Nepnieuws rond corona

Ds. K. van den Geest / 26 reacties

09-04-2020, 08:00

Vraag

Zou het vaccin voor het coronavirus het merkteken van het beest in Openbaring kunnen zijn? Corona = 3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66 en heeft 6 letters = 666. Corona betekent kroon en wordt vaak genoemd in Openbaring. De mensheid is de kroon op Gods schepping. Het lijkt erop dat er geen oorlog tegen een onzichtbaar virus is maar tegen de mensheid, als je kijkt naar de gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden.

Antwoord

Een christen leeft niet bij de gratie van speculaties, maar bij de Gratie Gods in Jezus Christus. Ook in tijden van coronacrisis schuilen we bij Hem, die Zelf de verzoekingen door satan doorstond door o.a. te verwijzen naar Psalm 91. Daar lezen we hoe de pest rondwaart in de duisternis maar dat de plaag de tent van de rechtvaardige niet zal treffen, omdat de Allerhoogste hem beschermt. Dat is de houding waarin een christen moet leven, juist in deze angstige tijd. Elkaar angst aanpraten d.m.v. speculaties en fantasieën over getalssymbolieken komt niet voort uit dat vertrouwen maar lijkt meer afkomstig te zijn van de hedendaagse bronnen van nepnieuws, die er belang bij hebben mensen en gemeenschappen te ontwrichten. Dus ga niet Googelen, want dat leidt tot goochelen. Openbaring is niet geschreven om ons dit soort angsten aan te praten, maar om ons te doen vertrouwen op Hem die de geschiedenis leidt en de wereld in Zijn hand heeft en houdt, tot het einde der tijden.

Dat een coronacrisis te maken heeft met het einde der tijden, dat zal ik niet ontkennen. Maar hoe die samenhang precies in elkaar zit, daarover is ons niets geopenbaard. Wij moeten slechts blijven bij Gods beloften, zoals ons gegeven in de Schriften tot troost van de Zijnen.
 
Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

coronavirus
26 reacties
Gtn
09-04-2020 / 12:44
Even heel nuchter gedacht: de optelsom die je maakt geldt alleen als je ons alfabet gebruikt. Dus kan het gewoon niet waar zijn.
mortlach
09-04-2020 / 13:46
@Gtn, ik dacht precies hetzelfde.
K80
09-04-2020 / 19:30
Het is eigenlijk covid-19
3+15+22+9+4+19=72

In 72 zit 6 wel 12 keer in. 666666666666.
Oftewel 4X 666

Dus vier keer zo erg.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Laat je niet van de wijs brengen door dit soort onzin berichten.
Er zijn hele volkstammen bezig met dit soort gevallen. Als nu met dit alfabet niets had geworden, hadden ze gekeken of het met het bv cyrillisch alfabet gelukt was.
Roos1234
10-04-2020 / 08:39
Ik had een artikel bij de vraag gezet waarin vaccins worden gecombineerd met digital ID. Deze staat er helaas niet bij. Daardoor is de vraag niet duidelijk. Ik heb de vraag opnieuw gesteld met een artikel erbij en een video waarin Bill Gates zegt dat we in de toekomst digitale certificaten zullen hebben waarin staat of we gevaccineerd zijn of niet en een artikel over het sesame credit systeem in China. Als je daar niet genoeg punten hebt dan kun je bepaalde dingen niet doen zoals reizen maar dat kan in de toekomst nog verder getrokken worden tot het verbieden van kopen of verkopen zoals in Openbaringen staat.

Lees het boek Letters and Numbers van Zachary K. Hubbard. Dan kom je erachter dat alles in het Engels, de wereldtaal, is gecodeerd dmv gematria. De bijbel is ook op deze manier geschreven. De letters van het Hebreeuwse alfabet hebben ook allemaal een getalswaarde en hebben een betekenis. Letters 1-9, 10-18 en 19-22 vormen 3 verhalen. Dat kun je lezen in het boek Hebreeuws in 6 dagen van Studiehuis Reshiet.
Gtn
10-04-2020 / 09:49
Maar al zou je heel veel waarde hechten aan de nummers van letters, dan nog kun je deze "vertaling" van corona naar 666 niet maken met alle soorten alfabet. Logisch gedacht zal 666 iets zijn wat wereldwijd is. Dus dit is gewoon niet logisch. Neigt zelfs naar complot denken.

Ik zou liever aan een ander complot denken. Een die geen angst aanjaagt. Maar van angst verlost. Namelijk dat God de Vader met Jezus Christus heeft opgericht waardoor wij met God kunnen verzoend worden !
JC98
10-04-2020 / 13:00
Over het acht slaan op gematria als christen valt veel te zeggen, maar laten we ook de hele context eromheen niet vergeten. Inderdaad neigt dit naar complotdenken, maar complotten zijn al een onderdeel van onze geschiedenis sinds een mens kan heugen, dus is ook niet zozeer onredelijk. Ik weet niet of er een vaccin komt en al helemaal niet of dit dan in verband zou staan met het teken van het beest, maar ik weet wel dat ik niet voorin de rij zal staan voor dit vaccin en ik denk dat iedere christen er goed aan zou doen om met voorzichtigheid zulke situaties te benaderen.

Verder ben ik het er mee eens dat we niet in angst moeten denken. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Romeinen 8:15)

Laten we het Licht verspreiden, zolang we leven!
Omega
10-04-2020 / 22:17
Volgens het boek Openbaring komen er nog veel meer (en ergere) ziekten en virussen. Als dit vaccin al het merkteken van het beest zou zijn, hoe wil je die andere vaccins van ziekten met andere namen (en dus getalsymbolieken) die ongetwijfeld zullen volgen straks duiden? Of ga je net zo lang vermenigvuldigen, plussen en minnen tot ook daar een kudde zesjes uit komt? Overigens ben je te laat met je 666. Daar zijn in het verleden al drie verschillende Romeinse keizers uit komen rollen, onder wie de bekende Nero.

Wonderlijk toch die angstige christenen. Bang voor getallen, symbooltjes, ziekten en van alles en nog wat. Blijkbaar geeft hun 'geloof' hen minder troost en zekerheid dan ze in goede tijden aan anderen willen laten geloven.

Dan klinkt dit toch anders: "Want ik ben verzekerd,dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden,noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere."

Maar ja, deze man schreef dat vast in een tijd toen er nog geen sprake was van vervolgingen, epidemieën en rampen...
Roos1234
11-04-2020 / 07:43
Staat er in Openbaringen dat er nog ergere virussen zullen komen? Volgens mij niet. Ik kan het niet vinden in ieder geval ...
refoweb
11-04-2020 / 09:44
Beste Roos1234,

Ds. van den Geest heeft de link gezien. Daar is het antwoord mede op gebaseerd. Dus doe daar je voordeel mee. Wij hebben deze website er in dit artikel niet bijgezet omdat we geen nepnieuws willen verspreiden.
Roos1234
11-04-2020 / 14:00
Wie bepaalt wat nepnieuws is?
De wereldse overheden en invloedrijke mensen die satan dienen?

Confucius: Signs and symbols rule the world, not words nor laws
mortlach
11-04-2020 / 15:54
@Roos1234 Dat citaat van Confusius is interessant zeg, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? De historische context of zo en hoe de uitspraak door zijn volgelingen wordt uitgelegd en ingevuld?
Roos1234
11-04-2020 / 16:04
Helaas heeft refoweb de links die ik erbij heb gezet om deze uitspraak toe te lichten verwijderd. Maar het verbaast mij niks. Censuur ten top. Orwelliaans a la 1984 ...
Omega
11-04-2020 / 20:12
@Roos1234 Misschien dat je het boek van George Orwell maar eens moet lezen. Want... jij mag denken en zeggen wat je wil. Als jij veronderstelt dat een geneesmiddel het teken van het beest is, moet je dat vooral blijven vinden. Ik ken iemand die zijn handdoeken vernietigde omdat hij dacht dat satan daarin huisde. Prima, wat mij betreft. Anderen hebben 666 in verband gebracht met bedrijven als Amway, Apple, Google enz. Mij best. De eerste christenen dachten dat dit getal verbonden moest worden met Romeinse keizers. En er zijn nog steeds christelijke groeperingen in ons land die 666 linken aan de Roomse Kerk. Kortom, zoveel hoofden, zoveel meningen.

Overigens wel vreemd dat je het vaccin tegen Covid-19 verbindt met het merkteken van het beest, maar vaccins tegen nog ernstiger virussen niet. Maar goed, ongetwijfeld heb ik gemist dat malloten hetzelfde hebben beweerd over eerdere geneesmiddelen.

Tegenover jouw wonderlijke uitspraken staat dat wij het gewoon rabiate flauwekul mogen vinden. Kletskoek. Angstblazerij. En als Refoweb niet mee wil werken aan het verspreiden van complottheorieën op onzinsites, dan lijkt me dat ook behoren bij de vrijheid die wij in dit land nog mogen genieten.

En wat betreft je twijfel over nog ergere virussen cq plagen in de Bijbel, dan moet ik je opnieuw teleurstellen. Op dit moment sterft gemiddeld zo'n 2,5 procent (volgens mij in ons land zelfs een veel lager percentage) aan het coronavirus. Openb. 6 voorspelt dat het vierde deel van de aarde gedood zal worden door de oordelen die God over de aarde zal zenden vóór de wederkomst van Christus. Dan moeten we dus logischer wijze constateren dat het coronavirus (nog) geen oordeel is, maar een (laatste?) waarschuwing. Ter vergelijking: aan Aids zijn tot 2018 wereldwijd 32 miljoen mensen overleden, dat is zo'n 40 procent van het aantal besmettingen.
Roos1234
11-04-2020 / 22:16
Het gaat mij om de combinatie van een vacccin en een digitaal ID.

Het woord virus staat niet in de bijbel.

In de bijbel staat dat satan de hele wereld misleidt dus waarom zo'n aversie tegen complottheorieën vanuit de christelijke wereld?
Omega
12-04-2020 / 12:25
@Roos1234 Het woord digitaal ID staat ook niet in de Bijbel ;-)

Ik heb een aversie tegen alle soorten van complottheorieën en al helemaal als de Bijbel daarvoor misbruikt wordt. Wie weet van vergeving door het bloed van Christus en daarvan de kenmerken toont in een heilig en nabij leven met Hem, houdt zich m.i. met andere zaken bezig dan wiskundige trucjes om verbanden te leggen die God Zelf blijkbaar voor ons verborgen wil houden. Op dit moment sterven duizenden mensen vanwege het coronavirus terwijl ze Jezus niet kennen. Dat lijkt me vele malen vreselijker.
Roos1234
12-04-2020 / 16:10
In Openbaringen staat dat er een merkteken zal komen waarmee je kunt kopen of verkopen. Het lijkt me duidelijk dat dat met technologie te maken heeft. En er staat dat je moet rekenen ivm het getal van het beest, oftewel gematria is belangrijk.

Je maakt je er zorgen om dat mensen overlijden zonder Jezus te kennen. Ik geloof echter dat God de Redder is van ALLE mensen en dat Hij met ieder tot Zijn doel zal komen.

1 Timoteüs 4:10 Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die de Redder is van ALLE mensen.

Heel veel sterkte allemaal de komende tijd.
Johnvb
12-04-2020 / 17:12
@Roos

Je schrijft dat Jezus de Redder is van alle mensen. Dat klopt, Hij wil niet dat er enigen verloren gaan maar dat zij allen tot bekering komen. Zijn bloed is genoeg voor de gehele mensheid.

Maar niet de gehele mensheid zal gered worden. Velen zullen de redding die Christus heeft gegeven niet aannemen en zij zullen om hun ongeloof en verwerping van Christus daarom verloren gaan....

Dat is de werkelijkheid die met vele bijbelteksten duidelijk is.
Daarom is t zo belangrijk dat wij het evangelie doorgeven, dat wij getuigen zijn en anderen tot Jezus leiden!

De leer die jij nu voorstaat heet de alverzoeningsleer. Dit is een grote dwaling!!

Hieronder verschillende bijbelteksten die bewijzen dat niet alle mensen gered zullen worden en dus verloren gaan, helaas wel door eigen schuld, omdat zij niet geloofd hebben, omdat zij Christus' offer niet aangenomen hebben.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Je moet dus geloven, anders zul je verloren gaan.
Of zoals de Statenvertaling het zegt in deze tekst: niet verderve.


Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
1 Korinthe 1:18

Er gaan dus mensen verloren die het kruis dwaasheid vinden.

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
Markus 16:16

Geloof on de Heere Jezus en je zult behouden worden, gered worden, door Jezus de Redder. Maar zonder geloof in Jezus zul je dus verdoemd worden, niet gered worden. Ondanks dat Jezus je wilde redden en alles gedaan heeft om je te redden.

En zo kan ik doorgaan....
Roos1234
13-04-2020 / 09:03
Eeuwig is de vertaling van olam in het Hebreeuws en aion in het Grieks en betekent een tijdperk. Het heeft een begin en een eind. Eeuwig verloren gaan is tijdelijk en niet voor altijd.

Hieronder een aantal bijbelteksten waaruit blijkt dat eeuwig niet oneindig maar een tijdperk betekent:
Psalm 90:2 Ja, van EEUWIGHEID tot EEUWIGHEID zijt Gij God.
Efeze 2:7 Om in de komende EEUWEN de overweldigende rijkdom Zijner genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
2 Timotheüs 1:9 God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór de tijden der EEUWEN.
Johnvb
13-04-2020 / 10:31
@Roos

Op deze vraag over de Corona gaan we nu niet een hele discussie voeren over de alverzoeningsleer. Dat is offtopic zoals dat heet.

Twee dingen nog en dan stop ik hierover: over de teksten die je aanhaalt.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid wil zeggen "van de nooit begonnen eeuwigheid met daartussen het tijdperk vanaf de schepping tot en met de oordeelsdag en dan tot in de nimmereindigende eeuwigheid.

En de twee andere teksten noemen geen eeuwigheid maar eeuwen.

En hiermee stop ik de discussie over deze dwaalleer. Dit gaat niet in op de vraag.
Omega
13-04-2020 / 11:45
Het is in ieder geval nu helder uit welke hoek de wind waait...

Terug in de tijd

Hoe moet je omgaan met een opvliegend karakter van iemand en wat kan je het beste doen als je een confrontatie hebt?
2 reacties
08-04-2014
Hoe denkt u over godsdienst leren op zondag? Zelf ben ik van mening dat dat niet mag, want in de Bijbel staat toch dat j...
geen reacties
08-04-2004
Deze vraag zou ik graag, als dat kan, willen stellen aan Els van Dijk. Ik ben achttien en weet niet goed wat ik met meze...
1 reactie
08-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering