Vervulling profetie Jeremia

Ds. G. van de Groep / 1 reactie

15-04-2010, 16:00

Vraag

In Mattheüs 27:9 staat dat vervuld werd wat de profeet Jeremia gesproken heeft. Deze profetie staat echter niet in Jeremia, maar in Zacharia. De kanttekeningen geven wel wat verklaringen, maar deze bevredigen mij niet echt. Is er ook een aannemelijker oplossing?

Antwoord

Het is niet eenvoudig om een eenvoudig en aannemelijk antwoord op jouw vraag te geven. De kanttekeningen van de Statenvertaling geven twee mogelijkheden van het feit dat Mattheus een citaat van Jeremia aanhaalt, terwijl dat Zacharia 11:13 is. Naast de mogelijkheden die de kanttekeningen geven, zijn er meerdere opvattingen over de oorsprong van het citaat in Mattheus 27:9-10 naar voren gebracht. Bijvoorbeeld de zogenaamde 'combinatieverklaring', de 'midrasj-pesjer verklaring' en de opvatting dat Mattheus zich in de naam van de profeet heeft vergist.

Het is ondoenlijk om al deze opvattingen weer te geven. Ik wil je wel wijzen op een boek waarin nauwgezet alle mogelijkheden worden uiteengezet. Een zeker ds. J. W. Smit heeft jaren geleden twee studieboeken uitgegeven waarin hij alle vervullingsuitspraken van Mattheus -en dat zijn er velen- heeft uitgelegd. De titels van deze boeken zijn: “Opdat vervuld zou worden”, deel 1 en “Opdat vervuld zou worden”, deel 2. In het 2e deel, hoofdstuk VI, gaat hij uitvoerig op de verklaring van het “Jeremia-citaat” in. Zijn eindconclusie stemt overeen met de eerste mogelijkheid die de kanttekeningen geven, namelijk de de naam Jeremia in het citaat van Mattheus berust op een foutieve afschrijving, hoewel -zo geeft ds. Smit toe- dat moeilijk te bewijzen is.

Ik denk dat deze conclusie de beste is die te geven is. Helaas hebben we de oorspronkelijke handschriften van de Bijbel niet meer. Dat betekent niet dat de Schriften niet volstrekt betrouwbaar zijn. Maar door het herhaaldelijk overschrijven van de Bijbel blijkt hier en daar wel eens een verschrijving te zijn ingeslopen, zoals ook de kanttekenaren eerlijk hebben toegegeven bij Mattheus 27:9.

Ik weet niet of de studies van ds. J. W. Smit nog te krijgen zijn. Ze zijn resp. in 1975 en 1977 uitgegeven door De Vuurbaak in Groningen. Misschien zou je aan je predikant kunnen vragen of hij wellicht deel 2 bezit en of je dat boek zou kunnen lenen om je wat te verdiepen in de uitleg van citaat dat door Mattheus in hoofdstuk 27:9 wordt aangehaald.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Inactief
1 reactie
Alphonsus
18-04-2010 / 17:41
Wanneer diegenen die de Bijbel geschreven hebben door de Geest geïnspireerd zijn, ligt hier wel degelijk een probleem.
Het verschrijven bij de opeenvolgende kopieerwerkzaamheden lijkt dan de meest voor de hand liggende verklaring.
Vraag is dan weer:hoeveel van soortgelijke verschrijvingen zouden er nog meer in de Schriften te vinden zijn waarop wij vervolgens onze onomstotelijke waarheid baseren?

Terug in de tijd

Hoe is er geloofszekerheid te krijgen uit vrije genade van God? Er wordt vaak gewezen dat je moet rusten op Gods belofte...
geen reacties
15-04-2014
Waarom worden niet alle vragen behandeld? Ik heb al twee keer een vraag gesteld die niet beantwoord wordt.
geen reacties
15-04-2008
Sinds een half jaar ga ik (jonge vrouw) erg leuk om met een (jonge) man. We ervaren dat we een geestelijke, emotionele e...
11 reacties
15-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering