Verandering van kerk reden voor ontslag?

Reformatorische Maatschappelijke Unie / geen reacties

15-04-2019, 10:55

Vraag

Ik werk in de gezondheidszorg binnen een reformatorisch instelling. Ik behoor bij een kerkgemeenschap die in het rijtje staat van kerken waar je lid van kunt zijn als je binnen die reformatorische instelling wilt werken. Nu is het zo dat wij (mijn man en kind) in een andere plaats kerken dan waar wij wonen. Ter zijner tijd willen we graag om praktische redenen, zoals school en kerk, in dezelfde plaats uitkijken naar een kerk binnen onze woonplaats. Moet ik dan aan mijn werk vertellen dat wij overstappen naar een kerk die niet in het rijtje staat van de aanbevolen kerken zoals bijvoorbeeld GKv of PKN (buiten de GB)? Kan de organisatie mij ontslaan als ik dit al dan niet vertel? Ik heb een vast contract.

Antwoord

Je geeft aan dat je werkt binnen een reformatorische instelling. Vaak wordt bij deze instelling verwacht dat de identiteit van de werknemers past bij de identiteit van de instelling. In het sollicitatietraject komt dit vaak nadrukkelijk aan de orde.  De vraag is mag een werkgever een werknemer die verandert van kerk of van geloofsovertuiging ontslaan?

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich regelmatig uitgesproken over dergelijke vragen. De lijn die je hieruit kunt trekken is dat het maken van onderscheid op grond van geloof alleen mogelijk is wanneer de werkgever hiervoor een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigde eis heeft. Verder mogen alleen die instellingen onderscheid maken die hun godsdienstige grondslag hebben verankerd in beleid en statuten. Het oordeel van de commissie heeft formeel geen bindende kracht, maar zou de gang naar de rechter worden gemaakt, dan volgt deze vaak de uitspraak van de commissie.

Op zichzelf is het ontslaan van een werknemer die van kerk is veranderd niet toegestaan, echter de Algemene Wet Gelijke behandeling kent een paar belangrijke uitzonderingen voor identiteitsgebonden instellingen. 

Er is dus een zekere vrijheid voor identiteitsgebonden instellingen mits zij concreet gestalte geven aan de eigen identiteit en de functie van werknemer met deze identiteit in verband staat. Het kan zijn dat ontslag niet in strijd is met de AWGB, maar dan wil het nog niet zeggen of het ontslag dan redelijk is. Vaak worden deze kwesties ‘binnenshuis’ voorgelegd aan een commissie en komt men tot besluit.

Zou de zaak toch voor de rechter komen en staat de functie in duidelijk verband met de identiteit van de instelling, dan kan verandering van kerk of geloofsovertuiging een ontslaggrond zijn. Identiteitsgebonden instellingen mogen een grotere betrokkenheid van de werknemers verwachten met betrekking tot de grondslag en identiteitseisen van de organisatie waar zij werken. Per instelling kan dit weer verschillend zijn hoe de rechter dit uiteindelijk interpreteert. 

Amanda Herrera de Gier, RMU

Reformatorische Maatschappelijke Unie

Reformatorische Maatschappelijke Unie

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Veenendaal
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

juridisch
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een pasgetrouwd stel. Ook heb ongeveer vijf weken geleden een miskraam gehad en sindsdien ben ik elke twee weke...
geen reacties
15-04-2009
Ik ben een vrouw van in de 50 jaar. Heb een gezin met kinderen en kleinkinderen. Ik ga vaak twee keer per zondag naar de...
1 reactie
15-04-2020
Waarom worden niet alle vragen behandeld? Ik heb al twee keer een vraag gesteld die niet beantwoord wordt.
geen reacties
15-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering