Moeite met dierentuinen

Ds. J.J. Tigchelaar / 34 reacties

09-08-2019, 15:54

Vraag

Aan een dominee. Veel mensen bezoeken dierentuinen, ook heel veel christelijke mensen. Eigenlijk vraag ik mij al lange tijd af of je als christen eigenlijk wel naar een dierentuin mag gaan. Het is toch nooit Gods bedoeling geweest dat de mens de wilde dieren die Hij gemaakt heeft op deze manier opsluit? En het is onzin om te zeggen dat de dieren hier goed verzorgd worden en niet onder hun gevangenschap lijden omdat ze niet beter weten. Ik geloof niet dat God het goed vindt dat wij op deze manier met Zijn dieren om gaan. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Antwoord

1. Hoe ik daar tegenaan kijk? Laat ik beginnen met de opmerking dat sommige mensen roomser dan de paus zijn. Ze overdrijven in het volgen van hun principes. Dat vind ik enigszins in de vraag. De zogenoemde dierenrechten zijn absoluut geworden. Dat heeft nogal wat consequenties.

2. Gaat het in de vraag specifiek over wilde dieren? En waar ligt dan de scheidslijn tussen de wilde en de andere dieren?

3. In hoeverre mogen mensen over dieren beschikken? Is het houden van vee voor de slacht en de vacht wel geoorloofd? Is het houden van huisdieren en vogeltjes in volieres en vissen in een aquarium of vijver dan wel toelaatbaar= Mogen ezels, paarden, ossen, honden, kamelen en olifanten als trek- en rijdieren gebruikt worden? En de herten in het hertenkamp, de ezeltjes in de dierentuin, de paarden in de manege? En de waakhonden, herdershonden bij een schaapskudde en blindengeleidehonden?

4. Of mogen bepaalde dieren wel gebruikt worden, maar andere niet gehouden worden voor alleen bezichtiging? Blijft nog de vraag of het instellen van wildreservaten voor bedreigde diersoorten door de beugel kan.

5. In de Bijbel vinden we wel wat aanwijzingen. Adam (letterlijk: de mens) kreeg heerschappij over alle dieren, reeds in de hof van Eden (Genesis 1:26-28). Het geven van namen duidt ook op heerschappij (Genesis 2:19). Het heeft er alle schijn van dat koning Salomo al een soort dierentuin had met onder andere apen en pauwen (1 Koningen 10:22). De aartsvaders en Job bezaten (soms zeer grote) kuddes van allerlei dieren. Bestemd als ruil- en gebruiksmiddel en voor offeranden.

6. Maar tegelijkertijd waarschuwt de Schrift ook voor verkeerd gedrag ten aanzien van dieren. Deuteronomium 25:4: “Een rund mag u niet muilkorven als hij aan het dorsen is”. Spreuken 12:10: “De rechtvaardige kent het leven van zijn vee”. Ook wel vertaald als: “Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee”.

7. Daarom geldt ook hier het oude spreekwoord: het misbruik heft het gebruik niet op. Terecht moet worden opgetreden tegen alle vormen van dierenmishandeling. Dat houdt echter geen absoluut verbod op het houden en bezichtigen van dieren in. Wat het laatste betreft: De rijkdom aan en verscheidenheid van door God geschapen dieren mogen wij en onze kinderen toch wel bewonderen zonder dat we de hele wereld gaan afreizen. God roept Job ook op om de machtige schepselen te bezien.

8. Wel blijft er een tussengebied: mogen paarden gebruikt worden in de strijd? De Bijbel noemt het feit dat er ruiters met paarden en strijdwagens werden gebruikt, ook in Israël, maar spreekt er geen oordeel over uit. In de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Sovjet Unie honden met een springlading op hun rug om vijandige tanks (en de hond) uit te schakelen. En zo zal er wel meer zeer dubieus gebruik van dieren zijn.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

dieren
34 reacties
Samanthi
11-08-2019 / 16:12
Als je er moeite mee hebt, waarom moet je het dan aan een dominee vragen, wil je bevestiging? Ik heb ook moeite met dieren fie in een te klein verblijf zitten...
De rechtvaardige kent het leven van zijn dier.
Je zit veel stresgedrag bij dieren in een teklein hokje.

Dolfinarium is de topper, dat is echt dierenmishandeling, maat een goud vis in een kom ook.
Blijf bij jezelf. Doe wat God van jou vraagt, ga niet naar andere kijken die iets wel of niet doen.
PaulP
14-08-2019 / 09:25
De woorden van de oude dominee van Kooten uit Delft vergeet ik nooit toen hij zei; mensen maken van Bijzaken....Hoofdzaken en van Hoofdzaken maken ze Bijzaken.

Ds. Tigchelaar zegt het heel goed.
dorieng
14-08-2019 / 10:28
Ik begrijp je vraag. Dierenleed is vreselijk. Juist omdat vanwege onze zonden de dieren mee moeten lijden in deze wereld. Goed om op te letten en kritische vragen te stellen. En nee, daarmee ben je denk ik niet vromer dan de paus. Helaas zijn veel Christenen niet zo bezig met dieren welzijn als ik zou willen. In dierentuinen zie je prachtige dieren, dat is zeker waar. Toch zijn sommige omstandigheden niet zo prachtig. Of dieren in het wild altijd beter af zijn kun je je ook afvragen. Ik denk zelf dat we als mens onze verantwoording moeten nemen. God vraagt dit van ons en eist dat we heilig leven. Daar hoort omgaan met Zijn schepping zeker bij. Mens, dier....enzv. Een plofkip eten is zondig, dat lijkt me toch wel erg duidelijk. Wij mensen redeneren graag zodat het past in ons straatje, maar laten we ons toch niet misleiden door allerlei ideeën die in strijd zijn met wat God wil. Wanneer jij twijfelt over de juistheid van dierentuinen zou ik niet meer gaan. Verdiep je in dieren en in het leed dat wij, mensen, hen aandoen. Strijd ertegen! Zoals de dominee opmerkt, er zijn veel zaken die lastig zijn voor wat betreft dierenleed. Scherp blijven en je goed informeren scheelt veel. En ook dit is een belangrijke zaak, namelijk leven zoals God eist.
Omega
14-08-2019 / 16:31
Dieren in dierentuinen hebben het beter dan in het wild, zeker in de Nederlandse dierentuinen. Ze zijn gezonder, hoeven niet te lijden, hebben niet de dagelijkse struggle for life, leven langer en worden voor uitsterven behoed. Alle Europese dierentuinen werken mee aan een gereguleerd fokprogramma. Ik vermoed dat het Afrikaanse wild graag zou willen ruilen, indien ze konden kiezen. Vergeet niet dat wilde dieren niet voor hun lol rennen en fourageren. Dat doen ze om te overleven. Maar misschien dat iemand die tegen dierentuinen is, graag zou willen ruilen met een Zuid-Afrikaans rooibokkie... ;-)
Samanthi
14-08-2019 / 23:21
@omega
Dat is dus echt niet waar, Zelf gezien:
een zeilhagedis met een kapotte bek, hij zat veel te klein en sprong van schrik tegen het raam.

Een ijsbeer die zogenaamd groot zit, loopt de hele tijd het zelfde paadje met de zelfde bewegingen.

Olifanten idem.

Tijger idem

Hyena's op een klein stukje... idem

Vissen met kapotte staarten, schimmel, stip...

Er zijn dierentuinen waar dieren meer ruimte hebben, maar zeker voor grote wilde dieren is het niet goed om achter een hek te zitten.

Ze hebben het niet beter en dat fokprogramma is een wassen neus, er worden echt geen in het leeuwen of tijgers uitgezet, hooguit een paar hertjes, er worden zelfs giraffe mannetjes dood gemaakt omdat ze er nergens plek voor hebben.

Fok programma met een zieke ijsbeer, met een aap die verstoten was door zijn moeder... er zijn zoveel misstanden...
RSTHG21
15-08-2019 / 00:07
Helemaal eens met Samanthi. Er gaat inderdaad veel mis en mensen/bezoekers worden mooie woorden aangeboden, maar veel wilde dieren kunnen niet hun natuurlijke gedrag vertonen zoals Samanthi ook al aangaf. De verblijven lijken misschien wel groot, maar zijn niets vergeleken met hun natuurlijk leefgebied. Naar mijn idee staat diere welzijn laag op een lijstje bij vele refo's dat zou toch anders moeten zijn. Kijk ook eens naar die verschrikkelijke voorbeelden uit de bio-industie, en maar kiloknallers kopen, dat moet toch niet kunnen als refo?
Omega
15-08-2019 / 08:40
@Samanthi Over welke Nederlandse dierentuin heb je het nu? Daar ben ik erg benieuwd naar. En wat ik ook graag wil weten is hoe vaak je een dierentuin bezoekt. Dat maakt ook nogal uit.

Een fokprogramma is trouwens niet bedoeld om dieren uit te zetten, maar om de soort in stand te houden en om geen dieren uit het wild te hoeven halen. Niet iedere dierentuin mag bovendien fokken met een bepaalde soort. Dat is afhankelijk van het aantal beschikbaar dieren in de dierentuinen en hun positie op de rode lijst. Dat wordt bepaald door de Europees coördinator van de soort.
K80
15-08-2019 / 10:19
De wereld weer op zijn kop. Nu wordt er de bio industrie al weer bijgehaald.

De huidige moderne dierentuin probeert zo goed mogelijk de natuurlijke omstandigheden na te bootsen en de beesten worden goed verzorgd.

Zolang mensen in ons eigen land het nog slechter hebben, moeten we ons vooral niet te druk gaan maken over beesten.

En inderdaad worden overtollige mannetjes van een fokprogramma gedood. Daarna worden ze aan BV de leeuwen gevoerd. Lijkt me een prima oplossing.
Omega
15-08-2019 / 10:29
@K80 Hoe kom je aan die laatste informatie? Bij mijn weten gebeurt dit namelijk al jaren niet meer. Zeker niet in Nederlandse dierentuinen. Alle overbodige dieren gaan gewoon naar andere (Europese) dierentuinen, waar ze vaak in groepen van hetzelfde geslacht worden samengevoegd.

Overigens zou ik hier geen ethische bezwaren tegen hebben. In het wild gebeurt precies hetzelfde en op nog veel grotere schaal. Maar juist vanwege de publieke opinie van mensen die met hun tere zieltjes en niet met kennis van zaken reageren, hebben dierentuinen besloten om geen gezonde dieren meer te doden.
Prisma23
15-08-2019 / 11:16
Dierentuinen hadden een functie om uitheemse dieren te kunnen laten zien. Zo kan je ook elementen van de schepping zien die niet bij je om de hoek liggen.
Maar dat hoeft nu niet meer. Stuur een cameraploeg, bij voorkeur van de BBC, er maar op uit en de beelden kunnen met iedereen worden gedeeld.
Dus zijn dierentuinen overbodig geworden omdat de kennis over uitheemse dieren ook op andere manieren kan worden gedeeld. Naturalis in Leiden wil ik in dit verband ook even noemen.
Hoe je het ook went of keert in een dierentuin zijn dieren nooit in hun natuurlijk omgeving.

Het enige nadeel van het sluiten van dierentuinen kan zijn dat mensen dan nog meer gaan reizen naar verre oorden om dieren te zien. Dan is het middel nog erger dan de kwaal.

Dus nog meer documentaires in BBC stijl!
Omega
15-08-2019 / 13:25
@Prisma23 Dan hoeven we dus ook niet meer naar de kerk. Diensten kunnen we thuis volgen. Of naar pretparken. Sturen we gewoon een filmploeg heen. En concerten natuurlijk. Allemaal via audio en visuele middelen te beleven. Nog los van het feit van de eenzijdige (evulotionaire) informatie die je in documentaires vaak voorgeschoteld krijgt.

Je zou het dieren eigenlijk moeten kunnen vragen, maar er is niet zoveel fantasie voor nodig om te bedenken dat ze liever in een veilige omgeving vertoeven waar ze goed verzorgd worden en waar de natuurlijk situatie -inclusief allerlei vormen van verrijking- zoveel mogelijk wordt nagebootst. Nog los van allerlei wetenschappelijk onderzoeksfaciliteiten in dierentuinen, waardoor we meer inzicht krijgen in gedrag en voortplanting. Zo is onder andere de spraakmakende bestseller "Chimpanzee Politics" van dr. Frans de Waal tot stand gekomen na jarenlang wetenschappelijk onderzoek in Burgers' Zoo.

Met mensen doen we bovendien precies hetzelfde. We stoppen ze in verzorgingshuizen en daar bewegen ze dan wat heen en weer met rollator of rolstoel. Niemand die daar over zeurt. Het wild in dierentuinen is gezonder en heeft in ieder geval een groter verblijf. En waarempel, we gaan ook nog eens op bezoek bij die oudjes, terwijl webcam en skype ons tijd kunnen besparen. Maar dan doen we natuurlijk alleen omdat we in een verpleeghuis geen entree hoeven te betalen ;-)
Samanthi
15-08-2019 / 19:44
@omega ik heb het over een heel bekende dierentuin in Rotterdam, ben daar heel lang lid van geweest, het wzou beter worden voor de dieren, maar ik zie er niets van terug, het gaat egt om geld... niet om de dieren.
Omega
15-08-2019 / 22:27
@Samanthi Ik ken Blijdorp redelijk goed. Onder de vorige directeur Marc Damen (nu directeur Zonnebloem) is daar enorm veel verbeterd. Het park is de afgelopen gemoderniseerd en aangepast aan de eisen die aan moderne dierentuinen worden gesteld, met ruime en natuurlijk ogende buitenverblijven.

Het gaat hier om levende have en het kan gebeuren dat dieren zichzelf of anderen beschadigen. Minder erg dan in het wild, overigens. Ik zie in een bejaardenhuis ook mensen met gebreken. En daar pesten ze elkaar uit frustratie.

Zo maar een praktijkvoorbeeld: een ijsberende ijsbeer hoeft helemaal niet te betekenen dat het dier zich verveelt. In de natuur worden ze met uitsterven bedreigd. In dierentuinen niet. In Blijdorp hebben ze alle ruimte, met ook nog een flink bassin om in te zwemmen en daar maken ze ook steeds gebruik van. Bovendien wordt er door de verzorgers veel aandacht gegeven aan allerlei vormen van gedragsverrijking. In het Noordpoolgebied hebben ze geen tijd om te spelen. Daar moeten ze zien te overleven.
Samanthi
16-08-2019 / 20:48
@omegan ik zie echt wel wat stresgedrag is en wat niet.
Blijdorp is echt niet zo goed als jij hier schrijft hoor.
Omega
16-08-2019 / 22:48
@Samanthi Ik waag het toch maar om je tegen te spreken, tenzij je bioloog bent of in deze richting een studie hebt gevolgd ;-) Beroepshalve bezoek ik iedere week een of meerdere dierentuinen. Ik spreek dan ook met verzorgers, biologen en directies en daarom is het niet zo lastig om oppervlakkige waarnemingen van bezoekers al snel naar het rijk der fabelen te verwijzen. Wat je denkt te zien (en je bent niet de enige) is niet altijd wat er werkelijk aan de hand is. De Nederlandse dierentuinen behoren tot de wereldtop als het gaat om dierenwelzijn. Ik heb wereldwijd dierentuinen bezocht en als je je dan toch bekommert om dieren in het algemeen, op zich een loffelijk streven, dan is het goed om buiten Europa te beginnen. In Suriname, China of Japan bijvoorbeeld.

Maar mocht je in eigen land willen starten, begin dan maar eens bij mensen met huisdieren. Jezelf, of je buren. Dat is pas dierenleed.
Samanthi
17-08-2019 / 16:17
Ik ben een hobby bioloog en heb me verdiept in gedrag van dieren.

Vissen met schimmel of stip, twee weken later nog is verwaarlozing!
Met name de bul bij de olifanten zit te klein, waarom hebben ze voetproblemen?

de Hyena's zitten veel te klein, we kunnen wel iets afspreken, maar als je je verdiept in het gedrag van het dier, ook in de ijsbeer, dan kun je zien dat dit niet kan, een dierentuin kan echt wel hoor, maar bepaalde dieren kan gewoon niet...
Omega
18-08-2019 / 12:26
@Samanthi Dezelfde problemen hebben de dieren ook in het wild en op nog veel grotere schaal. Dus wat is je punt en hoe wil je dat oplossen? Daar weet je als amateurbioloog vast wel iets op te vinden ;-)
Samanthi
18-08-2019 / 12:32
@ btje flauw, als men en christen kun je zeker wel iets, zo klein mogelijke voetstap bijvoorbeeld, maar als de dierer het in het wild moeilijk hebben is dat geen vrijbrief om een dier veel te klein te husvesten.

Dit is het laatste wat ik erover zwg.
Vr gr
Samanthi
18-08-2019 / 12:36
Moet als christen, dieren en huisvesten zijn.
;)
Omega
18-08-2019 / 21:10
@Samanthi Flauw vind ik het om de pijlen te richten op de Nederlandse dierentuinen, die in alle opzichten goed bezig zijn, en blind te zijn voor dierenleed in eigen huis en tuin. Maak eerst een eind aan alle hamster-, konijnen-, kanarie- en goudvisellende. Dat lijkt me een beter christelijk principe. Groot beginnen met de balk thuis en daarna de splinters in de dierentuinen.

Terug in de tijd

Ik ben 20 jaar. Van mijn 13e t/m 17e speelde een jongen een grote rol in mijn leven. We zagen elkaar elke week, steeds o...
geen reacties
07-08-2002
Waarom laat hij me altijd als een baksteen vallen, juist als ik hem nodig heb of juist als ik veel aan hem denk? Waarom ...
geen reacties
07-08-2002
Waar komt eigenlijk het idee vandaan dat alleen monogamie mag? Immers in het OT had Abraham ook bijvrouwen en Salomo zel...
geen reacties
07-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering