Verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn

Ds. A. van Vuuren / geen reacties

04-09-2019, 09:41

Vraag

In de Bijbel lezen we over de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. Waren de drie verzoekingen die daar genoemd worden verzoekingen die de duivel achter elkaar uitvoerde, zonder pauzes om het zo te zeggen? Waren het voorbeelden van meerdere verzoekingen en waren er nog veel meer die niet nader verteld worden? Heeft de Heere Jezus al die tijd niet gegeten? Dit waren vragen die bij mij opkwamen bij het lezen van deze geschiedenis. Kan daar iets over gezegd worden?

Antwoord

Inderdaad had de Heere Jezus al die tijd niet gegeten. Tenslotte krijgt hij honger. Daaruit blijkt dat Hij ook volkomen mens is. Door de uithongering is hij zwak. Juist op dat zwakke moment pakt de Boze hem aan. Een les voor ons. We moeten er op bedacht zijn dat de duivel  juist als we lichamelijk en/ of psychisch uitgeput zijn zijn kans grijpt om ons te verzoeken. Juist dan moeten we steun en kracht zoeken in het gebed.

Ja deze verzoekingen volgden elkaar direct op. De duivel geeft Jezus zogezegd geen tijd om op adem te komen. De Bijbel geeft het zo weer dat het gaat om drie aanvalsgolven, die de Heiland meesterlijk pareert met het Woord van God. De aanval om Gods verlossingswerk te saboteren mislukt. Een les voor ons om dat belangrijke onderdeel van de geestelijke wapenrusting, het zwaard van Gods woord, telkens te hanteren. Daarvoor is training, het lezen, onderzoeken en overdenken  van Bijbelgedeelten een vereiste. 

In dit aardse leven ben je als gelovige nooit voor goed van de Boze af. Hij blijft het proberen. Dan geldt zeker voor zijn aanvallen op Jezus.  Lees Lukas 4:13 maar. Daar worden dezelfde verzoekingen als in Mattheus 4 beschreven. “En toen de duivel elke verzoeking  beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.”

Nadien zijn er nog verzoekingen op Hem af gekomen. Ook al wordt dat niet altijd met name zo genoemd.  Denk maar aan Petrus’ reactie op Jezus’ lijdens- aankondiging: “Dat zal U geenszins gebeuren.” Met andere woorden: Daar komt niets van in. Dan zegt Jezus tegen Petrus, “ga weg achter mij, Satan.” In en achter zijn sprekende discipel ziet de Heere Jezus dus een verzoeking van de Boze.  Ook is het een verzoeking voor Jezus als men hoont bij het kruis: ”Indien u Gods Zoon bent, kom dan af van het kruis.”

Gelukkig is de Heere Jezus in al die verzoekingen staande gebleven. Als wij soms bezwijken  onder de verzoeking is dat erg en stelt dat ons schuldig. Maar daarmee verspeel je nog niet de zaligheid. Onze zaligheid hangt af van Jezus standhouden te midden van de verzoekingen.
Goddank hij is staande gebleven. Uit liefde tot zondaren, en bovenal om de eer van zijn hemelse Vader wiens heilsplan gerealiseerd moest worden. Jezus standhouden loopt uit op zijn Kruistriomf. Zie Kolossenzen 2:15. En het gevolg daarvan is het behoud van een menigte die niemand stellen kan. 

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Bij mij(meisje, 16) thuis word er nooit echt gepraat. Wel over onzin, maar zodra het dichterbij komt stopt het. Dit heef...
geen reacties
04-09-2008
Ik ben een gelukkige jonge moeder van vier prachtige kindjes en dankbaar voor mijn lieve man. En al gaat echt niet alles...
4 reacties
04-09-2017
Aan José de Jongh. Ik heb inmiddels, binnen een periode van 5 jaar, (met een zwangerschap waarin ik het ook 2/3 keer had...
3 reacties
04-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering