Dromenvanger

Ds. K. van den Geest / geen reacties

11-05-2020, 10:43

Vraag

Ik heb een heel creatieve collega die mij van de week een cadeautje gaf wat ze zelf had gemaakt. Nu blijkt het om een dromenvanger te gaan. Zelf zie ik het meer als iets creatiefs met lintjes en kleurtjes. En zie ik er zelf ook totaal geen kwaad in. Alleen van anderen hoor ik dat er wel degelijk meer achter zit. En dat ik het weg moet gooien. Het zou demonen moeten verdrijven en moeten zorgen dat je mooie dromen hebt.

Nu weet ik dus niet goed wat ik er mee aan moet. Is het niet zo dat het er aan ligt welke betekenis je er zelf aan geeft? Als je het bijvoorbeeld echt boven je bed hangt om dromen te verdrijven dan snap ik dat een ander zijn bedenkingen heeft. Kun je een dromenvanger ook gewoon als iets creatiefs/kunstzinnig zien zonder er iets van demonen er aan te verbinden?

Antwoord

In onze geseculariseerde tijd komen allerlei vormen van spirituele ervaringen en spirituele belangstelling op. Men heeft wel eens gezegd: het verlaten van God en het afzweren van geloof heeft tot gevolg, dat men voor een wezenlijk aspect van het menszijn geen vocabulaire meer heeft. M.a.w.: woorden en taal om het Goddelijke of spirituele te benoemen of vorm te geven ontbreken steeds meer. Dat leidt tot een gemis, dat men zoekt te vervullen. En dat zoekt men dan onder meer in spirituele rituelen en voorwerpen waaraan een spirituele betekenis of kracht wordt toegekend.

Er is een heel scala aan ervaringen en handelingen of voorwerpen die dan in beeld komt. Ook dromen maken daar deel van uit. In de Bijbel hebben dromen vaak een betekenis of boodschap. God spreekt door dromen of visioenen. Het interpreteren ervan is een profetische gave. Maar ook buiten God om blijken dromen en de uitleg ervan bij (‘heidense’) volken een grote rol te spelen. Dit zien we bijvoorbeeld heel duidelijk in de geschiedenissen van Jozef en van Daniel.

In de Bijbel is de interpretatie van dromen voorbehouden aan mensen met wijsheid en de gave van uitleg (Daniel). Ook in onze tijd, de tijd na Christus, komen dromen en dromenuitleg voor. In het Nieuwe Testament worden dromen nadrukkelijk genoemd in het kader van het werk van de Heilige Geest (zie o.a. Handelingen 2, en de brieven van Paulus). Dat betekent dat de uitleg van dromen wel gezocht moet worden bij erkende mensen met de gave van uitleg. Dat is in de Bijbel zeer belangrijk, omdat er ook een heidense manier bestaat om met dromen en visioenen om te gaan. Er zijn altijd veel valse profeten (lees bijv. Jeremia over de valse profeten). Dat moet ons zeer waakzaam maken tegenover allerlei heidense praktijken.

In die zin zijn veel christenen heel alert op hoe je omgaat met ‘heidense’ praktijken. Maar mogelijk is er ook veel ‘koudwatervrees’: dat men sommige zaken maar al te snel als ‘duivels’ of occult aanmerkt. Dit heeft mogelijk ook te maken met een diepe angst bij die gelovigen, dat duivelse invloedssfeer je zo maar kan overvallen en je van God en Christus kan doen verwijderen. Toch leert de Bijbel ons ook een houding van nuchterheid hierin. Paulus zegt enerzijds dat afgoden bestaan, anderzijds dat afgoden niets zijn (1 Kor. 8). Het gaat volgens hem om jouw eigen houding als gelovige: in hoeverre zijn die machten voor jou de werkelijkheid, in hoeverre ben niet jij die machten maar zijn die machten jou de baas? Dat is feitelijk de manier waarop Paulus deze invloeden benadert.

Dit betekent dus, dat we inderdaad niet bang hoeven te zijn. Wie in Christus is, met Hem verbonden in geloof, hoeft niet te vrezen! Een voorwerp is dan niet meer dan een stom voorwerp, zoals ook afgodsbeelden niets zijn (zie Jesaja v.a. hoofdstuk 40!). Niet een voorwerp, of de vermeende bezetenheid daarvan door kwade machten en krachten, maar God alleen is te vrezen. Maar wie schuilt bij de Allerhoogste, tot hem zal het kwaad niet naderen (Psalm 91)! En dan kun je een z.g. ‘dromenvanger’ ook met enige humor of relativering benaderen: het is voor de bijgelovige een gevaar (of een kracht), voor wie alleen op God vertrouwt niets dan een dood voorwerp.

Ds. K. van den Geest

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

dromen
geen reacties

Terug in de tijd

Deze vraag heb ik niet kunnen terugvinden in het "Pasen dossier" (welke overigens erg verhelderend is, fijn dat dit over...
geen reacties
11-05-2013
Ik ben al heel lang met het geloof bezig, soms wat minder en soms lijkt het net alsof God van mij weg is. Hoe komt dat? ...
geen reacties
11-05-2003
Ze zeggen dat er in het Oude Testament ergens staat dat incest niet gestraft hoeft te worden. Klopt dat?
4 reacties
11-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering