Gereformeerde Gemeenten lijkt op sekte

Ds. H. Paul / geen reacties

04-03-2004, 00:00

Vraag

Wat vind u van de stelling dat de Gereformeerde Gemeenten op een sekte lijken met al hun regels en tucht, ook ten opzichte van elkaar?

Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst zien wat een sekte is. Het eerste kenmerk is dat het een groep is, die uit een andere religie is voortgekomen en daar op gespannen voet mee leeft. Verder, dat men er een tweede gezagsinstantie op nahoudt. Dat is veelal een persoon, die als leider optreedt en naar wie elk zich voegt. Daarbij is er meestal kadaverdiscipline, waarmee ook een isolement wordt geschapen. Ook is er een negatieve houding ten opzichte van de overheid.Tot een sekte treedt men toe door er bewust voor te kiezen.

Wat onze Gemeenten betreft, zie ik in geen enkel verband of enige relatie met sekten. De Dordtse Kerkorde is als regel voor het kerkelijke leven aanvaard. Ook in de leer wordt alles alleen aan Gods Woord genormeerd. Bij alle gebrek en tekorten die er zijn, is toch alles en ieder aanspreekbaar op het Woord alleen. Met blijdschap mag ik het, door Gods goedheid, nog iedere zondag verkondigen en word daarin niet gehinderd.
 
Met vriendelijke groet, ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeentensekte
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben met mijn vriend meegegaan naar de Ger. Gem. in Ned. Mijn ouders (Ger. Gem.) kunnen dit niet verkroppen, zij neger...
geen reacties
04-03-2008
Ds. P. van der Kraan geeft een uitleg over geboren uit water en geest, echter weet ik niet of die uitleg compleet is. Ik...
geen reacties
04-03-2019
Hoe verklaart u de bekering van Joram van Klaveren tot de islam? Het klinkt heel oprecht. Zulke bekeringen zie je ook an...
geen reacties
04-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering