Gebed voor de overledenen

Ds. J. Westerink / 2 reacties

09-04-2019, 08:01

Vraag

De Heere is altijd dezelfde en bij Hem bestaat geen tijd. Hij kan bij wijze van spreken het verleden veranderen en naar Zijn hand zetten, zonder dat wij dat beseffen. Hij weet feilloos wat er in de toekomst gebeurt. Ieder moment is in Zijn hand. Hij weet voor de toekomst van iedere seconde wat ik zal doen en denken.

Is het vanuit die gedachte eigenlijk niet logisch dat rooms-katholieken bidden voor hun overledenen? Immers, die Heere wist voor hun overlijden dat er later voor hun behoud gebeden zouden opklimmen tot God. Zouden wij vanuit de wetenschap dat God alwetend is, ook wat de toekomst betreft, niet hetzelfde mogen en moeten doen met onze geliefden die ons ontvallen zijn en waarvan we vermoeden dat zij onbekeerd zijn gestorven? Ons gebed voor de overledenen heeft vanuit dat perspectief voor de Heere dan toch dezelfde waarde als ons gebed voor de nog levenden? Hij wist immers van eeuwigheid dat wij voorbede zouden doen, ook na hun overlijden. En zouden die gebeden dan ook niet van eeuwigheid verhoord kunnen zijn? En, zo zegt de Bijbel, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Antwoord

Beste vriend(in),
 
Bedankt voor je vraag. Ik proef daarin iets van bewogenheid met mensen die -voor zover ons bekend- onbekeerd zijn gestorven. Inderdaad dat gun je je grootste vijand niet om verloren te gaan en eeuwig in de hel, de plaats van de buitenste duisternis te moeten zijn.

Maar wanneer wordt iemand behouden en ontvangt hij het eeuwige leven? Daar is de Heere Jezus heel duidelijk in. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. Maar wie niet gelooft zal het leven niet zien. De toorn van God blijft op hem. Daar verandert het gebed van anderen niets meer aan. Nergens lees je iets over een brug van de hel naar de hemel, waarover verlorenen alsnog kunnen gaan. De Heere Jezus is daar erg duidelijk in. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Daar zegt de Heere Jezus: “De rijke man stierf en sloeg zijn ogen op in de pijn.” En even verder zegt de Heere dat er tussen hemel en hel een grote kloof is, waar niemand overheen kan komen.

Verder zijn er zoveel plaatsen in de Bijbel die spreken over de genadetijd die eindigt aan deze kant van het graf. Nu is het de welaangename tijd; nu is het de dag der zaligheid. Heden, zo gij Zijn stem hoort.

Ga dus alsjeblieft niet fantaseren over wat God zou kunnen en weten. Luister naar Zijn Woord en laat je leiden door Woord en Geest. Straks is het voor eeuwig te laat; daar helpt zelfs geen gebed van een lieve vader of moeder meer aan. 
 
Met vriendelijke groeten,
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
2 reacties
Boefje70
13-04-2019 / 23:02
Na het antwoord van Ds. J. Westerink gelezen te hebben moet mij toch iets van het hart. Bij de terugkomst van Jezus zullen eerst de graven geopend worden en zullen veroordeeld worden en daarna de levenden. Zij die in Jezus geloofd hebben zullen rechtstreeks naar de hemel gaan. Jezus zal voor hen de Hogepriester zijn. Zij die dit niet geloofd hebben of Hem zelfs verloochend hebben zullen zichzelf moeten verantwoorden tegenover God en hoe die uitvalt is aan Hem. dat betekent toch nu het wachten op Jezus is, dat wij toch nog voor de overledenen zouden kunnen bidden? Ik heb een broer en een week voor zijn overlijden vroeg ik hem of hij in Jezus geloofde. Dit had ik beter niet kunnen vragen want ik kreeg van iedereen zo;n beetje commentaar. Hijzelf zei me dat hij altijd goed voor de mensen geweest was (dat was ook zo!) en hij atheïst was. Was goed genoeg. Een dag voor zijn overlijden was ik er weer. We praatte over alles en nog wat. Ik paste er op over het geloof te beginnen. Echter toen ik afscheid nam vroeg hij elkaar te omhelzen. Met tranen in mijn ogen nam ik afscheid van die ontzettende fijne broer. Maar als laatste fluisterde hij mij in het oor: "zie je terug in de hemel!! Nu ik dit schrijf.vullen tranen weer mijn ogen. Ik mag toch aannemen dat hij voor zich zelf Jezus toch aangenomen heeft. Daarvoor bid ik ook. Vandaar mijn opmerking op bovenstaande vraag
Jesaja40
16-04-2019 / 10:27
In de Joodse traditie wordt na het overlijden van een geliefde het onderstaande kaddisj (gebed) opgezegd. De naam van de overledene wordt daarin niet genoemd.

Moge Zijn grote Naam verheven en geheiligd worden in de wereld die Hij geschapen heeft naar zijn wil.
Moge Zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen en in het leven van het gehele huis van Israël, weldra en spoedig.
Zegt nu: Amen

Moge Zijn grote Naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij Hij hoog boven iedere zegening, elk lied, lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen

Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven! Over ons en over heel Israël.
Zegt nu: Amen

Hij die vrede maakt in Zijn hoge sferen, zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël.
Zegt nu: Amen

Terug in de tijd

Wat is de betekenis van neus in het Hebreeuws?
geen reacties
08-04-2011
Ik ben al jaren als verpleegkundige werkzaam en heb in verschillende ziekenhuizen op een kraam/verlosafdeling gewerkt. H...
1 reactie
08-04-2011
Ik weet dat er al veel over gesproken en gezegd is. Toch is mij nog steeds niet duidelijk wat nu de voornaamste reden va...
geen reacties
08-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering