Kerkenraad bouwt bar

M.M. van Winkelen / geen reacties

13-05-2019, 08:55

Vraag

Klopt het Bijbels gezien wel als een kerkenraad uit de Gereformeerde Gemeenten jongerenavonden als “Jij daar!” verbiedt (in combinatie met belijdenis doen), maar vervolgens zelf een loungebar bouwt voor de vrijdag- of zaterdagavond waar bier gedronken kan worden, zonder dat er sprake is van gebed en/of bijbelstudie? Persoonlijk vind ik dit een wat wonderlijk gedrag.

Antwoord

Beste vragensteller,

Uit je vraag blijkt dat je er moeite mee hebt dat een kerkenraad enerzijds het bezoeken van jongerenavonden als “Jij daar!” verbiedt danwel ontmoedigt en anderzijds wel aan jongeren een vrijdag- en zaterdagavond invulling aanbiedt (de loungebar) zonder dat er hier sprake is van een bezinnend component. Je vraagt je af of dit wel Bijbels is.  

Ik moet je zeggen dat ik te weinig van de situatie weet om te kunnen zeggen of dit handelen al dat niet als Bijbels kan worden geduid (afgezien van het feit dat het de wens van de kerkenraad in kwestie zal zijn om in overeenstemming met de Schrift te handelen). Toch wil ik met je meedenken in deze kwestie. 

Als je zelf lid of dooplid van deze gemeente bent, adviseer ik je een gesprek met één of twee ambtsdragers van de kerkenraad aan te vragen. Je eigen standpunt en het standpunt van de kerkenraad liggen klaarblijkelijk ver uit elkaar. Maar daarom is een gesprek belangrijk. Ook al kom je in zo’n een gesprek niet direct tot inhoudelijke overeenstemming, toch is het belangrijk om te verkennen welke uitgangspunten jullie gezamenlijk delen. Daarnaast kan een gesprek je inzicht geven in de overwegingen die de kerkenraad voor dit standpunt heeft. Het zoeken naar begrip voor elkaars standpunten (ook al ben je het er niet mee eens) is belangrijk en wat mij betreft ook een Bijbelse opdracht. 

Als het gaat om het zoeken naar gezamenlijke uitgangspunten mag je er bijvoorbeeld van uitgaan dat een kerkenraad het ook belangrijk vindt (en het wil bevorderen) dat jongeren zich in de Bijbel verdiepen. Dit is immers een Bijbelse opdracht. Denk aan wat we lezen in Joh. 5:39: “Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Je mag verwachten dat deze kerkenraad in het gemeenteleven hier ook een verantwoorde invulling voor zoekt, bijvoorbeeld door catechisaties en jeugdwerk. Anderzijds ga ik ervan uit dat jij er ook in kunt meekomen dat jongeren zich op een verantwoorde wijze mogen ontspannen en dat hier ook activiteiten voor georganiseerd worden. Bij de uitwerking van de principes heb jij je vragen, maar voor het vinden van elkaar is het ook goed om te zien over welke punten je het samen eens bent.

Wat betreft de jongerenavonden liggen de standpunten ver uit elkaar: Jij duidt dit als een waardevolle en verantwoorde vorming, terwijl de kerkenraad zich er grote zorgen over maakt wat er hier aan jongeren wordt mee gegeven, er daarom ook voor waarschuwt en er de consequentie aan verbindt dat dit niet kan samengaan met het doen van belijdenis. Ik voel met je mee dat dit een verstrekkend standpunt is, maar het is heel belangrijk om te begrijpen waarom de kerkenraad in kwestie dat vindt. Je mag ervan uitgaan dat men niet lichtvaardig tot een dergelijk standpunt komt, maar daar zwaarwegende redenen voor ziet.

Samengevat: Ga het gesprek aan, zoek naar het verstaan van elkaar en wees voorzichtig met het vellen van scherpe oordelen over elkaar zonder je behoorlijk in de achtergronden en overwegingen te hebben verdiept. Als het gaat om de kerkenraad van je eigen gemeente roep ik je tenslotte ook op om in overweging te nemen dat de ambtsdragers door God over je gesteld zijn, en zij geroepen zijn om over je geestelijke welzijn te waken (Hebr. 13:17). 

Veel wijsheid toegewenst!

M. M. van winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Gereformeerde Gemeenten.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

jijdaarjongerenavond
geen reacties

Terug in de tijd

"Veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vromen lot. Maar uit die allen redt hun God, Hij is hun heil alleen." Als j...
1 reactie
13-05-2013
In de Heidelbergse Catechismus staat ook dat je voor de Heere uit moet komen door een christelijke levenswandel. "Opdat ...
geen reacties
13-05-2004
Deze vraag stel ik n.a.v. een preek over Spreuken 17:2. De dominee verklaarde de zoon die beschaamd maakt met de eerste ...
3 reacties
15-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering