Verschil Oud Gereformeerden en Reformatorische baptistenkerk

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

04-09-2017, 15:29

Vraag

Ik heb een goede vriend leren kennen die sinds enkele jaren naar een reformatorische baptistenkerk gaat. Van huisuit is hij van de Oud Gereformeerde Gemeente. Hij beweert dat er geen verschil is wat geloof betreft tussen deze twee kerken, maar zelf heb ik daar wel mijn twijfels over. Wat is het verschil daar tussen? Denken de reformatorische baptisten niet te makkelijk over het sterven?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Geen verschil? Nou in elk geval is er natuurlijk verschil in opvatting over de doop. Dat lijkt mij vrij duidelijk. Natuurlijk is het dan wel zo dat de doopbeloften dan wel inhoud moeten krijgen in leer en prediking. Is dat namelijk niet het geval dan maken mensen nogal eens gemakkelijk de overstap van een van de kerken aan de rechterzijde van het spectrum van kerkelijk Nederland naar een baptistengemeente of aanverwant genootschap. Waar de inhoud van de kinderdoop namelijk uitgehold wordt, daar ziet men er ook soms de waarde niet van om die te behouden, hetgeen ik ook kan begrijpen. Afstand nemen van de kinderdoop heeft wel grote gevolgen voor de visie op het verbond, de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament en niet zelden ook op de kijk op de erfzonde.
 
Verder is er natuurlijk een groot verschil in liturgie en dergelijke. Ik denk bijvoorbeeld aan het zingen van gezangen. De nadruk ligt ook vaak op de keuze van de mens hetgeen misschien niet overal, maar wel vaak aan remonstrantisme doet denken. Ook leeft in de baptistische kring veelal de neiging de heiligmaking zo te benadrukken dat de rechtvaardigmaking van de goddeloze in het gedrang komt. Het blijvend zondaar zijn ook na wedergeboorte en bekering  wordt al te zeer vergeten. Dat heeft grote gevolgen voor de wijze van geloofsbeleving. 

Al met al: het ligt ver uit elkaar. Ik wenste wel dat zowel de Oud Gereformeerden als de baptisten wandelden in het voluit gereformeerde spoor. 

Hartelijke groeten 
Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

baptisme
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een dominee. Onze eigen predikant is tot persoonlijke zegen voor me geweest. Ik ben gaandeweg zo op hem gaan bouwen ...
geen reacties
04-09-2013
Bij mij(meisje, 16) thuis word er nooit echt gepraat. Wel over onzin, maar zodra het dichterbij komt stopt het. Dit heef...
geen reacties
04-09-2008
Aan iemand die verstand heeft van financiële zaken. Mijn vriendin en ik hebben een jaar een relatie. Ik ben net een jaar...
5 reacties
05-09-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering