Vergeving van verbroken belofte

Ds. J.J. Tigchelaar / 1 reactie

24-07-2020, 11:28

Vraag

Ik heb een belofte gedaan aan de Heere, maar dat is haast niet te doen achteraf en nog steeds niet. Die belofte ging daarover dat als ik me daar niet aan ging houden, dat Hij me dan later na dit leven in de hel kon doen en als ik Hem hierom vergeving zou vragen, dat de Hij me dan dit niet moet vergeven en niet naar me moet luisteren. Ik heb met deze belofte dus gebroken. Zou de Heere niet alleen het verbreken van deze belofte willen vergeven, maar ook de belofte zelf? Want anders betekent dit dat ik na dit leven eeuwig in de hel ben. Ik weet niet wat ik moet doen... is er nog hoop voor mij?

Antwoord

1. Kortom luidt de vraag met mijn woorden: er is een belofte gedaan iets niet te doen met een voorstel van een afspraak dat er een onvoorwaardelijke verdoeming zal zijn als de belofte niet wordt nagekomen. En nu de belofte niet is nagekomen komt de twijfel of God zich zal willen en gaan houden aan de door de vraagsteller voorgestelde afspraak. Geef ik zo goed weer wat in de vraag is beschreven?

2. In mijn vroegere werk als legerpredikant, als geestelijk verzorger in een gevangenis en in de omgang met bepaalde roomsen, heb ik vaak gehoord dat mensen hun woorden en daden met vervloekingen en aanbod van verdoemenis kracht willen bijzetten. Hoe serieus moeten we dat nemen? Of dat jongetje dat tegen zijn vader zegt dat hij NOOIT meer iets stouts zal doen? Vloeken en beloften zijn serieus, maar realiseert ieder dat ook? Daarmee is echter het probleem van vraagsteller niet opgelost. Daar zit meer aan vast. Ik wil dat door een paar vragen aan de orde stellen.

3. Kunnen wij van onze kant een afspraak met God maken, wat Hij al dan niet met ons kan en mag doen? God komt met zijn wet en met het evangelie naar ons toe. Dat is beslissend, Hij vraagt niet om een tegenvoorstel met voorwaarden. Het is mij te hoogmoedig wanneer wij Hem met onze belofte en met onze condities in een bepaalde richting willen sturen en Hem zelfs een beslissing en luisterverbod willen voorschrijven. Voor die hoogmoed past gebed om vergeving.

4. Geldt het omgekeerde van wat er met de gebroken belofte gebeurd is ook? Ik bedoel dat wanneer de belofte iets na te laten wel nagekomen zou zijn, dat God dan wel vergeving en eeuwig leven zou moeten schenken? Is vergeving en genade afhankelijk van ons gedrag, van ons nakomen van onze zelf gekozen beloften? Ik word toch door geloof en vertrouwen zalig, niet door mijn zogenoemde goede werken?

5. Ik weet niet welke belofte door briefschrijver niet is gehouden, welke verkeerde daad of gedachte ondanks de belofte toch is gebeurd. Maar hangt alles van één ding of zaak, hoe groot ook, af! Wij doen niet slechts verkeerde dingen, begaan niet alleen maar allerlei zonden, maar we zijn zondaren. Al zou de genoemde belofte gehouden zijn, dan zijn we daarmee niet meteen gerechtvaardigde mensen.

6. Moeten we ook niet wat voorzichtiger zijn met onze beloften? Het viel me op dat in de drie belijdenisgeschriften van onze kerk de woorden belofte en beloven ruim twintig keer voorkomen, waarvan slechts eenmaal met de mens als onderwerp. Op alle andere plaatsten is het Heere die belooft. Temeer geldt die voorzichtigheid de inhoud van de belofte. Je kunt beloven iets te doen of te geven. Wanneer de vervulling nog niet is gebeurd kan het alsnog. Maar de belofte om iets niet te doen is beslissender, daar is bij niet vervulling geen tweede kans.

7. Na dit alles blijft de vraag: is er nog hoop? Kan God toch vergeven? Ik kan daar geen beter en helderder antwoord opgeven dan wat door Jezus Christus zelf is gezegd, opgetekend door Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. “Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden” (Mattheüs 12: 30). De Kanttekeningen van de Statenvertaling voegen daaraan toe: namelijk, indien zij zich bekeren. Ja, er is hoop, bij en door Jezus Christus.

Ds. J. J. Tigchelaar

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

eed
1 reactie
M1963
02-08-2020 / 09:38
Lieve zusje. Ik ben 56 jaar en heb genoeg levenservaring. Ik heb een jeugdtrauma gehad. Mijn geloof is verder gegroeit. Bedenk lief kind dat God heel veel van je houd. Wij mensen kunnen niet altijd beloftes nakomen. God kan dat wel. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn enige zoon naar de aarde heeft gestuurd en zich voor ons laten kruisigen opdat de straf voor ons betaald is. Daarmee kan je het loslaten want de hemelse vader ziet ook om naar jou als je niet lekker in je vel zit. Maak het voor je zelf niet moeilijk. Vraag vergeving indien jou geweten negatief werkt in je hoofd wat met zonde te maken heeft.

Terug in de tijd

Ik ben christelijk en mijn vraag is of plastisch chirurgie mag? Want ik heb namelijk grote ogen waardoor ik veel ooglid ...
4 reacties
23-07-2012
Geachte dominee Blankers. Lange tijd heb ik nagedacht over het antwoord dat u hebt gegeven op mijn vraag. U begreep inde...
3 reacties
23-07-2011
Ik heb een lieve vriend. Soms belt hij en dan VOEL ik echt niets en dan is het zo’n nietszeggend gesprekje geweest. Een ...
1 reactie
23-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering