Ongeloof goedpraten

Ds. C. Oorschot / 1 reactie

20-02-2019, 14:12

Vraag

Psalm 147:19-20: “Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en bepalingen. Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die kennen zijn bepalingen niet.” Jesaja 25:7: “Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.” Romeinen 5:13: “Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is.” Zijn de meeste mensen niet eerder onwetend dan ongelovig? Worden wij wel geoordeeld over het huidige leven dat wij leven?

Antwoord

Wat deze vraagsteller(ster) nu precies bedoelt is mij ook na herhaald lezen niet duidelijk geworden. Hij/zij begint met drie willekeurige teksten aan te halen om op grond daarvan te concluderen dat de mensen meer onwetend zijn dan ongelovig. Echter, we mogen ons ongeloof niet en nooit verschuilen achter onze onwetendheid. Dit laatste kan nooit een dekmantel zijn om het ongeloof goed te praten. Aan het eind stelt hij/zij de vraag of wij wel geoordeeld zullen worden over het leven dat wij leven. Het antwoord is: Nou en of!

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de vrager een bevestiging zoekt van eigen ideeën en een vrijbrief om aan het oordeel Gods te ontkomen. Het gevaar is levensgroot dat je dan de Bijbel laat buikspreken, dat is dingen laat zeggen die uit zijn verband zijn gerukt, om... ja, waarom? Wellicht om rust te vinden voor je ziel. Er is echter geen rust buiten het offer van Christus en wat betreft het toekomstig oordeel: hierover is de Bijbel op meerdere plaatsen heel duidelijk. Lees bijv. Matt. 24:29-4; Matt. 25:31-46, Openb. 20:11-15. Ook over de verzoening der zonden door het bloed van Jezus Christus op Golgotha gestort is de Heilige Schrift niet minder duidelijk. Daarom: Zoek de Heere en leef.

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

 • Geboortedatum:
  25-08-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Stellendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

1 reactie
Gerard
20-02-2019 / 17:55
Rom 2: 1 "Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen."

Rom 2: 12-16 "Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie."

Mensen zijn zeer wel in staat fouten aan te wijzen bij anderen. Ze tonen daarmee aan in staat te zijn goed en fout the onderscheiden. En aangezien ze zelf ook deze dingen doen, verklaren ze zichzelf daarmee gelijk schuldig. Daarom is er niemand te verontschuldigen.

Terug in de tijd

Een half jaar geleden is mijn verkering uit gegaan met een meisje waarmee ik vaak en veel te ver ben gegaan. Moet ik nu ...
geen reacties
19-02-2005
Ik zit met het volgende. Soms kan ik me niet zo goed uiten in gevoelens naar mijn man. Ik voel me dan best falen. Bijvoo...
2 reacties
19-02-2011
Mijn vriend maakt zich heel erg druk over seksuele gevoelens in onze relatie en hoe dat is als we zouden gaan trouwen. W...
5 reacties
20-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering