Schepping lijdt door schuld mensheid

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

04-09-2004, 00:00

Vraag

Waarom moet de schepping meelijden door de schuld die de mensheid heeft gemaakt? Omdat dieren onschuldig zijn is
het toch onrechtvaardig dat ze moeten lijden?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je vraag lijkt op het eerste gezicht logisch en begrijpelijk. Is het redelijk of zelfs eerlijk dat de dieren mee lijden als gevolg van de zondeval? Dat komt heel dicht bij de vraag: is God wel eerlijk en rechtvaardig? Maar wie stelt dan deze vraag? Toch een zondig mens, die door de zondeval het rechte zicht op God en het inzicht in Zijn handelen is kwijt geraakt? Dat moet ons bescheiden maken en de bereidheid geven om als zondig schepsel te luisteren naar Gods Woord.

Sla Genesis 3: 17 maar op: En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Om het laatste deel gaat het met name. De aarde deelt in de straf op de zonde die de mens, kroon op Gods schepping, heeft begaan. De mens sleurt in zijn val van zijn hoge positie zijn omgeving mee in de diepte.

Kijk naar vers 21: de HEERE God maakt rokken van vellen. Dat kost dierenlevens. Vergelijk Genesis 1:29, 30 met Genesis 9: 2, 3. Er valt een verschuiving op in de plaats van het dier en de beschikking van de mens over het dier. In de goede schepping vloeide geen bloed en was geen dood. Mogelijk dat je als dierenliefhebber verdriet hebt over wat dieren overkomt en wordt aangedaan. Ook zij blijven schepselen van God en daarom laat de bijbel dat ook uitkomen in de opdracht van een verantwoord omgaan met dieren. Martelen, uitbuiten enz. is een gelovige verboden. Een dier doodrijden mag ons pijn doen. Elk dood dier langs de weg klaagt ons aan. Slachtoffer van ons mensen. Maar dan ook daarop de nadruk. Aan God kan geen enkele schuld worden toegedacht.
 
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

zondeval
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit al een tijd met het volgende. Hoe kan ik oprecht bidden om een nieuw hart (of bidden in het algemeen) als ik er v...
3 reacties
05-09-2015
Mijn man wil van mij scheiden en ik weet dat ik daar niets tegen kan doen, al werk ik niet mee hieraan. Hij zit al jaren...
10 reacties
04-09-2014
Als ik het dus goed begrijp moet je God blijven zoeken, op zoek naar het Ware Leven. Leven waarin je niet meer zonder Go...
1 reactie
04-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering