Nimrod en de jagers

Dr. C. A. van der Sluijs / Geen reacties

10-06-2020, 14:50

Vraag

Geachte ds. Van der Sluis. Na het lezen uit Gods Woord bleef de volgende tekst hangen: “Als Nimrod, een geweldige jager voor het aangezicht van de Heere”, Genesis 10:9. Ik weet dat dit Bijbelvers ook door veel christelijke jagers wordt gebruikt om hun activiteiten goed te praten. Doen ze dan wel recht aan Gods Woord? Of willen ze hier lezen wat hen het beste uitkomt?

Persoonlijk neig ik meer naar, wij hebben hier van doen met de eerste zondaar na de zondvloed, de Heere kijkt altijd mee bij wat wij doen, of wij nu volgens Gods geboden leven of niet. Wat is nu de juiste uitleg van deze Bijbelverzen (Gen. 10:8-12)?


Antwoord

Nimrod, de naam van een geweldenaar in de oertijd - zegt de oudtestamentische wetenschap. We proberen zijn naam zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen en niet te vertekenen (zoals Van der Sluis toch echt Van der Sluijs is – waarvan akte). Wie hij was, valt moeilijk uit te maken. Nee, onze jagers mogen deze Bijbeltekst niet zo maar naar zich toe trekken. Of eigenlijk helemaal niet. We kunnen zo gemakkelijk de Bijbel naar onze hand en stand zetten. Ook een christelijke jager moet dit niet doen - wat voor verschijnsel dit dan ook moge zijn.
 
Nimrod wordt hier voorgesteld als een voornaam man in zijn tijd. En erg eerzuchtig. De eerste geweldige op aarde (vs. 8). Geweldig betekent hier ook gewelddadig en tiranniek. Als zodanig is hij een uitblinker in de hier genoemde volkerentafels. Hij was een groot jager. Dit werd ook spreekwoordelijk verwoord. Ieder groot jager werd een Nimrod genoemd. Maar hij was blijkbaar meer dan dat. Dit blijkt uit het vervolg. Nimrod was ook een groot heerser. Hij wordt in vs. 10 zelfs genoemd als de architect van Babel: “het begin van zijn rijk was Babel.” Waarschijnlijk was hij de grondlegger van het Assyrische Rijk. In Micha 5:5 heet Assur het Nimrodsland. 

Jacht was een bijzondere liefhebberij van Babylonische – Assyrische koningen. Zoals deze jacht door onze koningshuizen nog bedreven wordt als sport. Met name in Engeland en in ons land. Al is deze nu sterk aan banden gelegd. In de jacht zag men de afweer en vernietiging van wilde dieren die de gemeenschap bedreigden. In het bijzonder was dit de opdracht van een koning of heerser. Een vrij veilige symbolische bezigheid, want deze vijanden konden niet of nauwelijks terugvechten. 

Over de exegese van “voor het aangezicht van de Heere” is vaak van alles te berde gebracht. Maar kort en goed betekent dit niet dat Nimrod in de gunst van de Heere bezig was. Maar wél dat de Heere ook hem in het oog had. Niet op het oog, dat gold alleen het volk uit Abraham gesproten. Maar de Heere had Nimrod wel in het oog, zodat hij niet kon doen en laten wat hij wilde. Zoals dit ook met latere geweldenaars als Hitler en Stalin het geval was. Ook de geweldenaars vandaag in politiek en kerk worden door de Heere in het oog gehouden. En eventueel naar Zijn hand gezet. Maar nooit in Zijn land gezet. Immers, “zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven” (Matth. 5:5).

Je moet dus zo’n moeilijke tekst altijd lezen in het geheel van het Bijbelse getuigenis.

Met hartelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb erg last van uitstelgedrag. Soms word ik helemaal gek van mezelf. Dan weet ik dat ik binnenkort een opdracht in moet leveren en toch begin ik er niet aan. Ook als ik achter de computer zit, ver...
Geen reacties
10-06-2006
Ik ben een preek van Thomas Boston aan het lezen. Daarin zegt hij bijvoorbeeld wel een keer dat het genadeverbond is opgericht met de uitverkorenen. Maar in zijn preek roept hij alle mensen, dus niet-...
Geen reacties
10-06-2008
Ik heb misschien een heel lastige vraag: Ik ben Christelijk Gereformeerd en mijn vriend is Nederlands Hervormd en gaat van huis uit mee met de PKN. Maar vorig jaar hebben we catechisatie gehad van een...
Geen reacties
10-06-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering