of er kinderen Gods aan corona overleden zijn heeft hier niets mee te maken.
En indd de Heere bewaart zijn waar het ook is.
Hij is een beschermende Engel.

En we kunnen ons bij het HA niet aan de regels houden.
We moeten Gode meer gehoorzaam zijn de mensen de mensen is in dit geval de overheid.

In Matth 26 vers 26-28.
Staat drinkt allen daaruit.
Zo hoort het nu nog.
Droppie
04-09-2020 / 06:44
Zijn volk bewaart de Heere.
drernie
04-09-2020 / 14:12
@droppie: wat een belachelijke en kortzichtige opmerking .
aleph
04-09-2020 / 22:09
De Heere bewaart Zijn volk zeker, maar de Heere heeft Zijn volk ook verstand gegeven!
K80
05-09-2020 / 15:34
Prima Droppie, als je toch ziek wordt ook de dokter maar niet bellen dan.
Droppie
05-09-2020 / 17:28
Dat is iets heel anders.
Ook Gods volk mag de dokter bellen.
Lekkerbek
05-09-2020 / 18:24
@Droppie waar staat dan dat iedereen persé uit één beker moet drinken? De Heere zegende het, dat zou nu ook kunnen, eerst zegenen en dan in aparte bekertjes schenken. Het gaat om de wijn, wat symbool staat voor het bloed van de Heere Jezus.

Weet je wat ik zo erg vind?
Dat de regels die wij hebben gekregen van het RIVM door veel refo's overtreden wordt.
Net of wij ons niet naar de overheid hebben te schikken. Uiteraard als het niet tegen Gods Woord ingaat.
Weet je als je echt denkt zoals je hierboven beschrijft dan hoeven Gods kinderen de anderhalve meter ook niet te handhaven, want Hij bewaart Zijn kinderen.
Dit is gewoon niet oké!

Ik geloof dat het tegen Gods Woord ingaat als we hierin ongehoorzaam zijn, dan zijn we dat niet alleen naar het RIVM toe maar ook naar God toe!
We moeten niet worden zoals de Farizeeërs!
dorpeling
07-09-2020 / 19:53
@droppie, ik begrijp wel wat je bedoeld.
Het is ook gewoon heel dubbel. Want zeker kunnen Gods kinderen ook ziek worden, zijn zij niet automatisch gevrijwaard van dit virus. Tegelijk is het Zijn opdracht, en zou God dan niet machtig genoeg zijn om hierin Zijn kinderen te bewaren; Zijn engelen te bevelen? Moeten we niet veel meer in het vertrouwen leven dat Hij weet wat goed voor ons is?
Moeten we dan roekeloos, onverschillig zijn? Nee, dat niet. Maar binnen de regels is wél een avondmaal mogelijk! Dus het nalaten kan en mag niet.

@Lekkerbek: 'als het niet tegen Gods Woord ingaat'.. weet je wat er in datzelfde Woord staat? Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt (...), onze plicht om tot de gemeente Gods naarstiglijk te komen, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen.. (zondag 38)
Welke 'plicht' weegt ons het zwaarst?
Lekkerbek
07-09-2020 / 21:26
@Dorpeling, ik zeg toch niet dat de kerkgang en het Avondmaal niet door kunnen gaan? Ik ga zelf ook naar de kerk.
Ik zeg alleen dat we ons aan de maatregelen moeten houden: anderhalve meter afstand, handen desinfecteren, bij Avondmaal aparte bekers etc.
dorpeling
07-09-2020 / 21:53
@Lekkerbek, nee, dat zeg je inderdaad niet. En ik zei ook niet dat je dat wél zegt.

Maar ik ben bang dat het door veel mensen omgedraaid wordt.
Dus dat de uitspraak wordt: 'Net of wij ons niet naar de Heere en Zijn geboden en inzettingen hebben te schikken. Uiteraard als het niet tegen de overheid ingaat'...
CrA
21-09-2020 / 14:06
Coronatijd of niet, als men het Heilig Avondmaal wil vieren moet dit altijd volgens de voorschriften van Jezus. Die voorschriften kunnen we lezen in Mattheus 26: 26-28, Markus 14: 22-24, Lukas 22: 17-20 en 1 Kor. 11: 23-26. De handelingen van de gasten, in opdracht van Jezus, zijn m.b.t. het brood: nemen, eten en gedenken en m.b.t. de beker: nemen, drinken, delen en gedenken. Het delen van de beker is een zichtbare handeling van gast tot gast. Deze handeling symboliseert de eenheid en verbondenheid van de gelovigen aan en met elkaar. De voet zegt toch niet tegen de hand: ik sta op mezelf. Ik heb niets met jou te maken. Het delen van de beker onder elkaar is dus net zo’n wezenlijk onderdeel van de viering als het nemen, eten, drinken en gedenken. Het lijkt me niet dat dit tot de ‘verpakking’ behoort.
imvi
21-09-2020 / 19:52
Kan gewoon met kleine plastic bekertjes/cupjes toch?
En de maanden voordat we weer naar de dienst konden hebben wij het gewoon vanaf de bank gevierd, iedereen achter zijn eigen laptop: met crackers en rode wijn. Ging prima!
dorpeling
23-09-2020 / 21:15
@CrA, zo zou het moeten zijn. Maar tegelijk denk ik wanneer je zo star aan die ene beker vasthoudt, je uit het oog verliest dat het (ook) gaat om de INHOUD van de beker.
Het heeft m.i meer waarde je te richten op de opdracht van Christus Zelf: 'doe dat tot Mijn gedachtenis, totdat Ik kom'.
WillemB
24-09-2020 / 11:42
@ CrA, het Avondmaal heet in de Bijbel geen “Heilig” Avondmaal. Zelfs de benaming heilige brood en drank komen in de Bijbel niet voor. Zijn allemaal roomse toevoeging.
Volgens de voorschriften zeg je. Vreemd dat we de voorschriften bij de doop dan zo gemakzuchtig losgelaten hebben. Paar druppeltjes water ipv helemaal onder water. Als we dit met z’n allen wel accepteren, begrijp ik niet waarom je zo moeilijk doet over aparte bekertjes, wat ook uit één fles komt.
CrA
25-09-2020 / 23:30
@dorpeling, Jezus heeft in Zijn laatste wilsverklaring niet alleen de opdracht gegeven om Zijn dood te gedenken, maar heeft ook gedetailleerd aangegeven HOE Hij dat uitgevoerd wil hebben. Als men zich meer richt op de opdracht dan op een juiste uitvoering daarvan, dan is de kans groot dat men eigenhandig aanpassingen doet aan de uitvoering om de opdracht maar te realiseren. Dat is levensgevaarlijk(Lev. 10:1,2).
@WillemB. De Insteller van het Heilig Avondmaal is heilig(Hand 4:30) en daarom is Zijn instelling ook heilig. Heilig betekent: afgezonderd voor een bepaald gebruik.
Waarom geen onderdompeling? Jezus heeft als uitvoering van de doop, niet aangegeven dat deze alleen maar zou mogen gebeuren door onderdompeling.
WillemB
26-09-2020 / 10:29
@CrA, natuurlijk weet ik dat de insteller van het Avondmaal heilig is. Maar in het spreekgebruik hebben we het ook niet telkens over ons Heilig huwelijk, onze Heilige Zondag, onze Heilige Collecte. Maar als je het fijner vindt om dat bij het Avondmaal wel te doen, mag dat van mij hoor.
In het tweede deel van je reactie ben je echter geheel inconsequent. Je hebt het over de opdracht die Jezus gaf, als zijnde niet HOE te moeten dopen. Dan adviseer ik je om de betekenis van dopen eens te overdenken = letterlijk onder water houden... ondergang...
Vanwaar jouw opmerking: Hoe, maakt niet uit?
De opstellers van het doopformulier erkennen dat ook gewoon. “Dit leert ons de ondergang EN besprenging met het water”. Twee verschillende zaken waaraan de opstellers dezelfde betekenis hebben gegeven. Waarvan de ene een Bijbels gebruik is, de andere een kerkelijk gebruik.
Prima, maar dan begrijp ik niet waarom je deze furieuze lijn t.o.v. het Avondmaal niet volhoudt bij de doop!
henkie
26-09-2020 / 13:08
Eén beker lijkt me niet de kern van het drinken bij het Heilig Avondmaal. Volgens mij hebben we er ook geen moeite mee als er links en rechts van de dominee een beker rondgaat. Ook heb ik nooit iemand principiële bezwaren horen aanvoeren tegen een apart bekertje met bijvoorbeeld alcoholvrije wijn voor een zwangere vrouw, ex-alcoholist of een ernstig gehandicapte.
Je zou zelfs nog kunnen zeggen dat je de wijn wel deelt (mits uit dezelfde fles ;-)) en dat de verpakking er dan niet toe doet.

Het artikel van ouderling Doeven van 25/09 over dit onderwerp is een aanrader.

Terug in de tijd

Zo'n zes jaar geleden kreeg ik maagklachten; maagpijn, brandende keel en lippen. Uiteindelijk verschillende soorten zuur...
geen reacties
01-09-2011
M.b.t. een ruim evangelie heb ik de volgende vraag: wat kan er gezegd worden in de nodiging zonder dat er sprake van rem...
8 reacties
01-09-2009
Mijn ouders willen graag dat ik (26) weer actief naar een kerk ga. Nu ben ik met mijn vriend erg zoekende. Ik ben tradit...
2 reacties
01-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering