Geen oorbellen meer

Ds. J.L. Schreuders / 19 reacties

23-03-2012, 16:59

Vraag

Er is pas gepreekt over het bijbelgedeelte Exodus 33. In vers 5 en 6 gaat het over de sieraad. ''En de HEERE had tot Mozes gezegd: Zeg tot de kinderen Israels: Gij zijt een hardnekkig volk; in een ogenblik zou Ik in het midden van ulieden optrekken, en zou u vernielen; doch nu, legt uw sieraad van u af, en Ik zal weten, wat Ik u doen zal. De kinderen Israels dan beroofden zichzelven van hun versierselen, verre van den berg Horeb.'' De kinderen Israels deden van schaamte (van hun zonden) hun sieraden af. De predikant zei op grond van bovenstaand bijbelgedeelte dat een ware gelovige (die dus ook berouw heeft van zijn zonden) zich niet versiert en dat we vanuit deze tekst ook op kunnen maken dat een ware gelovige geen oorbellen zal dragen. (Veel) mensen denken dat iemand die bekeerd is geen oorbellen meer draagt. Dit vind ik heel moeilijk. Ik mag de Heere nu ook kennen in mijn leven, waar ik heel dankbaar en verwonderd over ben. Maar er zijn soms nog veel vragen en twijfelingen bij mij. Ook bijvoorbeeld hierover. Moet ik dan echt ook mijn oorbellen uit gaan doen?! Graag zou ik hier duidelijkheid over willen krijgen.

Antwoord

Beste vragenstelster,

Ik neem aan dat je als vragensteller een meisje /vrouw bent. Jij hebt het alleen over oorbellen. Daarover lees ik echter in Exodus 33 niet: het gaat daar over sieraden in het algemeen. Dus als je deze tekst gebruikt om het sieraad af te keuren, dan moet de juwelier sluiten: geen halskettinkjes meer, geen ringen, geen armbanden, ook geen dure horloges, geen broches, etc. Je kunt het in elk geval niet tot het dragen van oorbellen beperken.

Maar... mag je Exodus 33 daarvoor gebruiken? Ik zeg in alle nuchterheid: nee. Het gaat daar over de nasleep van de zonde met het gouden kalf. Bij de voorbede van Mozes past een diepe verootmoediging van het volk. Daarbij behoort het wegdoen van het versiersel. Zoiets kan in dagen van speciale verootmoediging ook nu zinvol zijn. Het is weliswaar: scheur je hart en niet je klederen, maar toch kan ook uitwendig het rouwbetoon en berouwbetoon gevolgen hebben. Maar dan ook de sierlijke klederen weg, "in zak en as", in het zwart gaan en zelfs het vasten zou niet ongepast zijn. Wie daartoe als hij in grote zonde viel aanleiding ziet, kan de Schrift aan zijn kant hebben.

Wat volgens mij niet mag is dit veralgemeniseren naar het totale leven van ieder kind van God. Zeker, er is bij de ware gelovige een hartelijk leedwezen God met de zonde vertoornd te hebben. Maar men kan onmogelijk volhouden, dat dit tot een permanent in het zwart gaan zou moeten leiden. "Laat uw klederen te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken" (Prediker 9:8). De mensen hoeven het niet te zien als je vast, zegt Jezus in Mattheus 6. Als ik naar het sieraad deze lijn doortrek, is het volgens mij duidelijk dat de Schrift het dragen van sieraad onder normale omstandigheden niet verbiedt, ook niet voor Gods kind. Bij Horeb droeg Israel ze kennelijk ook, anders hoefden ze die niet af te doen. Niet het dragen van het sieraad was de zonde, maar het gouden kalf. In Jesaja 3 is de trotsheid de zonde, niet het dragen van enig versiersel op zich. En als Petrus zegt dat het ware versiersel bestaat niet in vlechtingen van het haar, niet in klederen aan te trekken en het omhangen van goud, maar in een zachtmoedige en stille geest, dan is ook dat geen verbod van enig sieraad. Ik wijs verder naar de geschenken die Eliezer uit naam van Abraham aan Rebekka gaf (Genesis 24).

Dus: een verbod op oorbellen zie ik schriftuurlijk gezien niet zitten. Wel: matigheid en soberheid. Maar dat geldt niet alleen de oorbellen. Je dient een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Daar hoort geen opzichtigheid bij, noch in de kleding, noch in de versiering. Altijd is de vraag: waar doe ik het voor? Wat zijn mijn motieven? Ik zou zelf als ik tot het andere geslacht zou behoren geen halve "kerstboomballen" in mijn oren hangen. Niet uitdagend, maar bescheiden, matig, netjes moet je er willen uitzien en dat is  ook weer niet hetzelfde als opvallend truttig en ouderwets. Als je dat namelijk doet om op te vallen is het eveneens verkeerd. Laat ons waardig voor de Heere wandelen, als mannen en vrouwen. En laten wij oppassen voor wettisch: er komt niemand in de hemel omdat  zij geen oorbellen heeft gedragen, zoals er ook niemand buiten zal blijven om het oorbelletje alleen. Je kunt er over denken zoals je wilt (een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd) maar ik ben om een oorbelletje niet rechtvaardig of aangenaam voor God. 

Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

oorbellensieraden
19 reacties
TJH
23-03-2012 / 18:38
Mooi, duidelijk antwoord!
anna30
23-03-2012 / 19:18
Mooi en helder antwoord! Helaas wordt er in veel oud gereformeerde kerken (en misschien ook andere?) veroordelend gesproken over oorbellen. Zoals vraagstelster het schrijft zo ben ik ook opgevoed. Binnen de kerk en het gezin: oorbellen zijn een grote zonde, als je die hebt dan kun je niet bekeerd zijn....
Om die reden mocht ik absoluut geen gaatjes in mijn oren. Toen ik 18 was liet ik ze alsnog schieten. Gewoon een klein knopje als versiersel. Omdat ik het zelf mooi vind. Ik draag bijvoorbeeld nooit armbanden of horloges, alleen mijn trouwring. En 2 oorbelletjes.
Ben het helemaal eens met dit mooie antwoord!
maria
23-03-2012 / 19:19
Heel helder en nuchter!!
plderoos
23-03-2012 / 19:21
De apostelen zeiden gezamelijk: "Maar inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te wachten voor wat de afgoden geofferd is, voor bloed, voor het verstikte en voor hoererij".

Zie je daar iets over oorbellen tussen staan? ik niet!
Roeltje
23-03-2012 / 20:04
Gemeentelid tegen de dominee: “Dominee, ik heb in Israël echte farizeeërs gezien!.” Zegt de dominee: “Oh, dan hebt u zeker nog nooit in de spiegel gekeken?”
Erikie2
23-03-2012 / 20:29
Ik ben een jongen en heb zelf 2 oorbellen, in onze gemeente zitten meerdere jongens met oorbellen. Er word niet moeilijk of wat dan ook over gedaan.....
MaKro
23-03-2012 / 20:55
Fijn antwoord!! Walgelijk, dat wetticisme van het geen oorbellen mogen dragen. En wat altijd weer blijkt, er is niets, maar dan ook helemaal NIETS in de Schrift waarop men het kan baseren.
P.S.: dit geldt toch zeker ook voor mannen, die (een) oorbel(len) - of andere sieraden - gewoon mogen dragen?
Cloudsadmirer
23-03-2012 / 22:03
Kol 2,23
Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees.

!!!!!
waldboy
24-03-2012 / 08:58
@Roeltje-volgens mij is het Dominee zegt tegen gemeentelid enz. enz.
anna30
24-03-2012 / 09:17
uhm @Rinske: als je deze tekst leest met de teksten ervoor, hoe kan ik dat dan plaatsen in deze vraag om oorbellen?
waldboy
24-03-2012 / 10:14
Dit krijg je als Bijbelteksten geheel los van de context worden gebruikt.
Roeltje
24-03-2012 / 10:57
@wadboy, Idd in dit geval zou het andersom moeten. Besefte ik later ook, maar ik heb em altijd zo gehoord. Trouwens ik hoor het nog mensen zeggen: oorbellen zijn van de satan. Dan moet ik natuurlijk ook in de spiegel kijken maar zie ik dan een satanskind? Tja, van nature wel natuurlijk….maar om nu te zeggen dat oorbellen van de satan zijn??....nee brrr, afstand nemen van dat soort mensen.
1a2b3c
24-03-2012 / 11:46
Wat Rinske aanhaalt is helemaal niet zo gek hoor. In Kol.2 gaat het over de dwaasheid van de menselijke bepalingen, in dit geval: spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
In de tijd van Paulus waren er andere dingen aan de orde dan nu.
Nu durven sommigen met droge ogen te beweren dat je geen kind van God kunt zijn als je als vrouw/meisje een broek draagt, oorbellen in hebt, make-up gebruikt e.d.
22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;
We worden ervoor gewaarschuwd ons niet weer te laten belasten door menselijk inzettingen.
Eigenwillige godsdienst wordt het genoemd.
plderoos
24-03-2012 / 15:45
Wat Rinske en 1a2b3c zeggen is volkomen terecht! Om dit soort worsteling is de hervorming zelfs ontstaan! We hebben inderdaad al dit soort regeltjes bedacht maar dat is niet anders dan de rozekransjes en de weesgegroetjes en de aflaten van de Roomse kerk. En Luther heeft daar heel schriftuurlijk hele korte metten mee gemaakt.
imvi
24-03-2012 / 23:13
Maar zou het wel zonde zijn om het te doen als je ouders het niet willen en dat als zonde zien? Je bent dan ongehoorzaam aan hen. Ik vind dat heel lastig, de ene kant van mijn hoofd is het totaal eens met wat de ds. zegt, aan de andere kant zou mijn geweten wel spreken, omdat aangeleerd is dat het dragen van oorbellen fout is, volgens mijn familie. Ze geloven oprecht dat als je bekeerd wordt, je geen oorbellen kan dragen. Familieleden die eerst wel oorbellen droegen, 'konden dat niet meer doen' na hun bekering. Toch wel apart.
katlheen
25-03-2012 / 13:32
Dat je wat anders doet/zegt of denkt dan je ouders, heeft niets te maken met ongehoorzaamheid aan die ouders. Dit wordt helaas wel vaak zo gezien, met alle onpedagogische gevolgen. Iemand die bekeert is, heeft niet meer "autoriteit" dan een ander. Dat zij, al dan niet oprecht, geloven dat je als bekeerde dat soort dingen niet kan doen, is hun goed recht. Er zijn ook vele bekeerden die daar heel anders over denken. Men moet waken voor de uiterlijkheden die blijkbaar bij een bekering horen, voor je het weet ben je alleen maar daar mee bezig. En nee, die uiterlijkheden doen of laten staan, brengen je niet dichter of verder van Jezus.
Cloudsadmirer
25-03-2012 / 21:55
anna30 en waldboy.

Volgens mij kun je deze tekst maar op een manier lezen. Zie voor de uitleg 1a2b3c's reactie ;)


Hoe bestaat het trouwens; het gaat in die tekst over sieraden. Daar worden dus zonder pardon 'oorbellen' van gemaakt. . Eerlijker zou dan zijn om dan álle sieraden te verbieden, als je er al een verbod in leest.
Gerard
26-03-2012 / 00:27
Petrus zegt: "Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren" (1 Petrus 3:3)
Dat betekent niet dat vlechten of oorbellen of ringen of mooie kleren op zich verkeerd zijn , maar het moet niet tot je sieraad (in overdrachtelijke zin) verheven zijn. Niet iets waar je je waarde en schoonheid uithaalt. Vergelijk hoe mannen (en ook vrouwen) hun carriere, hun prestaties, hun positie of ander dingen tot hun sieraad kunnen maken. Dat is hetzelfde probleem. Dat betekent niet dat ze niet moeten proberen hun werk goed te doen. Maar onze wandel in Christus moet onze sieraad zijn (Titus 2:10)

Wat Rinkse aanhaalt uit Kol 2 is het zelfde probleem in een andere vorm. Hier wordt een uiterlijke vroomheid gebruikt om waarde en schoonheid uit te halen. Iets wat je veelvuldig terug ziet bij de Farizeeën die etaleren met hun vasten, hun lange gebeden, hun strikt houden van de wet enzovoort. Al die dingen zijn waardeloos en dienen alleen tot verzadigung van het eigen vlees.

Er zijn vast ook mensen die het oprecht menen dat het een gelovige niet past oorbellen of andere versieringen te dragen. Dat ze werkelijk hiermee trouw willen zijn aan God en misschien zelfs aan Jezus Christus. Als dat zo is dan prima.

Het kernpunt waar Paulus het over heeft in Kol 2 over te wandelen in Christus (vs 6). En dat kan mijns inziens met of zonder oorbellen, afhankelijk hoe je er mee omgaat en rekening houdend met verdere dingen die de Bijbel zegt.
waldboy
26-03-2012 / 09:59
Hier wordt niet de Bijbel als fundament en uitgangspunt gebruikt om te zien wat God van ons vraagt.
Hier weet men al wat God van ons vraagt (.....) en dit wordt als uitgangspunt genomen en daar wordt de Bijbel als fundament ondergeschoven.

Terug in de tijd

Mijn vriendin en ik wilden trouwen met elkaar. We hadden alles al geregeld; een huis, het stadhuis, de kerk en de recept...
geen reacties
23-03-2007
Dag mevrouw Rots. Een vriend van mij loopt met een meisje en hij wil daar weinig over kwijt tegen mij. Ik vind dat erg v...
geen reacties
23-03-2017
Aan ds. Pieters. Er is in mijn leven veel veranderd. Iemand stelde mij de vraag: Waar geloof je eigelijk in? Ik ben daar...
6 reacties
23-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering