Geloof voorleven, niet overtuigen

drs. E.J. (Els) van Dijk / 1 reactie

14-03-2022, 09:20

Vraag

Ik kom geregeld mensen tegen die zich christen noemen maar er bijzondere onbijbelse overtuigingen op na houden. Bijvoorbeeld dat ze denken dat moslims of joden die spiritueel goed leven wel de hemel in komen. Wanneer ik ze er dan bijvoorbeeld op wil wijzen dat Jezus de énige weg naar verlossing is en voor ieder mens alleen Híj de zaligmaker is, dan zeggen ze vaak “daar oordeel ik niet over”, of “ik denk/geloof dat die mensen goed leven en dus wel naar de hemel gaan.” En wanneer ik dan vraag waar ze dat op baseren dan krijg ik meestal het antwoord over dat zij dat zo voelen of denken. En als ik ze dan probeer te helpen om uit te leggen dat dat niet bijbels is en we niet op ons gevoel af moeten gaan, maar het woord dat God ons bekend gemaakt heeft dan vinden ze vaak dat ze geen bijbelteksten of citaten hoeven te horen omdat ze zogenaamd de Bijbel wel kennen.

Hoe kan ik zulke mensen op een goede, liefdevolle manier de juiste weg wijzen? Want aan al hun redeneringen en antwoorden haal ik een onbijbelse theologie en een wereldse vorm van geloven, waarin het eigen gevoel boven het woord van God staat. Ze lijken niet open te staan voor het Woord van God en verwerpen de evangelische boodschap dat ieder mens van nature zondaar is en niemand rechtvaardig is en dus ieder mens Jezus nodig heeft tot vergeving van zonden.

Maar ze claimen wel christen te zijn. Dat snap ik niet. Ze denken op een wereldse manier waarin mensen goed kunnen zijn en met hun goede werken er wel komen of ze nu moslim zijn of wat anders. Wanneer ik uit liefde voor hen probeer hun de bijbelse boodschap van het evangelie te vertellen merk ik meteen volledige weerstand. Ze zien kritiek op verkeerde theologie als een persoonlijke aanval of een veroordeling van hun persoon, terwijl dat helemaal niet de intentie of focus is. Ze schieten meteen in de verdediging. Dat is trouwens iets wat je steeds vaker merkt in onze westerse cultuur. Mensen voelen zich aangevallen als je het met hun manier van denken niet eens bent.


Antwoord

Beste,

Lastig hè dat er zoveel verschillende overtuiging bestaan en dat de Bijbel soms ook op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. In de geschiedenis is maar al te vaak gebleken dat dit tot verhitte discussies kan leiden en tot veel erger: conflicten tussen mensen en zelfs tot scheuringen in kerken. Als mensen in de modus van aanval en verdediging komen, ontstaat er ‘oorlog’. Dat is niet de weg die Gods Woord wijst en ook niet de weg die jij zoekt.

Gods Woord leert ons wel dit geheim: mensen kunnen getuigen van de verlossing en bevrijding die in Christus te vinden is en zij kunnen vóórleven welke uitwerking dat in het eigen leven heeft, maar we kunnen anderen niet óvertuigen als het gaat om genade en waarheid. Dat doet de Geest van God. Als je dat diep tot je door laat dringen, haalt dat de krampachtigheid eraf dat jij mensen tot bepaalde inzichten moet brengen.

Er zijn slechts twee opties die jij hebt: bidden voor mensen én getuigen met woord en daad. En dat getuigen moet dan vooral niet een vorm van voorschrijven worden, maar mag de uitwerking van een uitnodiging hebben. Je kunt onbedoeld (en juist met heel veel goede bedoelingen!) de uitstraling hebben dat je het beter weet of de ander kan het al heel snel (vanuit die defensieve houding) ervaren dat dit zo is. En dan bereik je het tegenovergestelde. Meestal lukt het niet om met standpunten mensen aan de voeten van de Heere Jezus te brengen, maar wel met de uitnodiging van Zijn kant.

Natuurlijk mag je staan voor de overtuiging die je hebt, maar probeer bij de anderen die je ontmoet verlangen op te wekken om daar meer van te weten. Zodat zij ook gaan verlangen naar Jezus als verlosser en middelaar tussen God en mensen. En zodat zij ook gaan verlangen naar de weg die de Bijbel wijst. Want het gaat uiteindelijk toch om de richting die het hart uitgaat en niet in eerste instantie om discussies die ‘slechts’ het denken en (theologische) standpunten raken. Het vraagt ook geduld. Zaadjes blijven zaaien terwijl je niet weet of en hoe ze zullen opkomen. Werp je brood uit op het water, zegt Prediker.

Dus ontspan, leef in alle oprechtheid en integriteit je geloof uit, wees een warm en betrokken mens voor anderen waarmee je de liefde en genade van God mag uitstralen.

Zegen gewenst!

Hartelijke groet,
Drs. Els J. van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

drs. E.J. (Els) van Dijk

 • Geboortedatum:
  28-01-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Evangelische Hogeschool. Nu begeleiding en advies.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

getuigen
1 reactie
schoenveter
14-03-2022 / 10:46
Voor die mensen is je kritiek toch ook een persoonlijke aanval/veroordeling? Zij missen de 'Basis' en baseren het voornamelijk op hun visie en gevoel (beïnvloed door reclame en media etc.). Dat is anders dan door te lezen uit de Bijbel met Bijbels onderbouwde argumenten waarbij je kan toetsen of je de Schrift goed opvat.

Het gaat erom waarop ze hun geloof willen baseren: Op hun eigen inzicht of op Bijbels inzicht? Als zij in zichzelf blijven geloven, is dat niet vanuit christelijk geloof tenzij ze veranderen en de Bijbel gebruiken als bron en daarnaar leven.

Tegelijk zie je soortgelijke situaties terugkomen in kerken. Gemeenteleden die zich vastklampen in bijzaken zoals tradities omdat ze dit gewend zijn en 'het zo hoort' omdat het voor hun nooit anders was. Verandering is kwaad in hun ogen, maar hebben daar ook geen Bijbels antwoord op. Wanneer je ze daarop aanspreekt, voelen zij zich ook erg aangevallen. Hetzelfde principe waarbij je mening en/of Bijbelse argumenten er niet toe doen.

Enerzijds of anderzijds, het is allebei fout omdat ze afwijken/dwalen van de kern van het Evangelie. Met mensen die op zoek zijn naar de Kern en een open houding hebben in bijzaken, zal je een beter gesprek mee hebben dan met mensen die dat minder of helemaal doen.

Terug in de tijd

Kent satan ons hart, onze gedachten? Een tijdje geleden zei iemand, dat de duivel onze gedachten niet weet. Zelf denk ik...
1 reactie
14-03-2014
Ik lees ‘s morgens een boekje van Jodocus van Lodenstein, genaamd “Uw lijden groot”, 48 meditaties over het lijden van J...
9 reacties
14-03-2014
Heel lang heb ik getwijfeld of ik deze vraag zou plaatsen, ja of nee. Ik zit ergens mee waar ik eigenlijk niet over durf...
12 reacties
15-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering