Getob over mijn heil

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

04-03-2020, 14:51

Vraag

In mijn directe omgeving wordt er verschillend gedacht over het toe-eigenen van het geloof/van het heil. Zelf heb ik regelmatig worstelingen, aanvechtingen en twijfels of het allemaal wel waar is in mijn leven, terwijl ik niet kan ontkennen wat de Heere gewerkt heeft in mijn leven. Nu is het zo vaak aangevochten en bestreden.

Nu zag iemand dat ik het boekje las van ds. Van Eckeveld “Is het ook voor mij?” Toen zei hij: “Je moet nooit twijfelen of je kind van God bent. Er staat in de Bijbel dat wie in de Heere Jezus gelooft behouden zal worden. Niet te moeilijk maken, je moet geloven als een kind. Niet redeneren of twijfelen of het wel allemaal wel of niet voor jou is.” Ik was het met hem eens dat we moeten worden als een kind. Toen zei ik dat de doop geen rustgrond is voor de zaligheid. Zeker, het is een groot voorrecht en tegelijk ook een verantwoordelijkheid. Het is een pleitgrond en geen rustgrond. In het natuurlijke leven is het ook niet altijd zon, wordt afgewisseld door donker/licht zon/regen/storm. Zomertijd en wintertijd in geestelijk leven. Kapers komen niet op een leeg schip af... Dat snapte hij, maar de lijn naar geestelijk leven begreep hij mijns inziens niet...

De mening dat de duivel twijfel probeert te zaaien en te zeggen: is het wel voor jou? “Voor jou kan het niet meer”, is volgens hem van de duivel... Maar hoe moet ik hiermee omgaan? Ook in het licht van het boekje van ds. Van Eckeveld. Het stormt alleen maar meer. Het voelt niet alsof het klopt. Nooit strijd en twijfel, ook niet rondom Heilig Avondmaal, nooit twijfelen en nooit strijd. Is dat wel Bijbels of is dat zoals hij zegt duivels? Kunt u helpen de knoop te ontbinden? De Heere kan ten diepste alleen de echte antwoorden geven maar zou u een richtlijn willen geven? Ook in andere kerkverbanden en over de hele wereld zijn kinderen van God, maar wat is het verschil met valse rust? 

Een worstelende, zoekende jongere.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat een getob toch eigenlijk. Zeg nu eerlijk, waar ben je mee bezig? Ben je op zoek naar de Heere en een leven met Hem? Ben je op zoek naar de Goede Herder, om Hem te leren kennen en je leven in Zijn hand te geven? Zoek je vrede voor je ziel, rust voor je gemoed? Zoek je de geborgenheid in Jezus Christus? Kun je je rust vinden in een leven vol twijfels, worstelingen en aanvechtingen?

Je kunt niet ontkennen dat de Heere wat in je leven gewerkt heeft. Wat is dat dan, wat heeft Hij gewerkt? Iemand zag je in een boekje lezen... De Kamerling in Handelingen las in het Boek. En Hij vond de Heere!

Waarom ga je tobben over wat die iemand tegen je zei? Gaat die persoon je bij de Heere brengen op zijn of haar manier? Je moet niet twijfelen of je een kind van God bent. Maar je moet wel zoeken een kind van God te zijn. Je moet het wel zeker weten. Niet langs de weg van het zoeken of je uitverkoren bent. Maar je moet zoeken in de weg van de Bijbel-geloven. Geloven wat de Heere Zelf tegen je zegt.

Je moet inderdaad worden als een kind! Dat zegt de Heiland Zelf. Maar tegelijk moet je jagen naar de gerechtigheid. Je mag zoeken om het te grijpen. Dan moet je als een volwassen strijder bezig zijn. Paulus schrijft in Efeze 4 dat je de oude mens moet afleggen en de nieuwe mens aandoen.

Over de doop moet je zeker niet gaan twisten. Dat is het teken van het verbond met God. God heeft gesproken in de doop: Ik wil Vader van je zijn. Ik wil Verlosser zijn, Ik wil in je leven werken. Daar kruipt Hij nooit voor weg.

Alle geredetwist over twijfels en aanvechtingen moet je terzijde zetten. Je moet de Bijbel gaan bestuderen. Niet via een ingewikkelde cursus, maar gewoon voor jezelf. Met al die dingen die zegt in je vraag kom je nooit bij de Heere  Jezus terecht. Hij zit op deze manier in een oerwoud verstopt. Leg alle boekjes gewoon terzijde. Al zijn die op zichzelf heel goed, maar jij kunt ze nu niet gebruiken.

Waarom zou het voor jou niet meer kunnen? Je ligt toch nog niet in de hel? Je staat midden in het “heden van de genade.” Werp je net uit in het heldere water van Gods Woord en niet in het troebele water waar mensen je naar toe willen sturen. En... twijfel is zonde! Je weet zelf de weg, tenminste je zegt het: “De Heere kan ten diepste alleen de echte antwoorden geven.” Waarom ga je dan niet naar Hem toe. Hij wacht op je.

Mijn richtlijn is heel eenvoudig: Geef je als een zondaar aan de Heere over, lees in Zijn Woord, luister naar de ware Bijbels-evangelische prediking en zoek de Heere met heel je bestaan, met je hart en je ziel!

Inderdaad zijn er over de hele wereld waarachtige kinderen van God. Maar die hebben de weg bewandeld die de Heere wijst: Het Woord (de Bijbel en Jezus Christus). Valse rust; daar ben jij nog niet mee bezig! Maar wel met zeer gevaarlijke onrust die je gevangen houdt tot je dood toe. En dan is het te laat.

Hartelijke groet,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelgeloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Een predikant vertelt dingen door van mijn gezin die hem in vertrouwen zijn verteld. Bij constatering van dit feit heb i...
4 reacties
04-03-2014
Ik ben een boek aan het lezen over vrij zijn in Christus. Over het afleggen van boosheid, teleurstellingen, enz. Weet u ...
2 reacties
04-03-2011
Hoe komt het dat er zoveel kerken zijn? Komt dat omdat we allemaal maar een bepaald gedeelte uit de bijbel extra benadru...
geen reacties
04-03-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering