Gebed en coronavirus

Ds. M. Noorderijk / geen reacties

06-04-2020, 09:57

Vraag

Hoe geef je je gebed vorm wat betreft het coronavirus? Waar kan en mag je voor of om bidden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het gebed rondom het coronavirus zal wat vorm en ook waarvoor je bidt niet anders zijn, dan voor welke andere ziekte of ramp ook. De grote, heilige, machtige Heere God, Die alle dingen in Zijn handen heeft (zondag 10) wil dat kleine, zondige, tijdelijke en zwakke mensen Hem in alles aanroepen. Om maar één Bijbeltekst te noemen die dit laat zien, Fil. 4:6: “Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”
 
Zonder volledig te zijn een aantal lijnen met het oog op de situatie waarin we ons bevinden:

1. De Heere is God en wie zijn wij mensen ten opzichte van Hem? Laat dat uitkomen in de manier waarop we Hem aanroepen.

2. Verootmoediging past ons. Klein worden voor de Heere God en onze zonden belijden. Met de nadruk op het woordje onze. Niet wijzen op anderen, op de wereld, op..., maar naar onszelf kijken. Wij hebben gezondigd, ik heb gezondigd met alle gevolgen van dien.

3. Mag je ook bidden dat er een middel gevonden wordt om het virus te bestrijden. Om genezing van hen die ziek zijn? Om wijsheid voor artsen en onderzoekers? Met andere woorden, mag je bidden dat dit virus mag worden weggenomen? Ik denk hierbij aan de geschiedenis uit Numeri 21 over de koperen slang. Daar zijn als een oordeel van God vurige slangen/ gifslangen gekomen (zie voor de vraag of het coronavirus een oordeel is een andere vraag op Refoweb). Het volk belijdt daar schuld en vraagt aan Mozes of hij de HEERE wil vragen of de slangen van hen weggenomen mogen worden. Zo mogen ook wij bidden of dit virus mag worden weggenomen.

4. In Numeri 21 valt op dat de HEERE niet precies doet wat het volk vroeg. De slangen bleven en werden niet weggenomen. Maar de HEERE gaf de opdracht om een koperen slang te maken en een ieder die daar op zag, bleef in leven. In deze weken op weg naar Pasen brengt dat ons bij de Heere Jezus. Hij heeft in Johannes 3 Zichzelf met deze koperen slang vergeleken. Hij is verhoogd, gekruisigd, opdat een ieder die in geloof op Hem ziet niet verloren gaat. Genezing niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Laat dat ons gebed zijn in deze dagen.

5. De Heere Jezus heeft in Gethsémané geworsteld, gebeden. Keer op keer. “Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!” Laten we met dit gebed, Uw wil geschiedde, ook deze dagen gaan tot de Heere.

6. En niet vergeten voorbede te doen. Voor hen die ziek zijn (door het coronavirus of een andere ziekte), van wie een geliefde is overleden en die vrijwel geen afscheid kunnen nemen,  artsen, verpleegkundigen, overheid (landelijk, provincie, plaatselijk), bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, ouderen, eenzamen, gezinnen waar de kinderen en tieners thuis zijn, jongeren van wie de examens niet doorgaan, werknemers en zzp’ers van wie baan en/ of inkomen op de tocht staat en... aanhoudend bidden en dat alleen om Jezus’ wil. Om Zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha mogen we ook nu vrijmoedig gaan tot de troon van Gods genade. 

Ds. M. Noorderijk

Ds. M. Noorderijk

Ds. M. Noorderijk

 • Geboortedatum:
  01-03-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Zetten-Andelst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

biddencoronavirus
geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben een vraag waar wij al enige tijd mee zitten. Wij zijn een stel van 19 en 20 jaar. Wij hebben een jaar verkeri...
geen reacties
04-04-2008
Ik ben zelf Rooms Katholiek (maar doe er niets mee) en mijn vriend is van de Gereformeerde Gemeente. Nu zijn we al een p...
26 reacties
04-04-2012
Ik ben zelf Rooms-Katholiek, maar heb bijna mijn hele schoolperiode op Protestants Christelijke-scholen gezeten, met voo...
geen reacties
04-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering