Dochter niet aanbieden als prostituee

Ds. A.J. Schalkoort / 3 reacties

01-09-2017, 12:18

Vraag

Ik lees in Leviticus 19 het volgende wat mij verbaast. Wat wordt hier mee bedoeld en waarom staat het in de Bijbel? Want welke man wil nu van zijn eigen dochter een hoer maken? Of was het toen zo dat dochters van hun vader hoer in de tempel moesten worden, oftewel tempelhoeren? “Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdende; opdat het land niet hoerere, en het land met schandelijke daden vervuld worde.”

Antwoord

Ik citeer wat er staat in kanttekening van de Bijbel met Uitleg: “Een vader mag zijn dochter niet aanbieden als prostituee. Hierdoor wordt het volk namelijk verleid tot prostitutie. Dit leidt tot een land vol zonden (schandelijke daden).” Volgens de verklaring van Matthew Henry moeten wij dit als volgt zien: “Het onteren van hun dochters door hoererij, dat hier voorboden is, schijnt door de heidenen in hun afgodische aanbidding in praktijk gebracht te zijn.” En we weten dat het volk van Israel geneigd was om de goddeloze praktijken van de heidenen over te nemen. Vandaar dit verbod. Ook een waarschuwing voor ons vandaag om niet mee te doen met wat de wereld doet ook op seksueel gebied.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

Leviticus
3 reacties
Jesaja40
01-09-2017 / 14:42
Het hele hoofdstuk 19 van Leviticus is een bredere uitlwerking van de tien geboden. De inwoners van Kanaän vonden het heel normaal dat er prostitutie was. Rachab in Jericho wordt zelfs bij name genoemd.

Zij is de enige in Jericho die ziet wie de G'd van Israël is. Zij verbergt de twee verkenners op het platte dak. Zij erkent de G'd van Israël als de machtige en alle lokale goden zijn niets in haar ogen.

Er is iets heel bijzonders aan de hand, zij pleit bij de twee verkenners om haar en haar familie te sparen. Wat zou de reden kunnen zijn dat zij om het leven van haar ouders pleit? Als zij gedwongen was door haar ouders zou zij dan ook gepleit hebben voor hun leven? Dat blijft tot aan de laatste dag van deze aarde een open vraag.

Een ding staat bij haar vast: zij trouwt met Salmon, een van de verkenners. De G'd van Israël schrijft haar niet af, sterker nog, zij wordt opgenomen in de geslachtslijn van de Messias.

Zij neemt in haar verdere levensloop kennis van de woorden die in Leviticus. Haar houding, uitspraak en het getuigenis wat zij afgeeft is als een extra streep onder het gebod. Zij is gered uit het slavenhuis van de seksindustrie.

Ik denk ook aan de zondige vrouw die in het huis van Shimon komt en daar voor Yeshua neergeknield ligt. Woordeloos stort zij haar tranen uit en droogt met haar haren de voeten van Yeshua af. Wat is de reactie van de Messias aan haar adres? Uw geloof heeft u behouden, uw zonden zijn u vergeven ga heen in vrede.

Vergelijkbaar bij Rachab, want haar geloof in de G'd van Israël heeft haar behouden. En daarin delen ook haar verdere familie, die de grote daden van G'd ziet voltrekken. Zij komen niet in beeld, het geloof van Rachab wel.

In datzelfde hoofdstuk staat ook de regel: uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is het middelste vers van de Thora.
pindas83
02-09-2017 / 09:51
Wat me opvalt in de reactie van de ds. (gebaseerd op de kanttekeningen Bijbel met uitleg) is dat het alleen gaat om het volk wat tot zonden zou worden verleidt.
Dus niet in de eerste plaats het onrecht wat deze vrouwen wordt aangedaan waardoor levens worden verwoest is van belang maar vooral dat de mannen zich bezondigen aan zo 'n vrouw schijnt te tellen.
Dat mis ik er wel in eerlijk gezegd.
Jesaja40
02-09-2017 / 16:09
Wellicht ten overvloede: iedere Joodse man draagt schouwdraden aan zijn kleding. De hemelsblauwe wollen draad doet hen direct denken aan de Thora geboden.

Wanneer hij zich van zijn kleding ontdoet moeten de hemelsblauwe draden hem onmiddellijk een rood licht geven. In begeerte heeft hij al een overtreding begaan en in daden kan die misstap alleen maar groter worden.

Zo is ook de toevoeging van een hemelsblauwe draad een hint om niet aards maar hemels te denken.

Terug in de tijd

Ik heb wel vaker allemaal rode vlekken op mijn armen, op mijn benen ook wel, maar daar veel minder. Ik weet alleen nooit...
geen reacties
31-08-2009
Op het moment zit ik ergens heel erg mee. Ik heb tot mijn grote verbazing mijn vader naar porno zien kijken enzo. Ik ben...
11 reacties
31-08-2016
Ik heb een vraag over de aardlagen die tijdens de zondvloed zouden zijn gevormd: waarom worden er alleen resten van dier...
geen reacties
01-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering