40 dagen vasten in de woestijn

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok / geen reacties

22-12-2006, 00:00

Vraag

In de Bijbel staat de Jezus 40 dagen vastte. Hoe moet ik me dat voorstellen: 40 dagen echt niets eten?

Antwoord

Jezus’ vasten moeten we inderdaad zo opvatten dat Hij veertig dagen en nachten niet at. Iets soortgelijks lezen van Elia. Hij loopt veertig dagen en nachten door de woestijn zonder eten en drinken: zijn God sterkt hem op een buitengewone wijze (1 Koningen 19:8). Zou Hij Die meer is dan Elia dan niet ook veertig dagen kunnen vasten?

Vasten houdt in dat je je onthoudt van het nodige voedsel om je des te beter te kunnen richten tot God. Na Zijn doop door Johannes vangt Jezus openbare arbeid onder de mensen aan. Die zet in met een vastentijd van 40 dagen. Waarom? Om Zich als waarachtig Mens des te meer te kunnen richten op God, Zich te kunnen toewijden aan Zijn Vader en toegerust te zijn tot de immense taak die Hem wacht. Anderzijds is vasten ook een teken van boete. Het laat zien dat Jezus al vastende ook boete doet voor de zonden van Zijn volk. In Zijn vasten maakt Hij duidelijk dat Hij werkelijk de zonde van het volk op Zich heeft genomen en daarvoor niet alleen nu, maar ook straks op Golgotha volkomen boete wil doen.

Het grootste wonder is daarom niet dat Hij dit vasten veertig dagen uithoudt, maar wel dat uit dit vasten blijkt hoe gewillig Hij is om zondaren met God te verzoenen. Niet alleen bij de kribbe van Bethlehem, maar ook bij Jezus’ vasten in de woestijn mag gezegd worden: “Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint”! Die verwondering bidden we elkaar van heler harte toe.

Ds. L. W. Ch. Ruijgrok

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

 • Geboortedatum:
  16-12-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Monster
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een aantal jaren getrouwd en het tweede kindje is op komst. Ik zie seksualiteit echt als een gave van God tussen ...
geen reacties
22-12-2003
Onze dochter is 3,5 jaar en een vrolijke, eigenwijze dame. We zijn al een tijd bezig met zindelijk worden, maar het wil ...
6 reacties
23-12-2020
Geachte ds. Van Vlastuin, Hartelijk dank voor uw antwoord aangaande de benaming God-mens en mens-God.  Artikel 33 van...
geen reacties
22-12-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering