Over zelfbevrediging praten

Ds. M. Baan / geen reacties

23-07-2004, 00:00

Vraag

Eerst deed ik ook (meisje van 18 jaar) aan zelfbevrediging. Ik heb aan God om vergeving gevraagd en bid er voor of Hij mij er voortaan voor wil bewaren. Maar moet je het tegen de dominee zeggen dat je aan zelfbevrediging hebt gedaan als je belijdenis wilt gaan doen, of als je gaat trouwen, of  tegen je vriend?

Antwoord

Beste mensen,
 
Hierbij een poging tot een antwoord. We hebben hier een hele praktische vraag, die voor een groot deel al beantwoord wordt door de vragenstelster zelf! Immers, dat zelfbevrediging verkeerd is, zondig is, dat geeft ze zelf al toe.De vraag die beantwoord moet worden, is dan ook een vervolgvraag en luidt: aan wie moet ik mijn zonde allemaal opbiechten?

Ik denk, dat hierop een duidelijk Bijbels antwoord is te geven. We hebben onze zonden te belijden voor de Heere. In de vraag wordt dat ook duidelijk naar voren gebracht: de Heere is gebeden om vergeving. En nu kan bidden om vergeving nooit een zaak alleen zijn. We hebben vervolgens ook tegen de uitbrekende zonde te strijden. Daarom is de Heere om kracht om deze zonde niet meer te bedrijven. ook hierop behoeven we dus geen antwoord meer te geven.

Maar nu komt de eigenlijke vraag: aan wie allemaal moet ik deze zonde verder nog belijden? Aan de dominee? Mag ik een tegenvraag stellen? Waarom aan de dominee? Hij is wel een dienstknecht van God, maar geen plaatsvervanger van God. Je hebt toch niet tegen de dominee gezondigd? Jawel, hoor ik je antwoorden, maar als ik belijdenis zal gaan doen? Moet die zaak dan niet in alle eerlijkheid uitgesproken worden tegenover de dominee? Je moet niet denken dat je eerst zondeloos moet zijn als je belijdenis gaat doen. Wij mensen zullen nooit zonder zonde zijn. Wie belijdenis doet, belijdt dan ook zelf zondaar te zijn. Maar dat is niet het enige. Dan belijdt je o.a. ook, dat Christus Zaligmaker is. Met andere woorden: als ik "ja" zeg met belijdenis-doen, dan zeg ik "nee" tegen mezelf! Ik kan mezelf niet zalig maken. Maar tegelijk zeg ik "ja" tegen de Heere en wat bedoel ik daarmee? Dat alleen Hij mij kan zalig maken! En als we dat in waarheid mogen doen; ik zou zo zeggen: laat die dominee er dan maar buiten!

Maar dan houden we de vriend nog over. Wat daarmee te doen? Ik weet, dat als je verkering krijgt en het wordt serieus, dat je dan momenten krijgt waarin je heel eerlijk met elkaar praat. Praat over allerlei zaken. Ook over innerlijke zaken. Je wilt ook eerlijk zijn naar je vriend toe. En je verwacht, dat hij eerlijk zal zijn naar jou toe. Of je dan deze zaak moet opbiechten? Mag ik je een hele praktische raad geven? Voordat je de diepste roerselen van je ziel prijsgeeft aan een ander, tel dan eerst tot tien! Komt er een moment van volkomen eerlijkheid tussen jou en je vriend, waarin je een dergelijke zaak ter sprake kunt brengen, dan zijn er twee dingen duidelijk: ten eerste moet je dit niet zeggen, maar kun je het zeggen. En ten tweede is op dat moment deze vraag vanzelf opgelost!
 
Met een hartelijke groet, ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

zelfbevrediging
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit voor mijn gevoel met een heel groot probleem waar ik niet goed raad mee weet. Ik weet ook niet goed waar ik heen ...
5 reacties
23-07-2011
Ik ben nu elf jaar getrouwd met een man die ASS heeft. De uitdaging is de seksualiteit. Ik zou zo graag meer genieten va...
4 reacties
23-07-2014
Ik heb een lieve vriend. Soms belt hij en dan VOEL ik echt niets en dan is het zo’n nietszeggend gesprekje geweest. Een ...
1 reactie
23-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering