Artikelen met tag

dodenrijk

Mijn vraag gaat over de nederdaling ter helle, zoals verwoord in de Twaalf Artikelen. De veelgehoorde uitleg (die van Ca...
1 reactie
27-03-2020
Tijdens mijn werk als onderwijsassistent op een basisschool lazen we een tekst over eenhoorns. Een van de meiden van de ...
geen reacties
06-03-2019
Wat is de betekenis 1 Petrus 3: 18-20? Hierin zegt Petrus dat Christus, toen Hij heenging (uit de context leid ik Zijn d...
1 reactie
12-08-2016
Kunt u mij de exegese geven (of verschillende exegeses) van de tekst uit 1 Petr. 3:19. Dit wordt namelijk door sommigen ...
geen reacties
01-06-2015
Aan iemand met kennis van de grondteksten van de Bijbel. Binnenkort krijg ik van iemand het boek "Het wonder van het kru...
3 reacties
13-02-2013
In Matt. 10:28 staat: "En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel...
5 reacties
01-08-2012
Wat wordt bedoeld met 1 Petrus 3:18-20?
geen reacties
30-03-2012
In het Oude Testament gingen mensen die overleden waren naar het dodenrijk, een plek waar alle dode mensen verblijven en...
3 reacties
22-07-2011
In een evangelische gemeente hoorde ik eens over het bestaan van het dodenrijk, met teksten als “Hij heeft de gevangenis...
geen reacties
18-05-2009
Ik kreeg laatst van een collega een email doorgestuurd om een kaarsje te branden voor de mensen die overleden zijn door ...
geen reacties
12-12-2008
In de SV worden bepaalde woorden allemaal met “hel” vertaald. In de NBG vertaalt men deze woorden met “dodenrijk”. Zou h...
geen reacties
21-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering