Oorsierselen

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

15-03-2019, 13:53

Vraag

Wat is er verkeerd aan als ik als jongen in één of beide oren één klein diamantje als oorbel heb?

In Exodus 32:2-4 staat: “Aäron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer vrouwen, uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; en zij brachten ze tot Aäron. En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël! die u uit Egypteland opgevoerd hebben.”

Naar mijn idee was het beter geweest als ze die oorbellen ingehouden hadden, dan hadden ze er ook geen afgod van kunnen maken. Daarom zie ik er zelf niets kwaads in om één of twee kleine oorbellen in te hebben.

Antwoord

Beste vragensteller,

Het heeft even geduurd om een antwoord te vinden. Zelf dacht ik altijd dat oorringen niet konden. Ook niet voor mannen. Toen ik voor het eerst op Urk ging preken werd ik welkom geheten in het kerkgebouw, eerst door de koster toen door een ouderling – met in beide oren grote ringen. En dat nog wel in Gods Huis. Bij nadere studie  ligt het wat genuanceerder.

Jij komt er met jouw antwoord vanuit Ex. 32 wel wat te gemakkelijk van af. Ik moest er om glimlachen. Maar dat terzijde. De HEERE gebruikt het beeld van o.a. oorringen om een arme zondaar die door Hem gered wordt als kind van God een soort bruidskleding aan te doen. Ook met oorringen in. Als afstraling van de heerlijkheid des HEEREN. Zie Ezechiel 16:11-14. Maar wat gebeurt er: die vrouwen gaan zo ijdel pronken met hun uiterlijke versiersel dat ze ver af komen te  staan van hoe de Heere echte vroomheid bedoelt. Zie 1 Petr.3:3-4. Daarom toornt God op Zijn volk: hun zogenoemde wereldse schoonheid zit alleen aan de buitenkant! Zie Ez. 16 v.a. vers 15. Zie ook Jesaja 3: 20-21.

Oorringen (voor vrouwen én mannen) lijken niet verboden te worden in de Bijbel. Ze kunnen zelfs ook dienen als offergave voor de HEERE. Bij de bouw van de tabernakel, Exodus 35:22. Of als een dankoffer voor de HEERE na Zijn hulp in de strijd tegen vijanden. Zie Numeri 35:50-54. Bij berouw en boetedoening om God te ontmoeten moet je de sieraden afleggen. Zie Gen. 35:4. Bedoeld is ook dat je zo persoonlijk iets geeft/doet voor de dienst van de Heere.

Maar het gevaar ligt steeds op de loer, ook in onze tijd dat schoonheid alleen aan de buitenkant zit. Dat kan per jaar verschillen al naar gelang van de huidige hype.  Echter: de Bruid van Christus (dus alle gelovigen) is om haar ínnerlijk schoon te roemen - zo spreekt het Hooglied. En dat heeft ook een uitstraling naar het leven van elke dag. Zie hoe Gods volk eens thuiskomt. Mooi getekend in Openbaring 19: 8-9.

Samenvattend: ik kan (nog) niet een definitief antwoord op je vraag  geven. Maar met de aangegeven bijbelse lijnen kun je wel je winst doen. Hopelijk mag je schitteren, niet maar door de mooie diamantjes in je oor. Maar schitteren door genade van binnenuit, naar buiten toe!

Groet,
Ds.  H. H. Klomp

Lees ook: 'Geen oorbellen meer'

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

oorbellen
geen reacties

Terug in de tijd

In Handelingen 2:42-47 wordt geschreven over het leven van de eerste gemeente. Zij kwamen elke dag bij elkaar in de temp...
1 reactie
14-03-2016
Wij zijn een getrouwd stel met een kindje. Dit kindje wordt binnenkort gedoopt. We kerken Ger. Gem. Mijn man heeft PDD-N...
7 reacties
16-03-2015
Ik ben net 17 jaar geworden, maar ik ben al bijna twee jaar niet meer ongesteld geweest. Kan ik nog wel zwanger worden?
geen reacties
14-03-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering