Focus op de zonde en niet op liefde

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

17-02-2020, 09:51

Vraag

Ik ben al 17 jaar lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (vanaf mijn geboorte). Nu ik mij wat meer bewust word van wat de leer eigenlijk inhoudt, komen er veel vragen bovendrijven. Ik vind zelf dat de GGiN een kerk is waarin teveel wordt veroordeeld door de mensen. God wordt niet neergezet als een God van liefde, maar als een God die zondaren voor eeuwig laat branden.

Van Gods liefde is eigenlijk niet veel terug te vinden in de diensten. Ik vind dit zelf erg lastig, aangezien mijn vrienden naar andere kerken gaan waar Gods grootheid en liefde wel wordt benadrukt. Waarom is de GGiN zo grauw en zo gefocust op de zonde i.p.v. uitzien naar de prachtige toekomst die voor je ligt als je Zijn kind mag zijn?

Antwoord

Waarom is de GGiN zo grauw en zo gefocust op de zonde i.p.v. uitzien naar de prachtige toekomst die voor je ligt als je Zijn kind mag zijn?

Ik heb de moeite genomen om een prediking te beluisteren. Wat mij opviel was dat er de nadruk weggelegd op de prachtige toekomst, als je Zijn kind mag zijn. De nadruk werd gelegd om onszelf nauw te onderzoeken of we op goede rechtsgronden Zijn kind mogen zijn. Dat daarvoor de Goddelijke bekering voor nodig is en dat dat een daad van God is. Hij bekeert al Zijn uitverkorenen voor wie Christus Borg geworden is en aan Gods recht heeft voldaan. Dit laatste kan de prikkel zijn van de achtergrond van jou vraag. Ook jongeren binnen het kerkverband roeren de trom omdat zij van anderen horen die in een weg van geloof, zonder bekering, menen kind Gods te zijn.

Ik zou willen zeggen: jongen, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Je wordt onder die leer niet bedrogen voor de eeuwigheid. 

Of er veel wordt veroordeeld binnen de gemeenten weet ik niet. Zal wel een kern van waarheid in zitten, want ik weet geen kerk in ons land waar deze zonde niet voorkomt.

Over de inhoud van de prediking die je maakt heb ik niets van vernomen en lijkt mij meer een karikatuur die gemaakt wordt. Neem je vraag mee naar de catechisatie en vraag vriendelijk om een antwoord. Neem mijn kort antwoord ook maar mee en vraag of ik het goede antwoord heb gegeven.

Ik hou er van dat jongeren vragen stellen aan het begin van de les en dat mogen ook kritische vragen zijn. Dat hoort bij een puberaal gedrag om onderwijs te krijgen op reis naar de volwassenheid. Daarom neem ik jouw vraag serieus.

Hartelijke groeten van één die helaas vroeger niet op de catechisatie en naar de kerk kwam. 

Ds. J. D. Heikamp

Lees ook de vervolgvraag: 'Aan Gods recht voldaan'

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

 Wat vindt u van sms’en op zondag?
geen reacties
15-02-2007
Een vraag over de tekst in Matth. 16:19. Hoe moet ik deze tekst opvatten, vooral gelet op de woorden gebonden en ontbond...
geen reacties
15-02-2004
Graag zou ik willen weten waarom er GBS-diensten worden gehouden. Het is voor mij altijd een erg vreemd fenomeen geweest...
geen reacties
15-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering