Belijdenis in Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ds. J.D. Heikamp / Geen reacties

06-03-2020, 14:21

Vraag

Ik zit in de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en heb twee vragen. Wat wordt er van mij verwacht als ik belijdenis doe? Ik ben zelf een zondig mens, hoe kan ik dan een ander op zijn zonde wijzen?


Antwoord

Wat wordt er van mij verwacht als ik belijdenis doe? U wordt geleerd dat het noodzakelijk is om te delen in het waar zaligmakend geloof in Christus om zalig te worden. U wordt geleerd dat u dan zuiver belijdenis des geloofs aflegt. Dan heeft u een beleefd belijdend geloof, het werk van de Heiligen Geest in het hart.

Wij zijn geen hartenkenners en ontvangen daarom jongeren op de belijdeniscatechisatie en krijgen zij onderwijs in de leer die is naar de Godzaligheid. Zonder het ware geloof in Christus doet u belijdenis van het historisch geloof, waarvan Hellenbroek leert: dat geloof is noodzakelijk, maar niet voldoende.

Verder weet u zelf wel wat de regels zijn binnen uw kerkverband waarvan centraal staat een trouw kerkelijk meelevend lidmaat te zullen zijn.
 
Ik ben zelf een zondig mens, hoe kan ik dan een ander op zijn zonde wijzen? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Hoe zal een blinde een blinde geleiden, ze zullen beide in de gracht vallen. In de omgang met buitenkerkelijken of rondom je heen en ziet hen ernstige zonden bedrijven of een slordig on-Bijbels leven leiden, mag je er best wat van zeggen met de woorden: ik ben geen haar beter als jullie, maar toch lijkt het me niet goed om die zonden te bedrijven. Dat is je dure plicht, maar alleen vanuit de verootmoediging en in de liefde, met de belijdenis: ik moet zelf ook bekeerd worden, wil het wel zijn. Beter is om in liefde de voeten te wassen dan de oren.

Ik ben zelf een zondig mens. Bekeert u en zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
 
Hartelijke groet
Ds. J. D. Heikamp

Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
283 artikelen
Ds. J.D. Heikamp

Bijzonderheden:

Emeritus

website: http://dsheikamp.refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik vraag me af of het geloof in "leven na de dood, eeuwig leven, eeuwige dood" iets is van het Nieuwe Testament. Waar zijn in het Oude Testament duidelijke passages hierover te vinden?
Geen reacties
05-03-2003
In De Redelijke Godsdienst van Brakel staat dat de meeste mensen voor hun vijfentwintigste jaar bekeerd worden. Dhr. J. Mastenbroek zei eens in een lezing dat de leeftijd van dertig een soort psycholo...
3 reacties
05-03-2010
Ik lees net Prediker 7:27. En daar schrik ik een beetje van. Ik lees het in de vertaling van Het Boek, maar in de Statenvertaling staat ongeveer hetzelfde, alleen dan wat ingewikkelder beschreven. Er ...
Geen reacties
05-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering