Mag je zonder dat je openbare geloofsbelijdenis hebt afgelegd maar wel op belijd...

Ds. A. Jonker / geen reacties

12-03-2005, 00:00

Vraag

Mag je zonder dat je openbare geloofsbelijdenis hebt afgelegd maar wel op belijdenis catechisatie zit, aan het heilig avondmaal deelnemen?

Antwoord

Deze vraag is misschien van iemand die op dit moment op de belijdeniscatechisatie zit en een groot verlangen heeft naar het heilig avondmaal. Misschien voel je in je hart heel veel liefde tot de Heere, omdat je mag weten dat Hij jou eerst heeft lief gehad. Dan lijkt het net alsof de kerkelijke belijdenis een barrière is naar het avondmaal toe. Dit is zeker niet de bedoeling. Maar in de gemeente moet alles met orde toegaan. Nu kennen de meeste gemeenten van reformatorisch karakter de gewoonte om eens per jaar -na speciale belijdeniscatechese- openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Daarmee heeft de kerk bedoeld om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven en zo voor te bereiden op de viering van het heilig avondmaal. Als het goed is, is de belijdeniscatechisatie niet alleen op intellectuele kennis gericht, maar ook om er ‘met het hart mee bezig te zijn’. Zo wil de Heere leiden naar Zijn tafel.

Belijdenis doen betekent in de eerste plaats dat je de naam van de Drieënige God belijdt en jouw liefde voor Hem uitspreekt. Maar het betekent ook dat je aan de kerkenraad toestemming vraagt om toegelaten te worden tot het heilig avondmaal. Kijk maar naar het opschrift boven het Kort Begrip, achter in je psalmboekje.

Nu zou het principieel mogelijk zijn, dat een kerkenraad op individuele basis met iemand een kortere weg naar het doen van belijdenis zou gaan. Iemand kan al heel veel geleerd hebben met zijn verstand. Daarbij kan de Heilige Geest die persoon al vanuit het Woord veel geleerd hebben in het hart. Dan zou het mogelijk zijn, om na één of meer gesprekken te komen tot het doen van belijdenis. Dit alles hangt helemaal af van het beleid van de kerkenraad. Ik hoop dat iedere kerkenraad en predikant hier pastoraal mee om zal gaan. Daarbij is het ook belangrijk, dat men niet aan de één iets toestaat, wat de ander niet mag!

Nu is wachten op iets waar je erg naar verlangt moeilijk. Maar is het zo erg, om nog enkele weken of maanden te moeten wachten op het aangaan aan het heilig avondmaal tot na het doen van openbare geloofsbelijdenis? Het zal zeker meer aan de Heere verbinden en het verlangen naar Hem groter maken. Ik hoop dat je de Heere op Zijn tijd aan Zijn tafel zult mogen danken voor de genade die Hij in Jezus Christus aan jou, verloren zondaar schenkt.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee . Ik heb een hele directe en duidelijke vraag, maar een antwoord hierop heb ik niet! Of eigenl...
2 reacties
12-03-2013
Melaatsen mochten evenals Samaritanen niet in de tempel komen. Toch stuurt Jezus hen, inclusief deze Samaritaan, naar de...
1 reactie
12-03-2019
Wat moet je doen als je partner niet meer van je houdt, maar van iemand anders?
11 reacties
12-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering