Enge poort en schare die niemand tellen

Dr. C. A. van der Sluijs / Geen reacties

24-08-2021, 15:58

Vraag

Aan ds. C. A. van der Sluijs. “Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden”, Mattheüs 7:14. Vervolgens: “Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam”, Openb. 7:9-10.

Hoe verhoudt zich het “weinigen zijn er die dezelven vinden” uit Matth. 7:14 tot “de schare die niemand tellen kon” die uit de grote verdrukking komt (Openbaring 7:14)?

Deze vraag werd ook besproken in het programma 'Pastorie online':


Antwoord

Ja, ’t Is maar hoe je het bekijkt – zeggen we dan. En zo is het. Ook hier. In Matth. 7:15 is sprake van valse profeten. Als die ergens rondzwerven wordt het gevaarlijk, heel gevaarlijk zelfs. Je houdt het niet voor mogelijk, maar ze kruipen overal tussendoor en overal tussenin. En ze zaaien dood en verderf. Liefst met zaken, die een schijn van waarheid hebben. Je zou hen zo maar geloven op het eerste gezicht en op het eerste gehoor. En daar begint de ellende. Want men denkt dan te kunnen binnengaan, maar men zal niet kunnen. Al roept men nog zo hard dat men toch rechtzinnig is. En van de rechtzinnige waarheid houdt.  En dat vooral allemaal heel zeker weet. Maar... “Niet een ieder, die tot Mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen.” Als men het zo breed laat hangen is de poort toch echt te eng, en de weg te nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelve vinden. ’t Is een wonder dat er nog mensen zijn die dezelve vinden. En daar gaat het nu precies om, want gelovigen vanuit de valse profetie weten veel en zeggen veel, maar kennen het wonder niet van zalig worden. Evenmin de luxe christenen, die dit allemaal veel te eng vinden, en doen wat ze kunnen om die enge poort te omzeilen. Zo gezien, zal het een wonder zijn als er iemand door die enge poort kan. Kwalitatief bekeken in een momentopname. 

’t Is maar hoe je het bekijkt, want anderzijds zal er een schare zijn die niemand tellen kan (Openb. 7:14). Kwantitatief bekeken door de eeuwen heen in een totaalvisie. Maar dan moet je wel visionair zijn aangelegd door Woord en Geest. Want wie zijn deze? Luxe christenen ontwijken de verdrukking, want zij houden het op verrukking. Wie zijn deze dan? Wel, ze komen uit de grote verdrukking. Een wonder dat ze het gehaald hebben. Een wonder dat ze er bij gehaald en bij gehouden zijn. Want de verdrukking was er niet zo maar een beetje, maar ze was er helemaal  en totaal. Antichristelijke machten in alle soorten en maten, soms heel subtiel,  probeerden hen weg te drukken en dood te drukken. Zo veel mogelijk negeren, dan hoef je jezelf niet te bezeren. Maar de Opgestane Christus haalde  hen op en haalde hen er door heen. Een wonder van begin tot eind. Zo gezien is het een wonder dat een grote schare zalig wordt. Kwantitatief bekeken in een totaalvisie.

Het een en het ander spreekt elkaar niet tegen, maar bevestigt elkaar over en weer. Je zal er maar doorheen komen, en je je zult er maar doorheen gehaald worden. Zonder het wonder blijven we zonder het een en zonder het ander. ’t Is maar hoe je het bekijkt. Want die enge poort en die grote schare hebben alles van doen met het wonder van zalig worden in de verzoening door voldoening in de kennis van Jezus Christus. En wie wil daar nog van horen? Alleen zij die horend zalig worden. “Hoor, en uw ziel zal leven!” Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, door de enge poort en door de grote verdrukking. Elk hunner zal in ’t zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En daar gaat het wonder over in eeuwige verwondering. ’t Is maar hoe je het bekijkt, bij ons vandaan of bij God vandaan.

Met broederlijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs 

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

brede en smalle weg
Geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jong stel en hebben al bijna vier jaar verkering. We studeren echter allebei nog. Waarschijnlijk kunnen we pas over drie jaar trouwen. Toch zouden we graag willen trouwen en een huis kope...
2 reacties
24-08-2010
Eerst zou ik aan willen geven dat ik het heel fijn vind om hier vragen te  kunnen stellen. De antwoorden over de verschillen tussen de Ger. Gem en de Chr. Ger. Kerk heb ik met belangstelling gelezen, ...
Geen reacties
24-08-2003
Waarom willen gemeenten altijd de beste dominees? Krijgen kandidaten die nog niet zoveel ervaring hebben in het werk, geen kans?
5 reacties
24-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering