Aangevochten geloof

Ds. A. Kot / geen reacties

04-10-2019, 15:09

Vraag

Regelmatig hoor ik in een preek het volgende: geloof dat aangevochten wordt. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Het zaligmakend geloof is een gave van God in degenen die zalig worden. Door dat geloof klemmen zij zich vast aan de beloften van het Evangelie waarin vergeving van zonden en eeuwig leven worden beloofd aan alleen die het met Christus wagen en hopen op Zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding.

Echter: de duivel zit niet stil. Als hij ons niet uit de hemel kan houden dan zal hij proberen de hemel uit ons te houden. Hij probeert dus Gods kind tot twijfel te brengen aan Gods beloften. Voorbeeld: Je zult maar Abraham heten en God zal je maar beloven dat je een kind zult krijgen en tot een groot volk zult worden. Maar dan gebeurt er 25 jaar lang niets. Dan komt de duivel en zegt: zie je wel, God vergeet je, er komt niets van Gods beloften terecht, je hebt vergeefs gehoopt en geloofd. Zie je, dat is nu aangevochten geloof. En als we dan het oor aan dit soort influisteringen leven gaat het fout. Zoals bij Abraham die dacht: laat ik God maar een handje helpen. Toen nam hij Hagar tot vrouw met alle gevolgen van dien.

Die aanvechtingen hoeven trouwens niet altijd van binnenuit te komen door de duivel (of ons verdorven vlees wat ook geneigd is aan God te twijfelen en waartegen we te strijden hebben) maar soms ook van buitenaf. Door mensen die net als de vrouw van Job zeggen: Zegen (vervloek) God en sterf. Het kan ook komen doordat we in het volgen van Christus (de weg des geloofs gaan) in moeilijke situaties komen zodat de binnenpraters zeggen: waar is God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwen (Ps. 42). Nu, er zijn zoveel vijanden die Gods werk in de ziel aanvallen! Daarom vind je in de Bijbel zoveel gebeden van Gods kinderen om hulp in aanvechting en strijd en benauwdheid (ga het maar na). Daarom belooft de Heere ook zo dikwijls dat Hij de Zijnen in de benauwdheid niet zal verlaten en hen eruit helpen (ga ook dit maar na).

Zo wordt dan het geloof aangevochten. En hoewel het geen zaak van vreugde is mogen we er toch wel verblijd mee zijn. Want het is een bewijs van de echtheid van ons geloof. Vroeger zeiden oude christenen wel: kapers komen af op een vol schip (dat diep in het water ligt) en niet op een leeg schip (dat hoog op de golven ligt). Zo is dat geestelijk ook. Als je geestelijk leeg bent valt er voor de vorst der duisternis niets te halen. En in die zin wens ik je van harte een aangevochten geloof toe. En wanneer het gebeurt: hoop op God. Om Jezus wil.

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Van Weelden. Dat het convenant geldig is op plaatsen die daar voor gekozen hebben is me duidelijk, maar is dat n...
geen reacties
04-10-2008
Ik heb een vraag waar ik mee worstel. Mijn beste vriend, die ik al ken van voordat ik ging geloven in God, is iemand met...
21 reacties
05-10-2017
Over het algemeen wordt in de gereformeerde gezindte gezegd dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar...
6 reacties
04-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering