Gereformeerde Gemeenten lijkt op sekte

Ds. H. Paul / geen reacties

04-03-2004, 00:00

Vraag

Wat vind u van de stelling dat de Gereformeerde Gemeenten op een sekte lijken met al hun regels en tucht, ook ten opzichte van elkaar?

Antwoord

Beste vraagstel(ster)ler,
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst zien wat een sekte is. Het eerste kenmerk is dat het een groep is, die uit een andere religie is voortgekomen en daar op gespannen voet mee leeft. Verder, dat men er een tweede gezagsinstantie op nahoudt. Dat is veelal een persoon, die als leider optreedt en naar wie elk zich voegt. Daarbij is er meestal kadaverdiscipline, waarmee ook een isolement wordt geschapen. Ook is er een negatieve houding ten opzichte van de overheid.Tot een sekte treedt men toe door er bewust voor te kiezen.

Wat onze Gemeenten betreft, zie ik in geen enkel verband of enige relatie met sekten. De Dordtse Kerkorde is als regel voor het kerkelijke leven aanvaard. Ook in de leer wordt alles alleen aan Gods Woord genormeerd. Bij alle gebrek en tekorten die er zijn, is toch alles en ieder aanspreekbaar op het Woord alleen. Met blijdschap mag ik het, door Gods goedheid, nog iedere zondag verkondigen en word daarin niet gehinderd.
 
Met vriendelijke groet, ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeentensekte
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Pronk, een vervolg vraag. Wat is een duizendjarig rijk en waarom wordt satan dan door God nog een tijdje los gel...
geen reacties
04-03-2009
Een predikant vertelt dingen door van mijn gezin die hem in vertrouwen zijn verteld. Bij constatering van dit feit heb i...
4 reacties
04-03-2014
Onze dominee zei in een preek over de Heere Jezus op de berg met Mozes en Elia dat daar de hemel en aarde elkaar raken, ...
geen reacties
06-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering