Aan Gods recht voldaan

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

25-02-2020, 13:21

Vraag

Geachte dominee Heikamp. Ik las net uw antwoord op de vraag die ging over de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ik waardeer uw antwoord. Alleen heb ik een vraag over een zin uit uw antwoord. Kunt u wat meer uitleg geven over deze zin: “Hij bekeert al Zijn uitverkorenen voor wie Christus Borg geworden is en aan Gods recht heeft voldaan” en dan met name het stukje “aan Gods recht heeft voldaan.” Wat betekent dit? En hoe wordt dit beleefd? 

Groet van een GGiN-jongere.

Antwoord

En hoe wordt dit beleefd? In de meeste preken die jij beluistert wordt antwoord gegeven op jouw vraag. Het gaat er immers niet alleen om dat Christus als Borg alles heeft voldaan wat nodig is om Zijn volk zalig te maken. Maar ook wordt uitgelegd hoe er aan te komen. Of, hoe wordt dat in het hart beleefd.

Samengevat wordt er in de preek de nadruk  op gelegd dat we door de val in Adam geestelijk dood zijn. Het is de Heilige Geest die van dood levend maakt en je leert dat je dood bent in de misdaden en de zonden. Je krijgt te geloven dat je een verloren zondaar bent in wie geen gerechtigheid ligt om voor God te kunnen bestaan. Hoe je ook je best doet om in een weg van vroomheid en nauwgezet te leven en probeert om vrede te vinden voor je arme ziel en hemelhoge schuld. Je hoort hoe het Evangelie er is om een schuldige zondaar in Christus met God te verzoenen. Totdat het de Heere behaagt om je af te snijden van alle gronden buiten God en Christus. Te beleven, het werk van Gods lieve Geest in het hart, dat de Heere Jezus als Middelaar tussen treedt, tussen een rechtvaardig God en een goddeloos mens. Hij toont Zijn doorboorde handen en voeten. Hij heeft de prijs betaald in Zijn opofferende liefde aan het kruis. Hoe de Heilige Geest mij leert dat Christus mijn gerechtigheid is in de verzoening met God en schenkt de vergeving van zonden en schuld. Door God vrijgesproken in een weg van recht en gerechtigheid. Door het zaligmakends geloof.

Zo wordt Sion door recht verlost. Wat een wonder: een doemeling in Adam, ja een rechteloze, wordt teruggebracht aan het hart des Vaders. 

Dit wordt en moet beleefd worden. “Beleefd” betekent hoe de Heiligen Geest dat bevindelijk werkt in het hart van Zijn uitverkorenen. Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord.

Jonge vriend, de Heere schenke onder dit woord wat je mag beluisteren Zijn zegen om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Zo wordt je geleerd de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, onder Zijn Woord. De Heere moge het komen te zegenen in ons aller hart op doorreis naar de eeuwigheid. Onder deze leer mag je zondags verkeren.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Klopt het dat het Oude Testament (vrijwel?) niets zegt over een drie-enig God? De Oudtestamentische teksten waarnaar HC ...
15 reacties
24-02-2016
Is het onze tijd nog wel verantwoord dat het gros van de predikanten niet universitair geschoold is in de theologie, zoa...
3 reacties
24-02-2010
Sinds kort (twee weken) heb ik een nieuwe baan als maatschappelijk werker bij een zorgorganisatie. Maar het gaat uiterst...
3 reacties
25-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering