Dodenrijk

Ds. S.T. Lagendijk / geen reacties

06-03-2019, 12:16

Vraag

Tijdens mijn werk als onderwijsassistent op een basisschool lazen we een tekst over eenhoorns. Een van de meiden van de groep zei dat haar moeder haar verteld had dat Jezus op een eenhoorn zit in de hemel, omdat dat een dier is dat alleen in de hemel voorkomt, aldus deze moeder.

Vervolgens ging het gesprek verder over de hemel en kwam dit meisje uit op het dodenrijk. Nou heb ik al drie andere vragen gelezen die daar ook over gingen, maar toch zat er geen een tussen die het echt duidelijk maakte hoe dit nou precies zit. De leerling vertelde namelijk dat wanneer je komt te overlijden, je naar het dodenrijk gaat en daar wacht op andere mensen totdat die ook overlijden. Je bid daar voor de mensen die nog op de aarde zijn. Ik antwoordde hierop dat ik daar niet in geloof, maar vandaag kwam deze leerling weer op mij af, samen met een andere leerling, want ook zijn oma had gezegd dat het dodenrijk er wel was, ik moest Mattheus maar eens gaan lezen.

Wat ik mij af vraag is, of er misschien een duidelijke, kinderlijke manier is om aan deze kinderen uit te leggen hoe het precies zit. Als ik namelijk de andere vragen hier over lees is er voor mij al geen touw aan vast te knopen, dus vermoed ik dat het voor die leerlingen net zo is. Hoe zien wij als reformatorische christenen nou eigenlijk het dodenrijk?

Antwoord

Wat betreft de eenhoorn: Hiermee wordt in de Bijbel waarschijnlijk een neushoorn bedoelt. De vijf Bijbelteksten waarin dit dier genoemd wordt (Num. 23:22, Num. 24:8, Job. 39:12, 13 en Ps. 29:6) geven geen aanleiding om te denken dat er een neushoorn in de hemel is. De gedachte dat de Heere Jezus in de hemel op een eenhoorn zit, is dus on-Bijbels.

Wat betreft het dodenrijk: In de Bijbel wordt regelmatig over het dodenrijk gesproken. Het Hebreeuwse woord sheool en het Griekse woord Haides, die in de Statenvertaling ten onrechte vaak met ‘hel’ vertaald worden, gaan over de plaats waar de doden zijn. Dat kan zowel gebruikt worden voor de plaats waar de doden gebracht worden: het graf, als ook voor de bestemming waar de zielen van de gestorvenen verblijven tot de opstanding uit de doden en de komst van een nieuwe hemel en aarde.

Hoe zit het met het dodenrijk? In Lukas 16:19-31 vertelt de Heere Jezus de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Het beeld wat de Heere Jezus schetst is dat de rijke man en de arme Lazarus na hun dood beiden in een plaats zijn waar ze verder leven, maar dat er wel een grote scheiding tussen hen beiden is die niet te overbruggen is. Lazarus ligt in de schoot van Abraham, de rijke man is in pijn en ver bij Abraham vandaan. Nu moet je altijd voorzichtig zijn met conclusies trekken uit gelijkenissen, maar ik denk dat dit iets laat zien van hoe het na het sterven is. Een plaats waar pijn is, en een plaats waar de gelovigen zijn en waar het goed is.

Ik denk dat de Bijbelse lijn is dat wij na ons sterven met onze ziel naar de hemel of de hel gaan. Dit is een tijdelijke toestand. Als mens zijn wij daar onvolledig: wij missen ons lichaam. Op de dag van de opstanding zullen wij ons lichaam terug ontvangen. Na het oordeel gaan wij naar onze eeuwige bestemming: de hel of de nieuwe aarde en hemel. De Bijbelse lijn is dat in het begin (voor de zondeval) hemel en aarde verbonden waren. Adam wandelde met God. Door de zondeval zijn hemel en aarde gescheiden. God is op afstand komen te staan en de hemel is onbereikbaar geworden. God heeft in Zijn grote liefde Zijn Zoon gezonden om die kloof te overbruggen door Zijn offer aan het kruis. Door aan Hem, de Heere Jezus, verbonden te zijn, zijn we verbonden aan God en verbonden aan de hemel. Na de wederkomst van de Heere Jezus komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen hemel en aarde voorgoed aan elkaar verbonden zijn en zal God weer onder de mensen wonen. Iedereen die aan Christus verbonden is, heeft daar zijn toekomst.

Ik denk dat je aan kinderen vooral de kern moet uitleggen. Als je sterft ga je naar de hel of naar de hemel. In de hel is het verschrikkelijk. In de hemel ben je bij God. Daar is het heel goed en fijn, omdat je bij Hem bent. Als de Heere Jezus terugkomt, krijgt iedereen zijn lichaam weer terug. Zoals je nu bent, met je lichaam, zul je voor altijd in de hel zijn. Of je zult voor altijd op de nieuwe aarde zijn. Op de nieuwe aarde is alles goed. Daar is geen pijn meer. Geen verdriet. Geen nare dingen meer. Daar doe je nooit meer zonde. Daar heb je altijd de Heere lief. Daar komt God bij ons wonen. Daar ben je altijd heel dicht bij Hem. Dat is het beste wat er is. Dan ben je voor altijd heel erg gelukkig.

Het is niet gemakkelijk dit moeilijke onderwerp aan jonge kinderen over te dragen. Veel wijsheid en sterkte daarin toegebeden.

Ds. S. T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

 • Geboortedatum:
  17-05-1983
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Zwartebroek-Terschuur
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vriend uit de Hersteld Hervormde Kerk, zelf ben ik ongelovig opgevoed. Wij denken nu na over trouwen, huisje,...
geen reacties
07-03-2015
Ik ben een jongen van 19 jaar. Ik heb mijn beveiligingsopleiding afgerond en heb nu mijn mbo2-diploma. Ik wilde altijd g...
geen reacties
06-03-2007
Geachte dominee Meeuse. Uw antwoord op een vraag las ik met grote verbazing. De vraag was waarom een vrouw geen broek mo...
geen reacties
06-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering