Verschillende liggingen

ds. D.M. Elsman / geen reacties

12-09-2019, 07:53

Vraag

Waarom wordt er binnen kerkverbanden gesproken over 'liggingen'? Dat behoort toch niet zo te zijn? Iedere predikant heeft een eigen karakter, een eigen opleidingsniveau en een eigen visie op (bij)zaken. Maar op de preekstoel gaat het toch om de boodschap van de Zender, niet om de eigen visie op tal van zaken? In dat opzicht behoort toch elke predikant dezelfde boodschap te brengen en kan er in principe geen sprake zijn van verschillende liggingen? Hoogstens worden accenten soms wat anders gelegd.

Antwoord

Je hebt helemaal gelijk: op de preekstoel gaat het om de boodschap van de Zender en niet om een eigen visie. Ook in zijn dagen moest de apostel Paulus al waarschuwen tegen ‘liggingen’ in het ene kerkverband in Korinthe; daar werd zelfs ruzie over gemaakt (1 Kor.1: 11) en moest Paulus met de vraag komen: “Is Christus verdeeld?”

Onderlinge verdeeldheid is tot grote schade voor het getuigenis van de kerk. De Heere Jezus bad Zijn Vader om éénheid -Joh. 17:20- “opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

Zolang de kerk van Jezus Christus in deze tegenwoordige wereld gesteld is, zullen er afwijkingen in de leer zijn (1 Kor.11:18 en 19). In 2 Tim.4 wijst Paulus erop dat er een tijd zal komen “dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”

Terecht wijs je op een diversiteit van predikanten – zoals alle mensen zich van elkaar onderscheiden in karakter, opleidingsniveau enz. Maar die diversiteit moet dan wel onder de ene noemer van de wedergeboorte staan: een één zijn in het ware geloof in Jezus Christus, om door de verlichting van de Heilige Geest op de juiste wijze te verstaan en te onderscheiden de dingen die van de Geest van God zijn.

Daarbij – na ontvangen genade zal de Geest steeds weer de strijd aanbinden tegen het vlees. Paulus legt daar de vinger bij als hij afgunst, ruzie en tweedracht aanwijst als vleselijk (1 Kor.3:1 e.v, vergelijk ook Gal.5: 15 e.v). Die strijd zal de Geest óp de kansel en onder de kansel hebben te voeren.

De Geest gebruikt daartoe Zijn zwaard, dat is het Woord (Ef.6:17). Onder dat zwaard zal een waarachtig dienaar van het Woord zich steeds weer laten verslaan – Fil.2:1 e.v: “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”

De juiste ‘ligging’ is dus de laagste, de onderste weg.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

verdeeldheid
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is de wet van Christus precies? Ik weet dat de drie belangrijkste geboden, houd van God, houd van je naaste als jeze...
geen reacties
11-09-2006
Altijd heb ik geleerd dat de mens in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid is geschapen. Maar nu las ik laatst dat de...
geen reacties
11-09-2010
Ik zit met de vraag of een string dragen zondig is of niet. Daar zou ik graag antwoord op willen.
geen reacties
11-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering