Leven als een christen

B.S. van Groningen / 9 reacties

12-03-2011, 08:56

Vraag

Ik heb een vraag voor iemand uit de Ger. Gemeente. Ik ben nog maar kort christen. Ik zit al heel mijn leven in de Ger. Gem, maar heb de Heere Jezus pas leren kennen. Tijdens de kerkdiensten leer ik veel over bekering, over de manier waarop en over hoe je je zonde leert kennen. Maar ik hoor weinig over hoe je moet leven als een christen. In 1 Thes 4:7 wordt gezegd dat God ons heeft geroepen tot levensheiliging en niet tot onreinheid. Hoe komt het dat er zo weinig over wordt gepreekt? Er staat genoeg over in de Bijbel (ben ik achter gekomen). Is het niet belangrijk om je leven te richten op hoe God wil dat ik leef? Is levensheiliging niet zo belangrijk?

Antwoord

Beste vraagsteller/vraagstelster,

Sorry, je vraag is iets later dan de bedoeling. Je schrijft dat je nog maar pas christen bent. Je zit wel je hele leven in de Ger. Gem. en  je hebt nu de Heere Jezus leren kennen. Dat is een groot voorrecht. Toch heb je ook een vraag/opmerking. Je hebt veel geleerd over bekering, over de wijze waarop jij je zonde hebt leren kennen. Dat zijn toch belangrijke zaken. Als jij je zonden niet kent, heb je ook geen behoefte aan vergeving, aan verzoening door Zijn bloed.Daar is toch niets mis mee?! Het schitterende boekje van Professor G. Wisse: de droefheid naar God laat zien dat die droefheid een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt.

Jij vraagt of je niet moet weten hoe je als christen moet leven. Natuurlijk, maar dat is toch geen tegenstelling met bekering, droefheid naar God, vreugde in God door Christus? Deze zaken horen eigenlijk onlosmakelijk bij elkaar. De tekst uit 1 Thesssalonicenzen 4:7 moet je niet uitspelen tegen de ander zaken, die in een preek naar voren komen.

Waarom daar zo weinig over gepreekt wordt, kan ik zo in het algemeen niet zeggen. In datzelfde hoofdstuk gaat het over de zekerheid van de opstanding. Wanneer je een christen bent, wil je ook heilig voor de Heere leven, maar je komt er wel achter dat dit geen vrucht is van mijn doen en laten, maar zoals de Heere Jezus zegt: Uw vrucht wordt uit Mij gevonden. De heiligmaking is een wezenlijk onderdeel van de prediking en waar regelmatig de catechismus gepreekt wordt, komt ook de heiligmaking aan bod. Weest heilig, want Ik de HEERE, Uw God ben heilig.

Levensheiliging is bijzonder belangrijk, maar uit welke wortel komt de heiligmaking voort? Uit jou en mij, dan zal het geen stand houden. Maar zoals Kohlbrugge zo treffend verwoord: ik ben een onheilige heilige. Ik blijf onheilig in mezelf, maar tegelijkertijd ben ik heilig in Hem. Of zoals de bruid in het Hooglied het zegt: ik ben zwart (vanwege mijn zonde), maar liefelijk (in Hem, de hemelse Bruidegom).

Je hebt volkomen gelijk dat levensheiliging onmisbaar is, maar dat ook werkelijk vanuit Hem, Die nooit één zonde gekend of gedaan heeft. Hij is niet alleen gegeven tot wijsheid en rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking, ja tot een VOLKOMEN verlossing.

Ik raad je aan, om het boekje van ds. Vreugdenhil te lezen: vruchtdragen uit Hem. Over de vrucht van de Geest uit Galaten 5:22: Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En de tekst die er op volgt: tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist, met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de Geest leven, laat ons ook door de Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele (nutteloze) eer, elkander tergende, elkander benijdende.

Beste vriend/vriendin, Ik hoop dat je  persoonlijk leert, dat de zaken, die nodig zijn om getroost te leven en zalig te kunnen sterven, allen bij elkaar horen. Ze zijn als het goed is niet los verkrijgbaar. Het zijn schakels, die samen de ketting volmaken.

Des HEEREN vrees is rein;
Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat.
Zijn dierb’re leer verspreidt
Een straal van billikheid,
Daar z’all onwaarheid haat.

Met een hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
9 reacties
kneusi
12-03-2011 / 09:48
Fijn antwooordt van de dominee, vragensteller een aanrader om het boekje van prof. wisse aan te schaffen! heb je die uit is er een prachtig boek van ds. d .j. van brummen, verzameling stichtelijke overdenkingen,sprekende nadat hij gestorven is .met voorwoord van ds. c. smits .alles wat nodig is tot zaligheid toegewenst.
kneusi
12-03-2011 / 10:27
fijn antwoord van de dominee.
1a2b3c
12-03-2011 / 11:02
Je kunt ook eens kijken op: http://www.groeieningeloof.nl/
Met name de lezingen over de Romeinenbrief zijn heel geschikt.
jeanine
12-03-2011 / 13:07
deze meneer is echt geen dominee in de ger.gem hoor!
CGK1990
12-03-2011 / 14:58
@jeanine

Waar lees jij dat dit een dominee is? B. S. van Groningen is ouderling binnen de Gereformeerde Gemeenten.
adriano313
12-03-2011 / 18:44
Levensheiliging is zeker belangrijk, het is een proces van een wedergeboren Christen
Waar je als baby Christen begint tot aan een volwassen Christen

Maar ik moest ineens denken aan het Griekse woord Agape
Het komt veelvuldig in de bijbel voor (b.v Jezus met peterus, heb gij mij lief?)
Agape staat voor de onvoorwaardelijke Liefde
Onvoorwaardelijk betekend dat God u ZONDER voorwaarde lief heeft
ook wel, gratis of voor niets, zonder dat u er iets voor hoeft terug te doen! zo heeft Hij u lief

Ik denk dat dit het aller belangrijkste is waar u mee mag starten
U schrijft niet of u wedergeboren bent of niet,
Maar door hem alleen maar terug lief te hebben zal er vooruitgang komen
Dat u beseft,
als u dicht bij Hem blijft, dat u alleen nog maar terug wil reageren op deze Liefde,
met uw eigen liefde....
Hierdoor zal uw relatie met Hem gaan groeien, waardoor u persoonlijk zal groeien

Veel zegen en groei in Hem toegewenst
kneusi
12-03-2011 / 21:30
fijn antwoord van de docent
kneusi
12-03-2011 / 21:30
fijn antwoord van de docent
Lien
18-03-2011 / 22:40
Vraagsteller,
Je vraag is herkenbaar.
Mag ik wat tips geven waar ik zelf veel aan heb?
God verhoort echt als we (ik) voor de kerkgang bidden voor wat er gepreekt wordt. Zelf zie ik dat ik het meeste geestelijk voedsel haal uit wat ik in de Bijbel lees en tot me mag nemen, tijdens het bidden en gesprekken met geestelijke broeders/zusters of Bijbelstudies over heiligmaking. Toch heb ik ook een plaats in de gemeente. Niet alleen om zelf gevoed te worden (hoewel dat gevoel, zeker in het begin, heel sterk is) maar ook om er voor anderen te zijn, dat kan al in eenvoudige dingen gezocht worden. Het gaat er echter bovenal om of je een levende getuige bent van de Heere Jezus. Getuig maar wat Hij jou gegeven heeft en geeft. Dat is tot opbouw van je naaste en stichting van jezelf. Probeer niet teveel te focussen op kerkelijke gebreken, want dan wordt je verbitterd, maar laat de Heilige Geest je leiden en bid en dank ten allen tijde, dat is de wil van God. En...je mag enorm blij zijn dat je gered bent! Wat een genade! Strek je maar uit naar wat de Heere je wilt aanbieden en laat je door Zijn Geest leiden en je zult steeds vernieuwd worden in je denken en naar Zijn beeld veranderd worden. Belangrijk: was op in de kennis en genade van Christus en waak ervoor dat je niet in ongeloof (ook al noem je het een kleine mate) vervalt. Zegen!

Terug in de tijd

Waarom worden de vijf vragen uit het volwassendoopformulier niet aan de ouders van kinderen die gedoopt worden gesteld? ...
geen reacties
12-03-2007
Ik ben een meisje van 17 jaar oud, ik zit met vragen waar ik geen antwoord op heb. Ik ben RK gedoopt, ben echter nooit n...
geen reacties
12-03-2005
Een paar vragen over de EO-jongerendag. In eerdere antwoorden wordt gesuggereerd dat de boodschap (het evangelie) inhoud...
geen reacties
12-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering