Kanye West

G. Slurink / 7 reacties

27-11-2019, 14:26

Vraag

Ik ben een jongen van 18 jaar en luister veel muziek via Spotify. Ik luister ook veel hedendaagse muziek, zo lang er maar niet in wordt gevloekt of andere verkeerde teksten in worden gezongen. Nu heb ik een vraagje over het nieuwe album van de Amerikaanse rapper Kanye West. Dit is een best bekende rapper die eerder geen christelijke muziek maakte, maar nu het album “Jesus Is King” heeft uitgebracht. Een van de nummers van dit album is “Follow God”, dat wereldwijd hoog in de hitlijsten staat. In de nummers in het album rapt en zingt hij over Jezus en het/zijn geloof. Ik vraag mij oprecht af hoe ‘christelijk’ deze muziek nu echt is en of je hier naar mag luisteren?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Allereerst zou ik willen voorstellen de zaak van een iets andere kant te benaderen. Ik zou willen beginnen met de vraag te stellen: wat wil je graag wat je verhouding tot God en tot Jezus aangaat? Hoe zou je willen dat die zich verder ontwikkelt? Ik denk dat we moeten beginnen met die vraag en deze voor onszelf eerlijk en goed overdenken. Want dat moet dan het uitgangspunt worden voor de verder keuzes die we maken.

In je vraag proef ik een beetje de gedachte dat je probeert tot een oordeel te komen of deze muziek op zichzelf, dus los van jou, toegestaan is of niet. Dat is iets waar we snel toe geneigd zijn. We kijken naar iets en proberen het van een afstand te beoordelen waarbij we onszelf er buiten laten. En dan wijzen we het af of verklaren het voor aanvaardbaar. Maar dan gaan we voorbij aan iets heel belangrijks. Want het gaat bij het geloof niet alleen over binnen bepaalde grenzen te blijven wat aanvaardbaar is en wat niet. Dat ook, maar het gaat in het geloof in de eerste plaats over de verhouding tussen jou en de Heere Jezus en de verhouding tussen jou en God. En dat gaat verder dan te blijven binnen de grenzen wat toegestaan is of niet. Het gaat om te leven uit het geloof en daar genoeg aan te hebben en daar in te groeien, zodat we, zoals Paulus het zegt in Kol 1:9-11: “vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat we wandelen op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behagen, in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God, terwijl we met alle kracht bekrachtigd worden, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.” Lees deze zin eens een paar keer goed door. Kernwoorden zijn hier: kennis, wijsheid, geestelijk inzicht, daarmee vervuld worden, waardig wandelen, Hem behagen, vrucht dragen, groeien, blijdschap, volharden, geduld oefenen.

De vraag is: is dat ook wat jij verlangt? En zo ja, wil je dan ook voor jezelf alles in het werk stellen wat dat bevordert, inclusief de muziek die je beluistert? Is het je verlangen hierin te groeien? Of doe je liever wat je eigen hart begeert, zolang het maar binnen de grenzen blijft wat jij zelf of anderen menen dat toegestaan is? Dat is, denk ik, een vraag die we allemaal onszelf eerlijk moeten stellen. Want de maatstaf die je noemt, “zo lang er maar niet in wordt gevloekt of andere verkeerde teksten in worden gezongen”, let misschien wel op of iets moreel gezien aanvaardbaar is of niet, maar gaat voorbij aan wat voor (wereldse) waarden er ondertussen verder allemaal naar binnen worden gepompt en die je hart meetrekken in allerlei zaken, die op zichzelf genomen niet eens per se verkeerd hoeven te zijn, maar die ons wel kunnen afhouden van dit doel dat Paulus voor ogen heeft in Kol 1:9-11. Dus in plaats van de vraag te stellen “is dit toegestaan?”, zou ik de vraag willen stellen: is het zinvol? Bouwt het op? Brengt het je dichter bij dat doel dat Paulus noemt? En zijn er betere keuzes te maken die daar meer bij helpen?

Wat muziek betreft die christelijk is of de naam heeft christelijk te zijn, is het van wezenlijk belang dat het Godsbeeld en het zelfbeeld dat er uit naar voren komt overeenstemt met wat de Bijbel zegt. En dat de verwachtingen en verlangens die erbij worden opgewekt, overeenstemmen met wat God heeft beloofd. En dat de levenswandel die er uit voortvloeit overeenstemt met wat Jezus leert.

Hier in op het juiste spoor te komen en ons te willen laten corrigeren waar nodig, zou voor ons het allerbelangrijkste moeten zijn, veel belangrijker dan dat we onze keuze voor bepaalde muziek of een bepaalde muziekstijl of een bepaalde artiest willen rechtvaardigen. Zoals Jezus zegt: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen (= de ter dood veroordeling van zichzelf aanvaarden) en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” 

Dan wat Kanye West en deze liedjes betreft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed weet wat ik van zijn recente verandering moet denken. Niet dat ik niet geloof dat er een oprechte verandering is, maar wel dat het mij niet duidelijk wat voor verandering dit is. Ik heb een hoop interviews met hem gekeken, waaronder een twee uur durend interview met hem door Zane Lowe van Apple Radio, waarin ze behoorlijk diep ingaan op zijn verandering en de gevolgen daarvan op allerlei gebied. Maar ik weet nog steeds niet goed wat ik ervan moet denken. Het is soms lastig te doorzien wat Kanye precies bedoelt met zijn uitspraken; je moet eerst proberen te begrijpen wat zijn onderliggende denkpatroon is.

Kanye is kerkelijk opgegroeid. Later is hij een ander pad opgegaan, alhoewel hij zichzelf ook wel vaker christen heeft genoemd. Drie jaar geleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis met de diagnose bipolaire stoornis. In die tijd kwam het idee bij hem een eigen kerk te stichten in Calabasas, een plaatsje in de buurt van Los Angelos, in de eerste plaats vooral voor zichzelf en zijn familie. De kerkdienst bestond in het begin vooral uit het zingen van gospelliederen. Sinds begin dit jaar is er het Sunday Service choir, dat op zondag een soort van musical uitvoert tijdens de kerkdienst. Naast het verzorgen van de kerkdienst in Kanye Wests’ eigen kerk, treden ze ook wel op in andere kerken.

Hij spreekt zelf over een “geestelijke reis.” Op de vraag wanneer de echte ommekeer kwam, zegt hij dat die er pas is sinds april dit jaar. Hij wil nu 100 procent ten dienste staan van God. Wat zijn kijk op zijn verleden betreft zegt hij de ene keer dit en de andere keer dat. Aan de ene kant ziet hij verkeerde dingen waar hij mee wil stoppen, aan de andere kant heeft hij geen berouw of schaamte over zijn verleden. Het verschil is, zo zegt hij, dat hij vroeger alles deed voor zichzelf, maar nu alles wil doen voor God. Hij noemt zichzelf nog steeds de “grootse artiest aller tijden.” Hij ziet zichzelf als een soort van Nebukadnezar, waarvan hij meent dat die ook een bipolaire stoornis had in Daniël 4, net zoals hijzelf. En Kanye meent dat hij zelf, net zoals Nebukadnezar, zijn grootheid ten onrechte toeschreef aan zichzelf, maar dat het eigenlijk iets is dat God heeft gedaan.

Vorige week trad hij met zijn Sunday Service choir op in de megakerk van welvaartsprediker Joël Osteen om daar hun musical op te voeren. Joël Osteen nam de gelegenheid te baat om in de ochtenddienst zo’n 20 minuten met hem te praten over zijn recente ommekeer. Kanye sprak daar ook onverbloemd zijn instemming uit met Joël Osteens’ boodschap en zijn welvaartsevangelie. Dat is niet verbazingwekkend en past bij zijn manier van denken. Hij ziet zijn succes als iets dat van God gegeven is en dat vanzelfsprekend en te verwachten is als je je best doet.

Maar hij noemt zichzelf ook een “net bekeerde.” Ik denk zeker dat hij het oprecht bedoelt en dat het geen toneelspel is. Maar het is ook duidelijk dat het hem ontbreekt aan inzicht en onderscheidingsvermogen. Ik ben benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt. Dat zal waarschijnlijk ook voor een groot deel afhangen van wie hij tot zijn geestelijke leraars neemt. Ik heb ook voor hem gebeden en zal dat ook blijven doen.

Ondertussen zou ik terughoudend zijn om Kanye West nu aan te bevelen. Met de teksten van het album “Jesus is King” heb ik voor zover ik ze begrijp niet zo’n probleem. Maar al met al zou ik wel voorzichtig zijn. Ik ben blij met alle manieren waarop Jezus verkondigd wordt, maar het is wel belangrijk dat Hij zuiver verkondigd wordt en dat is helaas iets waar je zeker in onze tijd lang niet altijd meer van kan uitgaan.

Samenvattend zou ik het volgende willen zeggen: 

1. Bedenk allereerst wat je wilt en wat belangrijk voor je is. Voor mij zou dat zijn te willen groeien in wat Paulus noemt in Kol 1:9-11. 
2. Overweeg dan vervolgens bij alle dingen, en in dit geval bij de keuze van de muziek die je luistert, of het je daarbij helpt of dat het misschien juist tegenwerkt of je ervan afleidt en of er betere alternatieven zijn.
3. Wat Kanye West betreft zou ik biddend afwachten en ondertussen voorzichtig zijn, alhoewel je best sommige dingen uit zijn teksten ter harte kan nemen.

Ik hoop dat dit je helpt en je vraag beantwoordt. En als je wilt doorvragen, stel gerust een vervolgvraag.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospel
7 reacties
JC98
27-11-2019 / 15:08
Beste Gerard,

Ik ben onlangs op 1 van je eerste antwoorden gestuit aangaande een vraag over muziek hier op Refoweb. Daarna heb ik met blijdschap meer van je artikelen gelezen waar je ingaat op gerelateerde vragen en ik verbaas me over de wijsheid waarmee je deze vragen beantwoord. Wat mij betreft precies hoe je dergelijke vragen op een Bijbelse manier moet beantwoorden, terwijl je o.a. jongeren ook echt de weg wijst en ze ook zelf enige ruimte laat om hun grenzen te bepalen hierin. Ik prijs de Heer hiervoor en hoop dat veel mensen iets mogen hebben aan je antwoorden. Ik geloof dat muziek een grote rol kan spelen in het geloofsleven van een Christen, maar tegelijkertijd is het ook één van de grotere wapens van de satan. Wat betreft Kanye West: ik hoop dat het inderdaad God is die in hem werkt en laten we vooral niet nalaten te bidden voor deze man, want God kan gebruiken wat wij nooit hadden verwacht.

Groet,
Joost
DEQ
30-11-2019 / 02:18
Ik zou Kanye West voorlopig in de koelkast zetten en daarmee ook zijn muziek. Van KW is bekend dat hij een wat 'aparte kijk' heeft op God, op Jezus. Op YouTube weet een bijbelgetrouwe Amerikaan, Justin Peters precies te vertellen wat er aan hem schort. Zoek op YouTube met onderstaan zin.

Kanye West and Joel Osteen at Lakewood revised: Lessons Learned
Ali636
02-12-2019 / 02:16
@DEQ. Ik zet Kanye niet in de koelkast, maar geniet uitermate. Afgelopen week weer een nieuwe video die in een noodgang werd bekeken over de hele wereld. Zijn hele (nogal omstreden...!) familie op de foto. Mee laten doen in een christelijke video. Ik zie het mezelf niet nadoen. Wij krijgen geen hele familie tezamen voor een foto, laat staan dat die foto gebruikt kan worden in een video die als onderwerp heeft onderwerping aan Gods wil. Toen Paulus tot bekering kwam zijn er gelovigen geweest die hem jaren niet wilden ontmoeten. En nu hemelen we Paulus op als een geweldige apostel. Nog erger: de elf discipelen kwamen bij de opgestane Jezus. Sommigen aanbaden Hem. Maar anderen twijfelden. Naderhand kijken we terug op elf geweldige apostelen. Ook op diegenen die ronduit twijfelden toen ze van aangezicht tot aangezicht stonden met een opgestane Heer. Dat vind ik nogal schokkend. Een pas bekeerde Kanye kan nog van alles fout doen. Dat wil ik hem graag vergeven. Het weegt voorlopig nog niet op tegen zovele dominees die ik hele grote dingen fout heb zien doen en zeggen. Ook zendelingen hebben veel goeds gedaan. Maar ik ken er ook die het geloof helemaal kwijt zijn geraakt naderhand of tijdens hun werk al in zonde leven. Beide, foute dominees en zendelingen hebben veel vrucht gedragen, terwijl ze zelf zijn afgevallen. (Dit is vooral geen pleidooi van : stuur vooral veel slechte zendelingen op pad en laat slechte dominees doorbetaald worden door hun kerk! Liefst stuur ik hen beide direct de laan uit. - en ik doe daar soms mijn uiterste best voor.. - Maar God heeft hen wel gebruikt.) Wat ik maar bedoel te zeggen. Ik neem veel meer risico's in de kerk en in de zending. Ik heb lang genoeg in kerken gezeten die alleen maar voorzichtig en afwachtend zijn geweest en nooit van hun geloof getuigt hebben. De veiligste kerk houdt de deur goed op slot. Niemand binnenlaten. Dan gaat er niks mis. Maar zo bereiken we de wereld niet. Als we nu iets aan Kanye willen doen, begin dan direct een correspondentie met ongelovigen die reageren op zijn getuigenis. Lees de reacties op YouTube en reageer. Net als we hier op de refoweb doen. Hij heeft er zelf geen tijd voor want dat zijn er duizenden. Maar ik kan vanuit mijn (luie) stoel gaan schrijven met iedereen die ook maar een beetje open staat voor het evangelie van Christus. En dat moet vooral niet in de koelkast. Die mensen hebben levende getuigen van Christus nodig om hen te vertellen over hun relatie met de opgestane Heer die levens kan veranderen. Shalom!
JC98
02-12-2019 / 18:02
@Ali636 Ondanks dat ik je enthousiasme en drijf voor de Heer zeer waardeer (dat praten met mensen die door Kanye openstaan voor het evangelie moet je vooral niet nalaten!!), wil ik wel aangeven dat ik toch denk dat we ook voorzichtig moeten blijven. Natuurlijk is het mooi als je ziet welke openingen het tot nu toe gegeven heeft, maar als Kanye niet vordert in zijn levensheiliging en juist dingen gaat of blijft doen die dwars tegen Gods Woord ingaan, dan hebben alle mensen die Kanye West als het schoolvoorbeeld van een christen zien wel een verkeerd beeld van het christendom en hoe een gelovige in Jezus Christus hoort te leven.
Ik ben dus niet negatief, maar ook pas ik op niet naïef te worden. Dus spreekwoordelijk zou je kunnen zeggen dat ik Kanye's persoon even in de koelkast parkeer. Dit betekent voor mij niet dat ik nu ook niet meer naar zijn muziek luister en uiteraard kun je mooi gebruik maken van de gelegenheden tot het delen van de goede boodschap.
Zegen!
JC98
02-12-2019 / 18:02
@Ali636 Ondanks dat ik je enthousiasme en drijf voor de Heer zeer waardeer (dat praten met mensen die door Kanye openstaan voor het evangelie moet je vooral niet nalaten!!), wil ik wel aangeven dat ik toch denk dat we ook voorzichtig moeten blijven. Natuurlijk is het mooi als je ziet welke openingen het tot nu toe gegeven heeft, maar als Kanye niet vordert in zijn levensheiliging en juist dingen gaat of blijft doen die dwars tegen Gods Woord ingaan, dan hebben alle mensen die Kanye West als het schoolvoorbeeld van een christen zien wel een verkeerd beeld van het christendom en hoe een gelovige in Jezus Christus hoort te leven.
Ik ben dus niet negatief, maar ook pas ik op niet naïef te worden. Dus spreekwoordelijk zou je kunnen zeggen dat ik Kanye's persoon even in de koelkast parkeer. Dit betekent voor mij niet dat ik nu ook niet meer naar zijn muziek luister en uiteraard kun je mooi gebruik maken van de gelegenheden tot het delen van de goede boodschap.
Zegen!
DEQ
02-12-2019 / 21:26
@ Ali63602-12-2019 / 02:16 - U hoeft aan mij geen verantwoording af te leggen over naar wie u luistert of niet, of wat uw oordeel is aangaande (foute) predikanten en zendelingen... Als u naar KW wilt luisteren zal ik de laatste zijn die u zal tegenhouden. Maar tenzij u de steller ia van de vraag op deze pagina meen ik dat mijn antwoord was gericht aan die persoon. Deze heeft een oprechte vraag gesteld en daar geef ik o.a. een reactie op.

KW werd en wordt in de VS van alle kanten gewaarschuwd voor Joel Osteen als dat hij een "fals teacher" is maar de jong of nieuw gelovige KW lijkt daar weinig tot niets van aan te trekken. Op zich weer niet vreemd omdat KW zijn hele leven alle goede raad in de wind sloeg...

De 'preken' van Osteen geven de indruk dat het "Goede Nieuws" over het overwinnen van slechte tijden gaat door positieve gedachten te hebben, in plaats van over hoe Christus zonde en dood heeft overwonnen. De bewering dat je door een positieve mindset 'niet te verslaan bent' het 'evangelie' van Osteen is niet het evangelie van Jezus.

Dit is een gevaarlijke boodschap, vooral voor nieuwe gelovigen zoals Kanye die al geneigd zijn te vallen voor tweedehands New Thought-filosofie. Vorig jaar zei Kanye in een video dat iedereen een 'innerlijke goddelijkheid' heeft en dat je 'energie - snel - kunt ontgrendelen met behulp van positieve gedachten.'

Osteen op zijn beurt praat met KW (en anderen) met christelijke terminologie over dergelijke New Age onzin... als dat dit het zaligmakende geloof is. Op berouw en het belijden van je zonden volgt niet de genade Gods, want volgens Osteen verdwijnt de zonde - de negativiteit - "door positief te gaan denken". Met andere woorden, het verzoenend lijden van Christus wordt hiermee verloochend... Christus wordt nog wel gezien als de eerste der gezalfden, maar niet als Gods eniggeboren Zoon zoals te lezen van in Johannes 3:16. En Osteen is echt niet de enige "welvaartsprediker" die zo denkt.

En ja, Osteen, Paula White (geestelijk adviseur van president Trump), Jim en Heidi Baker, Ted Haggard, Creflo en Taffi Dollar, Pat Robertson, Benny Hinn, Kenneth en Gloria Copeland en tientallen andere valse predikers zeggen allemaal wel eens dingen die precies kloppen, maar het is doordrenkt met de valse leer, bedrog en gericht op geld, geld en nog eens geld... Net als de slang in het paradijs, die deels de waarheid vertelde aan de Eva, maar ook leugens...

Als een jong of nieuw gelovig iemand dan serieus aan mij vraagt wat hij/zij met de muziek moet van KW, dus iemand die nog net in het geloof staat en niet niet ten volle het onderscheid heeft wat goed is en wat niet wat hij/zij te horen krijgt, dan raad ik zo iemand aan de muziek te laten voor wat het is... en er niet naar te luisteren.

Je zegt ook niet tegen iemand die dorst heeft en een glas water wil drinken waar één druppel strychnine in zit... dat je dat best kunt drinken want 99,999999% is schoon drinkwater, maar die ene 0,000001% strychnine kan hem het leven kosten?

Zo is dat ook met iemands (prille) geloof...
DEQ
02-12-2019 / 21:40
@ Ali63602-12-2019 / 02:16 | Paulus is niet de enige die waarschuwt tegen valse leraars! Ook Judas pak flink uit en vergeet Petrus niet...

Judas schrijft o.a.: "Ook die binnengeslopen bedriegers (zij beweren dat ze dromen van God krijgen terwijl dat helemaal niet zo is!) trekken zich nergens iets van aan. Ze doen dezelfde dingen als de mensen van Sodom en Gomorra, willen God niet gehoorzamen zoals de Israëlieten en beledigen de machten in de hemel zoals de ongehoorzame engelen."

Judas eindigt onder meer met:"[...] bij sommige mensen moet je heel voorzichtig zijn als je hen wil helpen, omdat ze zó slecht zijn. Zorg dat je je niet door hun slechtheid laat besmetten!"

Terug in de tijd

Ik heb erg veel last van slapeloosheid. Ik kom erg moeilijk in slaap, ook al ben ik erg moe. Vaak word ik 's nachts wakk...
3 reacties
27-11-2010
Ik ben een vrouw van 30, ben nu ruim vijf jaar getrouwd. Wij hebben twee kinderen. In mijn huwelijk gaat het echter niet...
13 reacties
27-11-2010
Ik ben vader van drie kinderen en heb vandaag wat gediscussieerd met mijn collega over het verbieden van dingen voor je ...
5 reacties
28-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering