Geen rust

Ds. A. Simons / 2 reacties

26-09-2013, 15:03

Vraag

Voor ds. Simons. Toen uit mijn vriendenkring een vriendin overleed, werd ik stilgezet bij dit lezen. Het zorgde voor veel angst en ik nam me voor om betrokken bij de kerk te gaan leven, veel goede boeken te lezen en vooral veel te bidden in de hoop op bekering. Tot ik een preek hoorde, waarin werd gezegd: “Het is niet door dit doen, dat doen, of iets waarmee je de genade verdient. Want die verdienen wij niet! het is door Hem alleen, door het geloof alleen.” Ik zag in dat ik zelf niks meer kon. Ik wist en weet geen raad met mijn leven. Ik kan mezelf niet bekeren en het lijkt alsof God het niet doet, terwijl zondag op zondag zo het evangelie aan bod komt: de nodiging “Ik heb geen lust in de dood van een goddeloze, maar daar in, dat hij zich bekere!” Ik ben zo blind, ik zie Hem nergens... Ik voel God niet, alsof Hij er niet is, terwijl Hij mij al zo'n grote gunst gedaan heeft om mij stil te zetten in mijn leven. Dat is Gods werk! Ik zat ooit onder uw prediking, waar ik hoorde: “Het is niet uit het gevoel, maar het is zo omdat God het zegt.” Deze uitspraak herhaal ik steeds als ik mezelf hoor twijfelen en zuchten hieronder. Ik heb door dat als ik avond aan avond blijf hopen en blijf bidden, ik het niet krijg, omdat ik zelf nog aan het werk ben. Maar ik kan niet rusten! Ik wil zo graag zekerheid hebben. Ik verlang zo naar een openbaring van Hem! Dan alleen zal er uitkomst zijn en zal ik rust vinden. Maar hoe kan ik nu echt rusten? Wat is rusten in Hem alleen!?

Antwoord

Je schrijft aan het eind van je vragen: “Ik verlang naar een openbaring van Hem, dan alleen zal er uitkomst zijn en zal ik rust vinden.” Terwijl ik dit opschrijf moet ik denken aan de Samaritaanse vrouw. Zij wist het ook niet goed meer. Maar zei ze: “Als de Messias gekomen zal zijn, dan zal Hij ons al deze dingen openbaren” (Joh. 4:25). Jezus sprak: “Ik ben het.” Hij openbaarde zich aan deze vrouw. Zo wil God zich in Christus ook openbaren, bekendmaken. Zichzelf toepassen in je hart.

Maar besef je wel dat God Zijn liefste niet verborgen heeft gehouden? Hij heeft in het woord van de belofte Zijn Zoon geopenbaard. Hij is gekomen tot de Zijnen (Joh. 1:9). Geopenbaard, bekend gemaakt in de belofte van het Evangelie. Hij schittert op elke bladzijde van de Heilige Schrift. Paulus zegt dat God Hem geroepen heeft om het Evangelie te verkondigen. Het Woord, of anders gezegd, Christus in het Woord. “Dit is het Woord hetwelk wij u prediken” (Rom. 10:14). Zo wordt Christus ook aan jouw hart gelegd en in jouw mond gelegd. (Rom. 10:8). Zo dichtbij, zo nabij!

Je zult zeggen; ja maar dan zit Hij nog niet in mijn hart. Hoe komt Hij in ons wonen? Paulus zegt in Galaten 1 dat het God behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren. Door Christus in het Woord nabij te  brengen bij het hart van de goddeloze, wil God geloof werken om Hem te omhelzen. Wanneer Hij omhelsd wordt door het geloof dan woont Hij in je. Dan zul je ook ervaren de rust die alle verstand te boven gaat. Wat is dat voor een rust? Dan moet er niets meer en dan hoeft er niets meer. Dan mag ik als een verloren zondaar alleen rusten op Zijn werk, op Zijn persoon, op Zijn verdienste. Het geloof belijdt dan met mond en hart: ik niets meer, ik hoef niets meer, ik wil ook niets meer. Dan wil ik niets liever meer dan rusten in Christus alleen. De bruid uit Hooglied roept het uit; laat mij rusten in deze liefde, maak deze liefde niet wakker. Stoor ons niet. Wat een wonder om te rusten in die doorboorde handen. Daar wordt de rust geschonken en het vette van het huis gesmaakt. Daar word je in liefde dronken. Daar  ga je zien dat je allemaal aan het tobben was, maar ten diepste een ijver tot God had maar niet met verstand.

Ik hoop dat ik een paar dingen heb aangereikt. Gods zegen van harte.

Je dominee A. Simons uit Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofslevenrust
2 reacties
juni
28-09-2013 / 05:15
wat een fijn ouderwets antwoord toch, doe er wat mee,vragensteller!

Hij Zijn Zoon in u ,ons ,wil openbaren,dan heb je ALLES,
emaildfj1atgmailpuntcom
01-10-2013 / 09:57
Hallo Vraagsteller,

Jesaja schrijft veel over rust en vrede. Hij schrijft:
Jes. 48:17 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet. 18 Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden! Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier...

God wil dat wij zijn geboden houden. Als wij volgens zijn wil leven wil hij ons vrede geven. Maar als wij 2 heren willen dienen kunnen wij geen vrede vinden.
Jes. 48: 22 Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de HEERE.

Als er nog goddeloosheid in ons leven is, als wij nog andere goden dienen en als Gods wil nog niet ons hele hart vult, dan kunnen wij geen rust vinden. Dat is ook goed omdat het ons aandrijft om de werkelijke oplossing te zoeken. Onze zonden scheiden ons van God.
Jes. 59: 1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

Je wilt dat God zich openbaart. Jezus zegt hoe dat kan!:
Joh 14: 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.

Houdt je dus aan Jezus' geboden en God zal zich openbaren en je rust geven. Jezus Gebod is de liefde, dat betekent niet meer voor zichzelf, maar voor God en voor andere mensen te leven en de zonden in de wereld te vermijden. Onreinigheid, slechte gedachtes, egoisme, hoogmoed, begeertes van het vlees. God wil helpen om door zijn kracht te overwinnen. Dat is een groot geschenk. Wij moeten alleen ons oog uitrukken en onze hand afhakken (als beeld). (Mat. 5) Zo belangrijk moet het voor ons zijn. Dat drukt de hunkering naar God uit. God beantwoordt die liefde met zijn liefde. Dan is er geen onrust of onzekerheid meer.

1 Joh 2: 3 Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. 4 Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. 5 In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. 6 Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Reactie: emaildf1@gmail.com

Terug in de tijd

Ik ben eind 20, getrouwd en moeder van twee jonge kinderen. Als kind was mijn vader ernstig ziek en stierf. Toen ik nog ...
geen reacties
27-09-2019
Ik ben student op de lerarenopleiding. Op dit moment loop ik stage op een reformatorische scholengemeenschap. Nu heb ik ...
geen reacties
26-09-2004
Ik ben 41 jaar getrouwd en we hebben drie kinderen. Ik heb een baantje van 16 uur per week. Nu ben ik al twee jaar overs...
geen reacties
26-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering