(...) Laatst kwam ik tijdens een doopdienst bij een Ger. Gem. in de stad. Die ge...

drs. G. Nieuwenhuis / geen reacties

14-03-2007, 00:00

Vraag

Aan een Ger. Gem-beantwoorder! Ik ben zelf PKN (Bond) en op ons dorp is ook een zeer behoudende Ger. Gem.(lange diensten, donkere kleren, langzaam zingen, geen broeken, e.d). Laatst kwam ik tijdens een doopdienst bij een Ger. Gem. in de stad. Die gemeente was heel anders. Normale lengte van dienst, geen donkere kleren, niet zo langzaam zingen doordeweeks zijn broeken ook bij vrouwen van ouderlingen toegestaan. Mijn vraag is, vanwaar deze zeer grote accentverschillen? Of noemen ze dat, net als in de PKN, modaliteiten?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is mij niet geheel duidelijk waarom je een antwoord op deze vraag belangrijk vindt en wat je met je vraag precies op het oog hebt. Het zou kunnen zijn dat je erg aan uiterlijke zaken hecht en daardoor in verwarring bent geraakt. De zaken waarover je schrijft hebben vooral te maken met bepaalde tradities die per gemeente en soms ook per streek kunnen verschillen. Dat betekent dat gemeenten soms in uiterlijke zin verschillend zijn  terwijl er toch dezelfde boodschap wordt gebracht en andersom.

Je schrijft niet hoe je de preek hebt ervaren tijdens die doopdienst en daar gaat het uiteindelijk om. Als het Woord van de Heere kracht heeft gedaan in ons leven dan weten we dat Hij allereerst ons hart aanziet en dwars door onze buitenkant heenkijkt hoe die buitenkant er dan ook uitziet. Dan zullen we ook minder moeite hebben met bepaalde uiterlijke verschillen ook al zouden we voor onszelf aan een bepaalde stijl hechten. De mens ziet aan wat voor ogen is maar God ziet het hart aan. Van modalitieiten zou ik pas willen spreken als de inhoud van de boodschap verschillend is en de boodschap op een andere wijze wordt gebracht.

Ik hoop dat ik zo aan de intentie van je vraag recht heb gedaan, als dat niet het geval is  hoor ik dat graag. Tenslotte de Heere zegt in Zijn Woord; mijn zoon, mijn dochter geef Mij uw hart. Als Hij ons hart heeft dan krijgt Hij het in ons leven voor het zeggen als het om onze kleding, onze vrije tijd etc gaat.
 
Met hartelijke groeten,
G. Nieuwenhuis 

drs. G. Nieuwenhuis

drs. G. Nieuwenhuis

 • Geboortedatum:
  14-10-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  oud-algemeen secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten.

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

In sommige bijbelgedeeltes staat dat de Heere Jezus zit ter rechterhand Gods, in andere bijbelgedeeltes staat weer dat d...
geen reacties
14-03-2017
In Handelingen 2:42-47 wordt geschreven over het leven van de eerste gemeente. Zij kwamen elke dag bij elkaar in de temp...
1 reactie
14-03-2016
Regelmatig zie ik bij onze buurman een andere vrouw dan onze buurvrouw op bezoek komen. Dat is geen gewoon bezoek is aan...
2 reacties
14-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering