Geen respect

Ds. J.J. van Holten / 2 reacties

31-05-2019, 14:35

Vraag

Is het goed als je geen respect voor iemand hebt als diegene niet gelooft in God en tegen de Bijbel in handelt?

Antwoord

Ik zou je korte vraag met een kort “nee” kunnen beantwoorden. Omdat gebrek aan respect nooit goed is. In principe moeten we respect tonen aan iedereen en alles wat op onze levensweg komt (naast mensen dus ook voor het leven, de natuur enz.).

Toch is er over je vraag wel meer te zeggen, zeker omdat je de relatie legt met diegenen die niet in God geloven en die tegen de Bijbel handelen. Nou is op dat laatste natuurlijk veel af te dingen. Wie handelt altijd in oprechtheid naar de Bijbel? Niemand die goed doet tot niet één toe, zegt de Schrift. En wat voor de één handelen volgens de Bijbel is, is dat voor een ander juist niet. En  geloof in God is een begrip dat ook niet zo gemakkelijk af te lezen is aan iemands leven. Dat staat om zo te zeggen ook niet klip en klaar op je voorhoofd geschreven.

Het punt dat je aansnijdt in je vraag heeft alles te maken met de uitleg van het vijfde gebod. “Eert uw vader en uw moeder.” Zoals je wellicht weet gaat dat over méér dan alleen de gehoorzaamheid aan je ouders maar over alle gezagsdragers die boven je staan, en uiteindelijk gaat het hier om de gehoorzaamheid aan God zelf. De Heidelberger Catechismus zegt dat heel mooi: Gehoorzaamheid aan “diegenen door wie het God behaagt ons te regeren.” Iedereen die boven ons is gesteld verdient dus vanuit Gods gebod: Respect (je ouders, leerkracht, baas, politie, minister, enz. enz.). In principe gebiedt God ons respect te hebben voor al deze personen, ONGEACHT wie zij zijn en of ze wel of niet geloven of tegen de Bijbel  handelen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het overal mee eens moet zijn. Als iemand handelt tegen Gods Woord of weigert te geloven mag je (op een respectvolle manier) best met zo iemand in discussie/gesprek gaan. Het vijfde gebod zegt nergens dat we maar kritiekloos en klakkeloos moeten doen wat iedereen zegt. Dat speelt te meer als mensen dingen van je vragen waarmee je zelf in conflict komt met Gods geboden.

Het probleem wat je schetst speelde vooral in de Tweede Wereldoorlog. Sommige gelovigen zeiden: Hitler is in ons land nu de baas dus moeten we ook doen wat hij zegt. Daar waren velen (ook gelovigen) het niet mee eens omdat de Duitse bezetter zich onrechtmatig de macht in ons vaderland had toegeëigend. Dat was echter een zeer uitzonderlijke situatie.

In het algemeen zullen we dus respectvol moeten omgaan, OOK met mensen die niet geloven en onbijbels handelen. Zeker als die mensen op een rechtmatige manier boven ons gesteld zijn of omdat ze ouder zijn dan wij.

Ik hoop dat ik je zo wat zaken heb aangereikt waarmee je verder kunt in je zoekproces naar respect.
 
Vriendelijk groet,
Ds. J. J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
2 reacties
mortlach
31-05-2019 / 15:55
Geen respect geven betekent ook dat je geen respect kunt terugverwachten en op die manier wordt de samenleving er niet prettiger op.
Mona
01-06-2019 / 16:01
Wie niet in God geloofd, kan zich ook niet houden aan de regels en principes van Zijn Koninkrijk.
Je kunt van een ongelovige niet verwachten dat hij zich net zo aan deze principes van God houdt als iemand die wel in God geloofd, en je kan/mag hem daarvoor dus ook niet ter verantwoording roepen, of hem je respect ontzeggen!

Wat je wel kunt doen is zelf zo dicht bij de Heere leven dat de ander kan zien Wie je dient. Op die manier zal je respect krijgen, terwijl je de ander ook in zijn waarde laat.

Terug in de tijd

In Romeinen 2:6-7 staat: God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt aan wie glori...
1 reactie
31-05-2012
Ik ben al een poos depressief en heb het het gevoel dat het leven maar waardeloos is. Ik heb regelmatig gedachten aan de...
geen reacties
31-05-2016
Ik doe aan paardencoaching en het bevalt me erg goed. Paarden laten namelijk van nature zien hoe jij je voelt, omdat ze ...
4 reacties
01-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering