Duivelskunstenaar

Ds. A.L. van Zwet / geen reacties

25-03-2019, 08:55

Vraag

Ik heb een vraag over het praten met de doden naar aanleiding van de geschiedenis waarin Saul Samuel laat oproepen. Er wordt beweerd dat niet Samuel zelf wordt opgeroepen, maar dat dit een boze geest in de gedaante van Samuel is. Waar is dit op gebaseerd? In Leviticus 20:27 wordt ook gesproken over het in verbinding staan met de geest van de doden. Wanneer dit onmogelijk is, dan zal de Bijbel dit toch hebben omschreven als “een waarzegger die zegt in verbinding te staan met de geest van de doden”? In de Statenvertaling wordt gesproken over “duivelskunstenaar” waar de HSV spreekt over “in verbinding staan met de geest van een dode.”

Antwoord

De vraag naar de betekenis van de ontmoeting tussen Saul en de waarzegster in Endor is een boeiende vraag. Er is al heel wat over te doen geweest. In de eerste plaats is het bijzonder om te lezen dat Saul zelf de opdracht geeft om Samuël op te roepen (1 Samuël 28:11) en zo in contact wil komen met de geest van de doden (vers 8). In de tweede plaats is de uitleg van de verschijning niet zo makkelijk: is het bedrog of is Samuël werkelijk verschenen?

Het volk Israël woonde tussen volken waarin het raadplegen van doden een gewoonte was. De HEERE wilde niet dat Zijn volk deze gewoonte overnam, vandaar het verbod in Leviticus 20: 27. Lees verder Deuteronomium 18:10-12. Daar zegt de HEERE dat het raadplegen van de doden een gruwel voor Hem is. Het woord “gruwel” wijst naar praktijken van de volken die de HEERE  niet kennen. Het gaat dan niet alleen om de praktijk maar ook om de achterliggende realiteit. De HEERE wil niet dat Zijn volk het gebied betreedt van kwade machten. Het is dus zeker zo dat we rekening moeten houden met een werkelijkheid die heel gevaarlijk is.

Ik ga er van uit dat het niet werkelijk Samuël is geweest die aan Saul verschenen is. De geest van Samuël is bij de Heere en deelt in de rust. Het rijk van de duisternis beschikt niet over de zielen van de gelovigen en de Heere God laat Zich niet manipuleren. Hij wil gehoord zijn door Zijn Woord. Denk aan wat de Heere Jezus zegt in de gelijkenis van de Lazarus en de rijke man (Lukas 16: 19-31).  De waarzegster zal in een soort trance geweest zijn en heeft allerlei vage dingen gezien (vers 13: een goddelijk wezen uit de aarde).  Saul zelf heeft trouwens de verschijning niet gezien!

De vraag dient zich dan wel aan wat de betekenis is van datgene wat tot Saul gezegd wordt. Niet Samuël zelf heeft gesproken, maar de waarzegster gaat spreken en doet alsof Samuël spreekt. Blijkbaar kunnen er uit de mond van instrumenten van de duisternis bijzondere woorden komen. Drs. Cammeraat schrijft in Leren en Leven (handboek voor bijbelonderwijs): “De waarzegster gaat profeteren door ingeving van de Geest van God. Zo heeft God door Bileam en zijn ezel, Kajafas en andere verleiders gesproken...”

Misschien roept dit meer vragen op dan dat het vragen beantwoordt. De gebeurtenis in Endor is een unieke gebeurtenis die niet herhaald moet worden. Het is een signaal om het gebied van de duisternis niet te betreden maar om ons te houden aan het licht van het Woord. De duisternis is aanwezig maar we worden erdoor bedrogen. God bedriegt ons niet! Wij hebben niet de geest van doden nodig maar de Geest van Christus Die in alle waarheid leidt.

Hartelijke groet,
Ds. A. L. van Zwet

Ds. A.L. van Zwet

Ds. A.L. van Zwet

 • Geboortedatum:
  10-09-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

occult
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik een vraag willen stellen aan ds. P. van der Kraan. Geachte dominee, mijn vraag is: wat is het verschil tuss...
geen reacties
29-03-2021
De laatste tijd worstel ik veel met allerlei zaken, ook wat betreft het geloof. Ik moet veel moeilijke keuzes maken en d...
3 reacties
25-03-2011
Ik (jonge vrouw) heb ruim 1,5 jaar een relatie. Mijn vriend en ik hebben besloten seks te bewaren voor het huwelijk. Mij...
2 reacties
25-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering