De schuldbrief aannemen

J.W.N. van Dooijeweert / 3 reacties

13-05-2011, 10:46

Vraag

Ik weet en geloof dat ik zonde ben en doe, maar ik voel me vaak nog zo goed... Wat is dit, en hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan/moet ik tot Christus komen; de schuldbrief aannemen? En hoe kan ik die vrijbrief aannemen? Hoe kan ik mij met God laten verzoenen/bekeren? Als Hij mij dat geloof niet schenkt… Ik ben zo bang; bang als ik de vraag hoor “ben je bereid?” Nee, maar Hij zal toch zich laten vinden als je Hem zoekt? "Leer mij U te zoeken, want dan zal ik U vinden.” Een ongelovige, twijfelende zondares.

Antwoord

Beste vraagstelster, ik ga je vraag een beetje ontleden. Dan wordt het wat helderder.
1. Ik weet en geloof dat ik zonde ben en doe, maar ik voel me vaak nog zo goed... Wat is dit, en hoe moet ik hiermee omgaan? 2. Hoe kan/moet ik tot Christus komen; de schuldbrief aannemen? 3. En hoe kan ik die vrijbrief aannemen? 4. Hoe kan ik mij met God laten verzoenen/bekeren? Als Hij mij dat geloof niet schenkt… 5. Ik ben zo bang; bang als ik de vraag hoor: ben je bereid?” Nee, maar Hij zal toch zich laten vinden als je Hem zoekt? 6. "Leer mij U te zoeken, want dan zal ik U vinden.” 7. Een ongelovige, twijfelende zondares.

Jouw vraag, en de vragen van zoveel anderen die hier op lijken maken me vaak heel ongelukkig. Maar ook heel verdrietig… en ook soms boos. Weet je, er zit zoveel achter deze vraag: onkunde aangaande de weg van de waarheid, onbegrip voor de zaken die de Bijbel ons klaar en helder aanwijst, een enorm tekort of manco in de prediking, zondig verzet tegen de waarheid, wegkruipen voor de werkelijkheid... en nog zoveel meer kan er bij komen. Ik ga daar nu niet mee door. Ik wil naar je vraag toe.
1. Als je weet dat je zondig bent en zonden doet… waarom ga je er dan niet tegen strijden en tegelijk naar de Heere Jezus toe om hulp? Hij wacht op zondaren. Dus kom! Tot Hem, tot Jezus. Dat klinkt licht en gemakkelijk, maar het is de werkelijkheid van ons geloof. Je moet naar Jezus. Buiten Hem is er geen hoop. Maak je niets meer wijs over iets goeds wat in je is. Er is niets goeds in ons! Ook niet in jou! Dat je je vaak nog zo goed voelt is een restant van het werkverbond waarin God Adam had geschapen. Dat is voorbij, maar een mensenhart blijft proberen om te restaureren wat verbroken is. Tevergeefs. Lees maar eens biddend Romeinen 3!

2. Tot Christus komen is alleen mogelijk door in je Bijbel te lezen en te bidden. En dan bidden in een volkomen overgave. Een volkomen loslaten van alle goede gedachten over jezelf. Ook niet denken aan alle dogmatische opmerkingen die je in de loop der jaren hebt gehoord. Al die opgestapelde  'waarheden', zo zul je met me eens zijn, hebben je ook nog nooit ergens gebracht. “De schuldbrief aannemen” is voor mij een beetje vreemde uitdrukking. Ik begrijp wat je er mee bedoelt. Maar ik kan niets met zulke uitdrukkingen! Je bent schuldig tegenover God. Geloof dat omdat Gods Woord het zegt.

3. De “vrijbrief aannemen” is een betere uitdrukking dan de "schuldbrief aannemen." Die vrijbrief wordt je in elke preek aangeboden. “Ja, maar ik heb geen handen om dat aan te nemen”. Enzovoort… de uitvluchten vliegen je om de oren. Maar het zal je niet helpen. De prediking van de Bijbel is prediking van: “Een welmenend aanbod van Genade.” God meent het heel serieus als Hij laat prediken dat je naar Jezus moet vluchten. Hij meent het heel echt, ook naar jou toe.

4. Hoe kan ik mij met God laten verzoenen/bekeren? Als Hij mij dat geloof niet schenkt… “ Als je het nu hier ziet staan, proef je dan niet de beschuldiging die je uit naar een liefhebbend God? Die je elke dag naloopt met Zijn evangelieboodschap? Lees even mee, 2 Korinthe 5:19,20 : “Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.” Hoor je de liefde van Christus in de smeekbede van Paulus? Het is Christus die smeekt door middel van de woorden van Paulus. In dit verband nog een tekst, van Jezus Zelf: Lucas 11:5-13. Speciaal vers 13, de conclusie van Jezus tegenover jouw opmerking: "Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?” Zouden wij dan wijzer moeten zijn dan Jezus Zelf? God wil Zijn Geest geven!

5. Ben je bereid? Het is de belangrijkste vraag van je leven. Als je daar niet mee klaar bent… waar moet je dan heen als je afscheid van het leven moet nemen? “Ik ben zo bang", zeg je. "Hij zal toch zich laten vinden als je Hem zoekt?” Draai toch de werkelijkheid niet om! Hij zoekt jou al zo lang. Hij loopt je al zo lang achterna met Zijn boodschap van vrede. Hij wacht niet op jouw zoeken. Hij wacht op jouw antwoord.

6. "Leer mij U te zoeken, want dan zal ik U vinden.” Is in punt 5 al naar voren gekomen. Waar wacht je op? Op de Heere Zelf? Hij staat aan de deur van je hart en Hij klopt: “Doe mij open!” En alle predikers zou ik willen toeroepen: Open de bladzijden van Gods Woord voor de jonge mensen, opdat zij de volheid van de genade horen en zien. Wees niet te benauwd om de schatten van Gods Woord uit te stallen. Jonge mensen gaan zoeken buiten de kerk, op allerlei wijze. En we hebben zoveel te bieden: Jezus, de Zaligmaker. Vertaal die boodschap aan onze jonge mensen. Ze wachten op u!

Een hartelijke groet en Gods zegen,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
3 reacties
adriano313
13-05-2011 / 12:12
Beste vragenstelster, je vraag klinkt ondanks de 'hulpkreet' toch anders dan anderen
Het zegt gelijk iets over jou positiviteit. Eigenlijk moest ik lachen om je nuchtere constatering dat je je vaak nog zo goed voelt...Het geeft gewoon je status duidelijk weer

Naast dhr Dooijeweert wil ik dit zeggen, Blijf vooral zo nuchter constateren zoals je doet. Het evangelie is zo heldere en nuchter zodat kinderen het begrijpen... dat is ook de opzet.
Bang hoef je niet te zijn, want dat is niet van en uit God. Bang heeft te maken met schuld en Christus heeft alle schuld afbetaald. Soms denken mensen dat ze ook schuld moeten afbetalen en de angst en paniek vliegt ze om de oren. Vertrouw er maar op dat alle schuld is AFbetaald!
Door Jezus Christus. De vraag is of jij ook gelooft dat je in Hem hier in wil delen. Dat je gelooft dat Hij jou schuld heeft afbetaald...speciaal voor jou omdat ook jij van nature een zondig mens bent. Maar dat mag je kwijtraken. Dat mag je omruilen. Je mag je 'ik' gewoon afdoen en weggooien. Je mag geloven dat je nieuwe Heer je een nieuwe 'ik' geeft. Een Heilige 'ik', eentje die leeft en waar geen vloek meer op rust, eentje die in Hem vrij is...een wat je echte bestemming is. Zoals de vader bedoelt heeft

Blijf nuchter en waakzaam... want positief ben je al,
en dat zijn fijne eigenschappen (inborst zeiden ze vroeger)

Lees anders mijn antwoordt bij de vraag (topic) ‘Geen echte zekerheid’ ook maar eens.
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17291/geen-echte-zekerheid/
of ‘Graag in God geloven’
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17273/graag-in-god-geloven/

Hopelijk kan je er mee uit de voeten

Veel zegen en ik zal voor je bidden.
1a2b3c
13-05-2011 / 12:25
Mooi duidelijk antwoord!!!

- Ik weet en geloof dat ik zonde ben en doe, maar ik voel me vaak nog zo goed...

Lees je ergens in de Bijbel dat je het ook moet voelen om tot Jezus te mogen komen?
Als je je soms nog zo goed voelt maar je weet en gelooft tegelijk dat je dat niet bent, neem dan dat 'zondige goede gevoel' mee naar Jezus en leg het met al je andere zonden bij Hem neer.
Geloof is het enige wat Hij vraagt, niet of je het voelt.
Geloof dat je bent wat Hij zegt dat je bent, en geloof dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is.
En lees het antwoord van v. Dooijeweert nog maar eens een paar keer over.

Blessings!
kneusi
16-05-2011 / 08:07
vragensteller, als je de schuldbrief thuis krijgt ga je vanzelf roepen omhoog! de Heere Zelf doet dat,en je weet niet eens wat je overkomt! alles leer je achteraf. kijk naar paulus, een schriftgeleerde, Saul Saul wat vervolgd gij Mij? en hij zegt,, wie zijt Gij Heere? dus, paulus kende de Heere toen nog niet! dat wist hij niet eens! de Heere trekt op vele manieren, de Bijbel staat er vol van.de dicipelen vonde het lijden ook niet nodig! achteraf zullen ze maar wat gelukkig zijn dat het voor hun zonden is geweest!we zien het , maar doorgronden het niet!de Heere moet ons hart openen ,en wil er om gevraagd worden, onze ogen en oren, ja, ons uit onze doodslaap oprichten. joh, dan ben je voor eeuwig gelukkig!dood in zonden en misdaden zijn we allen van natuure! Als de Heere het doet, laat Hij nooit varen het werk Zijner handen!al gaat het soms door hoogte en diepten heen, daar is Hij vrij in, voor ieder mens verschillend in de weg die we te gaan hebben. het gaat door het wonder ,en is een Wonder.we blijven zondaar tot het laatste toe, maar dat houd je dicht aan de Troon der Genade. ach lees de christenreis van bunyan maar eens,of de christinne reis...Op je knieen, is het beste plekje vragensteller, sterkte

Terug in de tijd

Waarom heb ik een naam en een doopnaam?
geen reacties
14-05-2019
In het “Onze Vader” staan in de Statenvertaling de woorden “Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid,...
1 reactie
15-05-2017
De laatste tijd ben ik zo uitgeput, dat ik niet meer weet hoe ik verder moet. Regelmatig als ik in de auto zit komt de g...
7 reacties
13-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering