God wist alles van te voren toch?

Ds. A. van Lingen / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

God wist alles van te voren toch? En Hij wist dus ook dat de mensen gingen lijden en zo en dat ze ziek werden en in nood zouden komen. Waarom laat Hij dat toe? Het is toch een goede God? Het lijkt net of Hij een spel speelt met ons.

Antwoord

God speelt geen spel met ons. Hij gaat zelfs veel serieuzer met ons om dan wij zelf wel willen. Dat vinden wij vaak lastig. Ik kom regelmatig mensen tegen die rekenen erop dat de Heere hen na het sterven wel een goed ontvangst zal geven. Zij hebben namelijk nooit onrecht gedaan, doen geen vlieg kwaad en zijn veel betere mensen dan velen die ze kennen. Zeker dan verschillende kerkmensen. Als je hen vervolgens vraagt, hoeveel tijd ze aan God hebben besteed in hun leven, weten ze niet goed wat ze antwoorden moeten. Ze hebben nooit iets om God gegeven. Ze vinden echter wel, dat de Heere zich met hen in positieve zin moet bemoeien. Maar de Heere neemt ons doen en laten heel serieus. Hij is inderdaad een goede God. Maar een goede God is een rechtvaardige God. Je Schepper niet eren is een heel erg kwaad. De Heere zal daar rechtvaardig op antwoorden.
 
Hiermee is de vraag uiteraard nog niet beantwoord. Inderdaad wist de Heere voor de schepping reeds wat er zou gebeuren. Sterker: Hij heeft Zelf besloten, dat het zo zou gebeuren. De zondeval en alle ellende is God niet overkomen. Hij heeft bewust voor deze weg gekozen. Dat klinkt misschien negatief, maar dat moet je niet te snel denken. Want het is namelijk heel positief. Doordat wij van God afvielen -waar we overigens vrijwillig zelf voor kozen; de Heere heeft het ons niet bevolen; Hij heeft ons er zelfs tegen gewaarschuwd- heeft de Heere de mogelijkheid om Zijn genade en liefde in de Heere Jezus Christus bekend te maken. Dat is geweldig. Je kunt nu als zondaar zonder enige verdienste de genade van de Heere ontvangen. Als je dat een spel wilt noemen is het toch wel een heel heilig en een heel ernstig spel. Ook een hoogst serieuze zaak. De vraag is namelijk of je oprecht gelooft dat de Heere inderdaad zonder enige verdienste van ons, ons zalig maakt in de Heere Jezus. De meeste mensen geloven dat niet. Ook de meeste kerkmensen niet. Zij twijfelen ernstig of de Heere dat echt meent. Zelfs veel dominees laten in hun prediking merken dat zij er ook moeite mee hebben. Dat is ook goed te begrijpen. Het past namelijk helemaal niet bij de manier hoe wij mensen denken. Dat God Zijn eigen Zoon geeft om ons zomaar gratis zalig te maken kunnen wij niet begrijpen, omdat wij deze echte liefde niet kennen en niet hebben. Maar God heeft die liefde wel.

Deze liefde heeft God bekend kunnen maken, doordat de mens een zondaar is. Dat is geen spel. Dat is wijs beleid. Dat is de hoogste wijsheid die ik ken. Dat is niet te begrijpen. Het is te aanbidden. God is te loven en te prijzen. Wij mogen meemaken dat mensen die niets met God te maken willen hebben en verschrikkelijke egoïstische mensen zijn, zo veranderen dat ze niemand liever hebben dan de Heere God. Wat geweldig dat wij dat mee mogen maken. Willen jullie er vooral op letten. Dan ga je van niemand zoveel houden als van de Heere.
 
Zijn hiermee alle problemen opgelost? Nee! Ik ben op dit moment dominee van Oude-Tonge. Dat is het zwaarst getroffen dorp uit de Watersnoodramp. Waarom stierven hier toen op één dag 303 mensen? Waarom in Ooltgensplaat (10 kilometer verderop) niemand? Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat moeten wij ook niet proberen. Maar de Heere Jezus zegt: Indien gij u niet bekeerd zo zult gij allen insgelijks vergaan. Wij kunnen niet ontkennen dat wij de dood verdienen. Maar wat een wonder, dat aan mensen Gods genade wordt verkondigd. Wie gelooft in de Heere Jezus zal zalig worden.

Ds. A. van Lingen

Ds. A. van Lingen

Ds. A. van Lingen

 • Geboortedatum:
  24-06-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Kinderdijk-Middelweg (Nieuw-Lekkerland)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

oorsprong van kwaad
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Harinck. U schreef: “God zal de lichamen eens opwekken. Gods kinderen zullen daarna met ziel en lichaam leven in...
geen reacties
24-08-2018
Indien mogelijk stel ik deze vraag graag aan een predikant van de Ger. Gem. Ik las onlangs dat voor veel christenen verg...
1 reactie
25-08-2015
Waarom willen gemeenten altijd de beste dominees? Krijgen kandidaten die nog niet zoveel ervaring hebben in het werk, ge...
5 reacties
24-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering